User Tools

Site Tools


toimarit

This is an old revision of the document!


Toimihenkilöt

Mikä ihmeen toimari?

Tampereen TietoTeekkarikillan toimihenkilöt eli toimarit työskentelevät yhdessä TiTen hallituksen kanssa. Ero varsinaiseen hallitukseen ei ole suuri, eikä se juuri näy arjessa. Yleiskokouksessa valitaan killalle hallituksenmuodostajaehdokas, joka puolestaan esittää killalle hallituksen. Vuodenvaihteen jälkeen tämä hallitus valitsee toimihenkilöt hakemusten ja haastattelujen perusteella. Toimareita on paljon erilaisia, eikä näitä virkoja ole kiveen hakattu, vaan voit myös ehdottaa uutta virkaa! Toimarina on helppo päästä kokemaan, miten kilta pyörii kulissien takana ja kantamaan oman kortensa kekoon. Työmäärät eivät ole päätä huimaavia ja vaihtelevat hieman eri virkojen välillä. Joitakin virkoja voidaan myös jakaa henkilöille, joilla on jo toisia toimarin pestejä, kunhan molemmat hommat tulevat hoidettua. Mitään ennakkovaatimuksia ei ole - harrastuneisuus on extraa - mutta asenne on tärkeintä!

Viimeaikaisia toimihenkilövirkoja

Alumnivastaava

Alumnivastaava kehittää jo valmistuneille tai valmistumassa oleville TiTeläisille ohjelmaa, jotta ainakin kerran vuodessa voidaan muistella vanhoja hyviä aikoja. Vuonna 2015 asiaa lähdettiin viemään vähän pitemmälle, ja alumneille oli afterworkkeja sekä Tampereella että Helsingissä 2xvuodessa, keväällä oli wapputapahtuma ja syksyllä alumni-ilta. Alumnitoimintaa siirrettään enemmän ja enemmän TiTTulle, josta ollaan kaavailemassa TiTen alumniyhdistystä. Alumnijuttuja ei siis tarvitse tehdä enää yksin, vaan porukalla!

Usein tässä pestissä on ollut jo hieman vanhempi kilta-aktiivi, mutta se ei todellakaan mikään vaatimus ole, varsinkaan nyt kun TiTTu on pienen alumnivastaavan tukena :) Myöskään valmistuminen kesken vuoden ei ole ongelma, mutta silloin voi myös miettiä vain TiTTun hallitukseen hakemista.

ATK-apu

Rahiksen tavoin myös ATK-sedällä riittää paljon pieniä hommia, joissa oma pikkuapulainen olisi kätevä. Jos niin rauta kuin softat (erityisesti UNIXiin edes etäisesti liittyvät) ovat kuumottavasti tai jäätävästi palava intohimosi, on tämä homma loistava mahdollisuus parantaa taitojasi ja pistää ne hyötykäyttöön! ATK-apu auttaa ATK-vastaavaa kaikissa killan ATK-järjestelmiin liittyvissä asioissa, joita ovat muun muassa jäsenkoneiden ja myyntikoneen ylläpito, huolto ja päivittäminen, kassakoneen ylläpito, killan verkkosivujen ylläpito ja kehittäminen, palvelimien tunkkaaminen, ja killan tunnuksien hallinnointi eri Internet-palveluissa.

ATK-avulla on erittäin hyvät urakehitysmahdollisuudet, sillä hän saattaa nousta vuoden harjoittelun jälkeen killan ihkaoikeaksi ATK-sedäksi! Rahiksen avun tavoin sitoutuminen urakehitykseen ei kuitenkaan ole pakollista.

Fuksivastaava

Fuksivastaava on vastuussa TiTen fukseista, ja järjestää näille ylitutorin kanssa erinäistä ohjelmaa. Sunnuntaina ennen fuksien saapumista fuksivastaavisto järjestää Varaslähdön fuksivuoteen, orientaatioviikolla Fuksi-Zufén, ja myöhemmin syksyllä FuksiXQ:n ja Fuksivalan. Keväällä on ohjelmassa Laulusitsien ja -saunan järjestys, sekä Fuksijäynien järjestys Wappuaattona. Hommaa riittää näiden tapahtumien ulkopuolellakin fuksien neuvomisen ja fuksipassien leimaamisen muodossa.

Toinen fuksivastaavan pestin osa-alue on olla osa Fuksineuvostoa, joka koostuu kaikkien kiltojen fuksivastaavistoista. Fuksineuvostokin pitää kokouksia, joissa suunnitellaan Beach Partyjä, Kiertoajelua, FuksiWundeRundea, Fuksisitsejä, Fuksikyykkää, Laskiaisriehaa ja Fuksiolympialaisia. Näissä tapahtumissa on erinäisiä nakkeja ja järjestysvelvollisuuksia eri kiltojen fuksivastaavistoilla.

Fuksivastaava valitaan vasta Wapun jälkeen, toukokouussa.

Graafikko

Graafikko on harvinainen näky kampuksella, vaikkakin graafikon jätöksiä on havaittavissa joka puolella. Graafikko elää yleensä pimeässä komerossa tietokoneensa ja tarkalleen kalibroidun näyttönsä kanssa, suunnitellen julisteita ja seuraavan Nibblen taittoa. Killassa käyminen on yleensä turvallista vain yöaikaan, sillä saalistajia on paljon. Saalistajat iskevät helposti kiinni pieneen graafikkoon yleisimmin tappavalla lauseella ”hei ehtisikkö sä mitenkää tehä tämmösen nönnönöö-graffan mulle… ei oo kiire, mut jos mielellää huomiseks saisit.. kiidooosh!“

Graafikon homma on työmäärästä huolimatta erittäin hauskaa ja antoisaa. Painomateriaalin sekaan on aina hauska piilottaa kaikenlaisia jekkuja. Jatkuva grafiikanvääntäminen luonnollisesti kehittää omia taitoja, joilla voikin myöhemmin lyödä rahoiksi. Tästä hommasta saa paljon työnäytteitä, joista osa jopa kelpaa työnäytteiksi. Parasta graafikon hommassa on luovuus ja kätten jälkien näkeminen käytännössä.

Kiltamestari

Kiltamestarilla on kiltahuoneen kehittämisen ja huollon suhteen melko vapaat kädet, ja pestiin hakevan onkin toivottavaa olla varsinainen tekijämies tai -nainen, jolla on (tai joka miettii) ideoita kiltahuoneen viihtyvyyden ja palvelutason parantamiseksi. Hommaan itseensä ei kuulu mitään roskien viemistä, vaan killan irtaimiston ja olotilan ylläpitoa ja parantamista.

Nikkarointitaidot ovat aina plussaa, mutta eivät ole vaadittuja.

Kiltayhdyshenkilö

TEKin kiltayhdyshenkilöm eli KYHin homma on hyvin yksinkertainen. Tutustu TEKkiin, organisoi fuksien rekry ja kirjoita Nibbleen juttuja. KYHin tulisi olla hieman myyjäluonteinen, kiinnostunut aidosti TEKistä ja esiintymistäkään ei kannata jännittää. KYHin pitää istua muutamat koulutustilaisuudet ja ideontiringit läpi, mutta niissä on kyllä ihan mukavaakin. ;)

Tehtävässä parhaiten pärjää, jos on jo hieman vanhempi opiskelija eli noin 3. vuoden tai vanhempi. Kiltayhdyshenkilön toimarivirasssa tekemistä ei ole ehkä niin paljoa kuin muissa toimariviroissa, joten voit siis hakea KYH hommaa jonkin toisen viran oheen ihan hyvin. KYHin toivotaan sitoutuvan hommaan kahdeksi vuodeksi, jolloin virasta saa eniten irti niin tekijä kuin kiltakin.

Kv-vastaava

Kv- eli kansainvälisyysvastaavan toimintaan kuuluu kansainvälisten opiskelijoiden kutsuminen killan tapahtumiin, suomalaisia ja kv-opiskelijoita yhdistävien tapahtumien ideoiminen ja järjestäminen sekä kansainvälisyyden mainostaminen suomalaisille opiskelijoille, erityisesti fukseille. Lisäksi kv-vastaavan pitää osallistua TTYY:n kv-jaoston kokouksiin, jotka kutsuntaa koolle noin neljä kertaa vuodessa.

Tärkeä osa kv-vastaavan pestiä on yrittää saada integroitua niin tietotekniikkaa opiskelevat vaihtarit (vaihto-opiskelijat, opiskelevat Suomessa lukukauden tai -vuoden) kuin tutkarit (tutkinto-opiskelijat, suorittavat koko tutkintonsa Suomessa) ja ylipäätään kaikki TiTen toiminnasta kiinnostuneet ulkkarit kiltamme jokapäiväiseen toimintaan. Integraation edistäminen on monella tavalla haastavaa, mutta pestin varsinaiset velvollisuudet eivät ole niin vaativia, vaan kv-vastaava saa suorittaa hommansa melko vapain käsin.

Toisen kotimaisen eli englannin kielen taitaminen hyvin on tässä pestissä erittäin suotavaa.

Liikuntavastaava

Liikuntavastaavan hommiin TiTellä kuuluu erinäisiin liikuntatapahtumiin ilmottautuminen ja x määrän liikuntatapahtumia järjestäminen vuoden aikana (Megazone). Homma ei kuulosta hirveän vaativalta, eikä se sitä kyllä olekaan. Vuoden aikana pääsee kokeilemaan esimerkiksi hankifutista, hankisählyä, hankiultimatea (eli oikeastaan kaikkia lajeja, mitä voi suorittaa lumihangessa), sekä vähän perinteisempiäkin lajeja, kuten sählyä ja jalkapalloa.

Hommassa tärkeintä on kerätä mahdollisimman monta pyttyä TiTelle turnauksista (tai ainakin yrittää) ja muistaa, ettei liikunnan tarvitse olla aina niin vakavaa. Jos siis kykenet ottamaan juoksuaskeleita useamman kuin kaksi peräkkäin ja hommat toimarina kiinnostaa, hae TiTen seuraavaksi liikuntavastaavaksi!

Limuvastaava

Limuvastaavan tehtävä on tilata limua Koff-mieheltä kerran kuukaudessa, että koodarit pysyisivät terveenä. Koffin rekka tulee tiistaisin, ja Koff-mies kantaa limut varastoon. Limuvastaava panee limupullot ja -tölkit limumaattiin. Joskus kolapullot jäävät jumiin maattiin ja silloin on limuvastaavan lähdettävä korjaamaan tilannetta. Maatti on punainen, ja siinä on yhdeksän linjaa. Suosituin juoma on Coca-Cola, joka sisältää vettä, sokeria, hiilidioksidia, sokerikulööriä, fosforihappoa, luontaisia aromeita ja kasvisuutteita.

Lukkari

Killan musikaalinen sydän, joka laulattaa jäsenistöä tilanteessa kuin tilanteessa tarpeen vaatien. Erityisesti saunalla, saunassa ja saunan ulkopuolella laulattaminen korostuu tässä hommassa, ja lukkarin onkin suotavaa pyrkiä opettamaan lauluja erityisesti fukseille.

Luonnollisesti pestiin hakeva teekkari laulaa mieluummin kuin hyvin! Rasputinta tai muita laulukirjoja ei kuitenkaan tarvitse ulkoa tuntea, mutta kyllä sillä bonuspisteitä saa.

Nibblisti

Yllätys yllätys, nibblisti on vastuussa kiltamme omasta lehdestä, Nibblestä. Nibble ilmestyy noin 3-4 kertaa vuodessa, joten nibblistin hommat tiivistyvät noin 1.5kk ennen Nibblen julkaisua. Hommat alkavat sillä, että nibblistit keksivät aiheen Nibblelle ja mahdollisia aiheita jutuille. Sitten nakitetaan hallitus, toimarit, fuksit ja muu jäsenistö kirjoittamaan, tiedustellaan yritysvastaavalta yritysten mainokset ja ruvetaan itse kirjoittamaan jotain juttuja. Lopulta kasaillaan jutut yhteen, etsitään kuvia juttuihin ja toimitetaan koko roska graafikolle.

Nibblistin homma on melko leppoisaa ja omalla ajalla tehtävää. Mitään tiukkoja aikatauluja ei ole, vaan kaikki deadlinet saa itse keksiä. Pitää vain muistaa, että juttuja Nibbleen ei ‘ilmesty’ vaan niitä pitää tingata ja kiristää ihmisiltä. Muuten homma on leppoisaa, kun saa kirjoitella taiteellista roskaa ja googlailla lehtiin täytekuvia (lue: tissejä). Sen verran tarvii olla vastuuntuntoinen, että saa hommat tehtyä, vaikka kukaan ei hönkisikään niskaan, kun dedis on ylitetty parilla viikolla. Nibblistin virkaan yhdistetään helposti valokuvaajan tai lukkarin nakki.

Opintovastaava

Opintovastaavan hommiin kuuluu M.O.S.K.A.:n (Mitä Opiskella Saadaksesi Kunnon Ammatin) järjestäminen marraskuussa ja opintopiirien järjestäminen killan jäsenille, varsinkin fukseille, viikoittain. Lisäksi hommaasi kuuluu hankkia muun muassa oppikirjoja ja opiskelutarvikkeita killan myytäväksi sekä valmistella prujuja myytäväksi ja tulostettavaksi. Myös tenttilaatikkoon palautettujen tenttien skannaaminen ja lisääminen TiTen tenttiarkistoon mahdollisimman pian tentin jälkeen on tärkeää! Toki voit kaiken tämän lisäksi myös järjestää ja hommailla muita jäsenistön opiskelua parantavia juttuja, jos ideoita vain riittää.

Rahiksen apu

Kiinnostaako talousjutut, rahojen kanssa pelaaminen ja hallituslaisten muistuttaminen siitä, mikä kolikko menee mihinkin kassaan? Saatat olla syntynyt killan rahastonhoitajan apulaiseksi (joka on ehkä myöhemmin nouseva jopa itse rahastonhoitajaksi!). Tiedossa on ainakin killan käteiskassoista huolehtimista ja muita vastuita sen mukaan, miten hommat rahiksen ja apulaisen kesken jaetaan.

Erittäin hyvät uranäkymät killan seuraavan vuoden rahastonhoitajan pestiä ajatellen, toki sitoutuminen ei ole pakollista.

Tapahtumavastaava

Tapahtumavastaava järjestää vähintään keväällä TiTen vuotisjuhlasitsit, syksyllä upeat Senssibileet ja teemasitsit, mutta tapahtumavastaavana saat itse ideoida ja toteuttaa paljon muutakin, kuten yhteistapahtumia muiden kiltojen kanssa. Tapahtumavastaava saa tukea ja ideointiapua XQ-/Ulkosuhdevastaavalta, joten ihan yksin ei tarvitse koko vuotta touhuta. Tapahtumavastaavan pesti on kausiluontoinen, joten useimmiten ei ole kuin myyntipäivystyksiä ja kokouksia käytävänä, mutta tapahtumien lähestyessä saattaa tulla muutama uneton yö. Jos maailman parhaiden bileiden järkkääminen on aina kiinnostanut, tämä pesti on sinulle!

Valokuvaaja

Valokuvaajan hommiin kuuluu lähinnä killan tapahtumien ikuistaminen ja kuvien lisääminen TiTen galleriaan. Valokuvaajan tehtävä on siinä mielessä tärkeä, että ihmisten muistikuvat usein ovat sumuisia, joita kuvat eivät saisi olla. Kuvien tallentaminen on tärkeää, sillä niitä tarvitaan moniin eri julkaisuihin, kuten Nibbleen ja historiikkiin. Lisäksi valokuvaaja ottaa naamakuvat hallituksesta ja tutoreista.

Valokuvaajalle olisi suositeltavaa omistaa kamera, jotta kuvaaminen helpottuisi. Kameran ei välttämättä tarvitse olla mikään ammattitason digijärkkäri varustettuna 10 eri putkella, vaan siihen sopii myös esimerkiksi halvempi ja vanhempi digijärkkäri. Joskus kuvat on voitu ottaa myös joko pokkarilla tai kaverilta lainatulla järkkärillä.

Valokuvaajan hommat ovat melko vähäisiä, joten yleensä valokuvaajan virka yhdistetään johonkin muuhun toimihenkilövirkaan, kuten nibblisti tai graafikko. Valokuvaajan tulisi kuitenkin olla aktiivinen, mitä killan tapahtumissa pyörimiseen tulee. Lisäksi kameraa tulisi kantaa mukana excursioilla, kuten RankkaXQ:lla ja Titeenien Taistoissa.

toimarit.1444575243.txt.gz · Last modified: 2015/10/11 17:54 by mieryn