User Tools

Site Tools


toimarit

Toimihenkilöt

Mikä ihmeen toimari?

Tampereen TietoTeekkarikillan toimihenkilöt eli toimarit työskentelevät yhdessä TiTen hallituksen kanssa. Ero varsinaiseen hallitukseen ei ole suuri, eikä se juuri näy arjessa. Yleiskokouksessa valitaan killalle hallituksenmuodostajaehdokas, joka puolestaan esittää killalle hallituksen. Vuodenvaihteen jälkeen tämä hallitus valitsee toimihenkilöt hakemusten ja haastattelujen perusteella. Toimareita on paljon erilaisia, eikä näitä virkoja ole kiveen hakattu, vaan voit myös ehdottaa uutta virkaa! Toimarina on helppo päästä kokemaan, miten kilta pyörii kulissien takana ja kantamaan oman kortensa kekoon. Työmäärät eivät ole päätä huimaavia ja vaihtelevat hieman eri virkojen välillä. Joitakin virkoja voidaan myös jakaa henkilöille, joilla on jo toisia toimarin pestejä, kunhan molemmat hommat tulevat hoidettua. Mitään ennakkovaatimuksia ei ole - harrastuneisuus on extraa - mutta asenne on tärkeintä!

Mahdollisia toimihenkilövirkoja

Koulutuspoliittinen apu

Kopo-apu toimii kopo-vastaavan kanssa kiinteänä tiiminä. Yhdessä he mm. järjestävät tapahtumia (esim. MOSKA, Miten Vastaat Tenttiin?, kiltakahvit), edustavat kopojen ja sopojen tapaamisissa niin tiedekunnan kuin TREYn tasolla ja pitävät yhteyttä laitokseen ja hallopedeihin. Kopo-apu myös usein pitää yllä tenttiarkistoa skannailemalla tenttejä ja järjestää opintopiirejä.

KV-fuksivastaava

Vuodelle 2023 uutena pestinä ilmestynyt KV-fuksivastaava tulee olemaan tiiviinä työapuna kansalliselle fuksivastaavistolle huolehtimalla, että kansainväliset opiskelijat saavat saman verran informaatiota tapahtumista ja on päävastuussa KV-tutorien aktivoinnissa ja koulutuksessa. KV-fuksivastaava saa samat edut kuin kansallinen fuksivastaava, eli hänet liitetään Fuksineuvostoon ja pääsee leimailemaan passeja (Ks. lisää Fuksivastaavan pestin alta)! Tervetuloa kehittämään tätä pestiä ja tekemään siitä oman näköinen! Pestiin kaivataan joku, joka on kiinnostunut ja motivoitunut fuksihommiin, sekä KV-opiskelijoiden kanssa toimiminen onnistuu. Englanti on erittäin suositeltava taito!

Haku toimii samaan aikaan kuin muiden toimaripestien kanssa eli vuodenvaihteessa.

Pestiä hakevan on oltava vähintään toisen vuosikurssin opiskelija.

Isännän/Emännän apu

Isännän/Emännän apu toimii isännän/emännän tiiviinä työparina saunojen järjestämisessä. Isännän/emännän apu tekee samoja hommia isännän/emännän kanssa, eikä siten tarkoita sitoutumista ensi vuoden isännäksi/emännäksi rahastonhoitajan avun tavoin.

Isännistön/emännistön tehtäviin kuuluu saunailtojen ja killan kesätapaamisen järjestäminen sekä yleiskokousten kahvi- ja munkkitarjoilun hoitaminen. Saunailtoihin varataan käyttöön yleensä Teekkarisauna Mörrimöykky. Sitten paikan päällä kuuluu pitää huolta, että sauna on lämmin ja tarjoiltavaa on riittävästi.

Alumnivastaava

Alumnivastaava kehittää jo valmistuneille tai valmistumassa oleville TiTeläisille ohjelmaa, jotta ainakin kerran vuodessa voidaan muistella vanhoja hyviä aikoja. Vuonna 2015 asiaa lähdettiin viemään vähän pitemmälle, ja alumneille oli afterworkkeja sekä Tampereella että Helsingissä 2xvuodessa, keväällä oli wapputapahtuma ja syksyllä alumni-ilta. Alumnivastaava ylläpitää suhteita TiTTuun, joka on TiTen alumniyhdistys. Alumnijuttuja ei siis tarvitse tehdä enää yksin, vaan porukalla!

Usein tässä pestissä on ollut jo hieman vanhempi kilta-aktiivi, mutta se ei todellakaan mikään vaatimus ole, varsinkaan nyt kun TiTTu on pienen alumnivastaavan tukena :) Myöskään valmistuminen kesken vuoden ei ole ongelma, mutta silloin voi myös miettiä vain TiTTun hallitukseen hakemista.

ATK-vastaava

Varsinaisen hallituksen kasvun myötä ennen varsinaisessa ollut ATK-vastaava tiputettiin toimihenkilöksi, toiminta ei kuitenkaan muutu. Tässä hommassa tunkataan killan älykkäämpiä laitteita. Korjataan rikkinäiset asiat, ja keksitään jotain kivaa uutta, jos keksitään. Kenttänä ovat siis kaikki ATK-järjestelmiin liittyvät asiat, joita ovat muun muassa jäsenkoneiden ja myyntikoneen ylläpito, huolto ja päivittäminen, kassakoneen ylläpito, killan verkkosivujen ylläpito ja kehittäminen, palvelimien tunkkaaminen, ja killan tunnuksien hallinnointi eri Internet-palveluissa. Debian 8 on aika monessa koneessa, ja komentoriviä on hyvä osata käyttää.

ATK-apu

Rahiksen tavoin myös ATK-vastaavalla riittää paljon pieniä hommia, joissa oma pikkuapulainen olisi kätevä. Jos niin rauta kuin softat (erityisesti UNIXiin edes etäisesti liittyvät) ovat kuumottavasti tai jäätävästi palava intohimosi, on tämä homma loistava mahdollisuus parantaa taitojasi ja pistää ne hyötykäyttöön! ATK-apu auttaa ATK-vastaavaa kaikissa killan ATK-järjestelmiin liittyvissä asioissa, joita ovat muun muassa jäsenkoneiden ja myyntikoneen ylläpito, huolto ja päivittäminen, kassakoneen ylläpito, killan verkkosivujen ylläpito ja kehittäminen, palvelimien tunkkaaminen, ja killan tunnuksien hallinnointi eri Internet-palveluissa.

ATK-apu myös (vuodesta riippuen) järjestää killan lanit.

ATK-avulla on erittäin hyvät urakehitysmahdollisuudet, sillä hän saattaa nousta vuoden harjoittelun jälkeen killan ihkaoikeaksi ATK-vastaavaksi! Rahiksen avun tavoin sitoutuminen urakehitykseen ei kuitenkaan ole pakollista.

Fuksivastaava

Fuksivastaava(t) on vastuussa TiTen fukseista, ja järjestää näille ylitutorin kanssa erinäistä ohjelmaa. Sunnuntaina ennen fuksien saapumista fuksivastaavisto järjestää Varaslähdön fuksivuoteen, orientaatioviikolla Fuksi-Zufén, ja myöhemmin syksyllä FuksiXQ:n ja Fuksivalan. Keväällä on ohjelmassa Laulusitsien ja -saunan järjestys, sekä Fuksijäynien järjestys Wappuaattona. Hommaa riittää näiden tapahtumien ulkopuolellakin fuksien neuvomisen ja fuksipassien leimaamisen muodossa.

Toinen fuksivastaavan pestin osa-alue on olla osa Fuksineuvostoa, joka koostuu kaikkien kiltojen fuksivastaavistoista. Fuksineuvostokin pitää kokouksia, joissa suunnitellaan mm. Beach Partyjä, Kiertoajelua, Fuksisitsejä, Fuksikyykkää ja Laskiaisriehaa. Näissä tapahtumissa on erinäisiä nakkeja ja järjestysvelvollisuuksia eri kiltojen fuksivastaavistoilla.

Fuksivastaava valitaan vasta Wapun jälkeen, toukokuussa.

Tapahtumavastaavan apu

Tapahtumavastaavan apu auttaa tapahtumavastaavaa toimimalla aktiivisesti tiiminä. Tällä tiimillä teette TiTelle mitä hienoimpia tapahtumia ja mahtavia kokemuksia jäsenistölle! Tapahtumavastaavan pesti on kausiluontoinen, joten useimmiten ei ole kuin myyntipäivystyksiä ja kokouksia käytävänä, mutta tapahtumien lähestyessä saattaa tulla muutama uneton yö. Jos maailman parhaiden bileiden järkkääminen on aina kiinnostanut, tämä pesti on sinulle! Vuodelle 2023 tapahtumavastaavan avun pestiin kuuluu myös tapahtumatoimikunnan johtaminen tapahtumavastaavan kanssa.

Graafikko

Graafikko on yksi isoista toimihenkilöpesteistä TiTellä! Graafikon pestiin kuuluu monen eri sektorin kanssa yhteistyö, esimerkiksi tapahtumien julisteiden suunnittelu, sitsien laululäsyn taittaminen, nibblen taittamainen… onhan noita! Pesti on kuitenkin palkitseva, koska omia luomuksiaan pääsee näkemään monessa eri tilanteessa! Vuodelle 2023 pestiin liittyy myös grafiikkatoimikunnan johtaminen, toimikunta antaa arvokkaita apukäsiä graafikolle kiireisinä aikoina.

Graafikon homma on työmäärästä huolimatta erittäin hauskaa ja antoisaa. Painomateriaalin sekaan on aina hauska piilottaa kaikenlaisia jekkuja. Jatkuva grafiikanvääntäminen luonnollisesti kehittää omia taitoja, joilla voikin myöhemmin lyödä rahoiksi. Tästä hommasta saa paljon työnäytteitä, joista osa jopa kelpaa työnäytteiksi. Parasta graafikon hommassa on luovuus ja kätten jälkien näkeminen käytännössä.

Kiltamestari

Kiltamestarilla on kiltahuoneen kehittämisen ja huollon suhteen melko vapaat kädet, ja pestiin hakevan onkin toivottavaa olla varsinainen tekijä, jolla on (tai joka miettii) ideoita kiltahuoneen viihtyvyyden ja palvelutason parantamiseksi. Hommaan itseensä ei kuulu mitään roskien viemistä, vaan killan irtaimiston ja olotilan ylläpitoa ja parantamista. Kiltamestarin tehtäviin kuuluu myös kahvin, kaurajuoman, teen ja maidon kiltaan roudaaminen ja kahvipisteen yleinen täyttäminen ja siistiminen.

Vuodelle 2023 kiltamestaristolle tulee isompi rooli kiltahuoneen remontin kanssa. Tulet muodostamaan työryhmän kevään aikana, jolla suunnittelet ja toteutat kiltahuoneremontin kesällä 2023. Tämä kannattaa pitää mielessä hakuvaiheessa! Nikkarointitaidot ovat aina plussaa, mutta eivät ole vaadittuja.

TEK-Kiltayhdyshenkilö

TEKin kiltayhdyshenkilön eli KYHin homma on hyvin yksinkertainen. Tutustu TEKkiin, organisoi fuksien rekry ja kirjoita Nibbleen juttuja. KYHin tulisi olla hieman myyjäluonteinen, kiinnostunut aidosti TEKistä ja esiintymistäkään ei kannata jännittää. KYHin pitää istua muutamat koulutustilaisuudet ja ideontiringit läpi, mutta niissä on kyllä ihan mukavaakin. ;)

Tehtävässä parhaiten pärjää, jos on jo hieman vanhempi opiskelija eli noin 3. vuoden tai vanhempi. Kiltayhdyshenkilön toimarivirassa tekemistä ei ole ehkä niin paljoa kuin muissa toimariviroissa, joten voit siis hakea KYH hommaa jonkin toisen viran oheen ihan hyvin. KYHin toivotaan sitoutuvan hommaan kahdeksi vuodeksi, jolloin virasta saa eniten irti niin tekijä kuin kiltakin.

Liikuntavastaava

Liikuntavastaavan hommiin TiTellä kuuluu TiTen joukkuueen kasaaminen ja ilmoittaminen erinäisiin liikuntatapahtumiin ja x määrän liikuntatapahtumia järjestäminen vuoden aikana, mm. Megazone, kyykkäkarsinta, lajikokeilut. Liikuntavastaava ylläpitää lisäksi killan säbä- ja palloiluvuoroja ja innostaa kiltalaisia liikkumaan.

Hommassa tärkeintä on kerätä mahdollisimman monta pyttyä TiTelle turnauksista (tai ainakin yrittää) ja muistaa, ettei liikunnan tarvitse olla aina niin vakavaa. Liikuntavastaava käy lisäksi TUrVoKe:en kaikkien kiltojen liikuntavastaavien, eli liikuntajaoston, kokouksissa. Liikuntajaosto ideoi yhdessä ja järjestää mm. WappuWerryttelyn.

Kiltamestarin apu

Kiltamestariavun tehtävä on tilata limua Koff-mieheltä noin kerran kuukaudessa, että koodarit pysyisivät terveenä. Koffin rekka tulee tiistaisin, ja Koff-mies kantaa limut varastoon. Kiltamestarin apu panee limupullot ja -tölkit limumaattiin. Joskus kolapullot jäävät jumiin maattiin ja silloin on kiltamestarin avun lähdettävä korjaamaan tilannetta. Maatti on punainen, ja siinä on yhdeksän linjaa. Suosituin juoma on Coca-Cola, joka sisältää vettä, sokeria, hiilidioksidia, sokerikulööriä, fosforihappoa, luontaisia aromeita ja kasvisuutteita.

Kiltamestarin apu hoitaa yleisesti samoja hommia kuin kiltamestari, varsinkin tulevana 2023 vuonna kiltahuoneremonttiin vaaditaan apukäsiä.

Lukkari

Killan musikaalinen sydän, joka laulattaa jäsenistöä tilanteessa kuin tilanteessa tarpeen vaatien. Erityisesti saunalla, saunassa ja saunan ulkopuolella laulattaminen korostuu tässä hommassa, ja lukkarin onkin suotavaa pyrkiä opettamaan lauluja erityisesti fukseille. Lukkari on usein sitseillä se, jolle saa nakittaa lauluja ja joka pelisilmää käyttäen huutaa tarpeen vaatiessa seitsemännen lisäsäkeistön kohdalla kuuluvasti “SKÅL”.

Luonnollisesti pestiin hakeva teekkari laulaa mieluummin kuin hyvin! Rasputinta tai muita laulukirjoja ei kuitenkaan tarvitse ulkoa tuntea, mutta kyllä sillä bonuspisteitä saa.

Päätoimittaja

Yllätys yllätys, päätoimittaja on vastuussa kiltamme omasta lehdestä, Nibblestä. Nibble ilmestyy noin 3-4 kertaa vuodessa, joten päätoimittajan hommat tiivistyvät noin 1.5 kk ennen Nibblen julkaisua. Hommat alkavat sillä, että päätoimittaja ja Nibble-toimikunta keksivät aiheen Nibblelle ja mahdollisia aiheita jutuille. Sitten nakitetaan hallitus, toimarit, fuksit ja muu jäsenistö kirjoittamaan, tiedustellaan yritysvastaavalta yritysten mainokset ja ruvetaan itse kirjoittamaan jotain juttuja. Lopulta kasaillaan jutut yhteen, etsitään kuvia juttuihin ja toimitetaan koko roska graafikolle.

Päätoimittajan homma on melko leppoisaa ja omalla ajalla tehtävää. Mitään tiukkoja aikatauluja ei ole, vaan kaikki deadlinet saa itse keksiä. Pitää vain muistaa, että juttuja Nibbleen ei ‘ilmesty’ vaan niitä pitää tingata ja kiristää ihmisiltä. Muuten homma on leppoisaa, kun saa kirjoitella taiteellista roskaa ja googlailla lehtiin täytekuvia. Sen verran tarvii olla vastuuntuntoinen, että saa hommat tehtyä, vaikka kukaan ei hönkisikään niskaan, kun dedis on ylitetty parilla viikolla. Päätoimittajan virkaan yhdistetään helposti valokuvaajan tai lukkarin nakki.

Rahastonhoitajan apu

Kiinnostaako talousjutut, rahojen kanssa pelaaminen ja hallituslaisten muistuttaminen siitä, mikä kolikko menee mihinkin kassaan? Saatat olla syntynyt killan rahastonhoitajan apulaiseksi (joka on ehkä myöhemmin nouseva jopa itse rahastonhoitajaksi!). Tiedossa on ainakin killan käteiskassoista huolehtimista ja muita vastuita sen mukaan, miten hommat rahiksen ja apulaisen kesken jaetaan.

Erittäin hyvät uranäkymät killan seuraavan vuoden rahastonhoitajan pestiä ajatellen, toki sitoutuminen ei ole pakollista.

XQ- ja Ulkosuhdevastaava

Pestin pääasiallinen tehtävä on hoitaa ulkosuhteita muihin Tampereen ja muiden koulujen kiltoihin. Tätä hommaa hoidetaan sekä hallitusten välillä toimimalla yhteyshenkilönä muiden kiltojen hallituksiin ja jäsenistön tasolla järjestämällä XQ:ja ja muuta toimintaa muiden kaupunkien kanssa.

Pestiin siis kuuluu aika paljon sähköpostin naputtelua, tilojen, bussien ja vastaavien varaamista sekä jonkun verran edustamista. Suuritöisin homma mitä tässä pestissä pääsee tekemään on killan Rankka XQun järjestäminen. Siinä tarvitaan suunnittelua, kommunikaatiota muiden kaupunkien välillä ja bussien yms. varaamista. Myös budjettien kanssa joutuu jonkun verran säätämään. XQujen järjestämisen lisäksi tässä pestissä perinteisesti autetaan tapahtumavastaavaa muiden tapahtumien järjestämisessä.

Tämä pesti vaatii tekijältään siis kykyä suunnitella ja organisoida tapahtumia. Avoimmuudesta ja esiintymishalusta on hyöytyä. Myös paineensietokykyä tarvitaan kun tapahtumat tai XQut on käynnissä, sillä vastuu osallistujista ja aikatauluista on silloin sinulla. Pesti myös antaa paljon kun pääsee toteuttamaan itseään ja siinä samalla saa niitä tärkeitä kontakteja ympäri koulun, Suomen (ja pohjoismaiden) ylipäänsä.

Valokuvaaja

Valokuvaajan hommiin kuuluu lähinnä killan tapahtumien ikuistaminen ja kuvien lisääminen TiTen galleriaan. Valokuvaajan tehtävä on siinä mielessä tärkeä, että ihmisten muistikuvat usein ovat sumuisia, joita kuvat eivät saisi olla. Kuvien tallentaminen on tärkeää, sillä niitä tarvitaan moniin eri julkaisuihin, kuten Nibbleen ja historiikkiin. Lisäksi valokuvaaja ottaa naamakuvat hallituksesta ja tutoreista.

Valokuvaajan ei tarvitse itse omistaa kameraa ja tarvittaessa pestiin saa perehdytystä, jos kuvaus vain kiinnostaa.

Valokuvaajan tulisi kuitenkin olla aktiivinen, mitä killan tapahtumissa pyörimiseen tulee. Lisäksi kameraa tulisi kantaa mukana excursioilla, kuten RankkaXQ:lla ja Titeenien Taistoissa.

Vuosijuhlavastaava

Vuosijuhlavastaava on vastuussa vuosijuhlaprojektista yhdessä vuosijuhlatoimikunnan kanssa. Vuosijuhlatoimikunnan vastuulla on vuosijuhlien, silliksen ja mahdollisesti muiden juhlavuositapahtumien järjestäminen. Vuosijuhlavastaavaksi haku aukeaa seuraavan kerran 2023.

Yritysvastaavan apu (2 kpl)

Yristysvastaavan apu auttaa killan yritysvastaavaa eri näköisissä hommissa. Hommia riittää, joihin kuuluu IT-Hekuman järjestämistä, suhteiden luomista ja ylläpitämistä yrityksiin. Toisin sanottuna tehtävä on yritysvastaavan oikeana kätenä toimimista. Pestistä saa hyvää kokemusta sekä suhteita tulevaa uraa varten.

Sosiaalipoliittinenvastaava

Sosiaalipoliittinen vastaava tulee uutena pestinä 2023 vaikkakin toimintaa on ennen tehty kopo-sektorin yhteydessä. Sopo-vastaavalle kuuluisi entisen Yhdenvertaisuus vastaavalle kuuluvat roolit (Ks. Arkistoidut pestit), tämän lisäksi Sopo-vastaavalle tulisi tehtäväksi järjestää hyvinvointitapahtumia ja selvittää esim. TREYltä erilaisia sopomahdollisuuksia kiltatasolle.

Sometoimihenkilö

Sometoimihenkilölle kuuluu killan yksi tärkeimmistä rooleista viestinnässä eli aktiivinen somen päivittäminen ja kehittäminen, erityisesti ensi vuodelle yksi tärkeistä osa-alueista olisi yhteishaun viestinnän parantaminen ulospäin. Pesti on myös melko uusi (toista kertaa vuonna 2023), joten pestin muodostaminen on vielä vaiheessa. Tämä pesti on myös yhdistettävissä muihin pesteihin!

Dokumentointi & arkistointivastaava

Tämä on uusi pesti vuodelle 2024. Dokumentointi & arkistointivastaavan hommiin kuuluu killan dokumenttien kääntäminen/kääntämisen selvittäminen englanniksi ja varastossa säilytettävien dokumenttien arkistoiminen digitaaliseen muotoon. Lisäksi työmäärästä riippuen pestiin kuuluu TiTen wikien päivittäminen ajan tasalle. Pesti luonteeltaan on projektimainen.

Arkistoidut pestit

Nämä pestit eivät enää ole toiminnassa, mutta laitetaan ne pohjalle piiloon inspiraatiota antamaan:

Materiaalivastaava

Vuodelle 2023 valittiin TiTelle materiaalivastaava. Hänen kontollaan oli TiTen merch-tilauksen järjestely ja tekstiilien suunnittelu. Vastuuna oli myös hankkia TiTelle uusia haalarimerkkejä ja muita villejä ideoita.

Kv-apu

Kansainvälisen toiminnan apu eli kv-apu toimii tiiminä Kv-vastaavan kanssa. He tekevät melko samoja hommia, esim. inTiTenational lautapeli-illat, kv-edunvalvonta, kv- ja suomalaisen jäsenistön tutustuttaminen toisiinsa. Lisäksi kv-tiimi kääntää tarpeen vaatiessa dokumentteja/tekstejä ehtimisen mukaan.

Englannin kieli on plussaa!

KV-avun korvaava pesti KV-fuksivastaava on testissä vuodelle 2023.

Yhdenvertaisuusvastaava

Killan yhdenvertaisuusvastaava kehittää ja edistää killan yhdenvertaisuutta. Pesti on vielä melko uusi ja mahdollistaa laajasti erilaisia mahdollisuuksia kehittää kiltaa vastaavan omien ideoiden pohjalta. Pestiin voi kuulua mm. Killan yhdenvertaisuussuunnitelman toteuttaminen ja päivittäminen, yhdenvertaisuuden edistäminen killan taphtumissa ja toiminnassa, yhdenvertaisuuskyselyn toteuttaaminen, ohjesääntöjen kirjoittaminen, koulutusten järjestäminen hallitukselle ja jäsenistölle, sekä tarvittaessa yhdenvertaisuuteen liittyvien tilanteiden eteenpäin ohjaaminen esimerkiksi ylioppilaskunnalle.

eSports-vastaava

eSports-vastavaa vastaa kaikesta killan jo olemassa olevasta eSports-toiminnasta ja uuden toiminnan kehittämisestä. eSports-vastaava johtaa ja näyttää suuntaa killan elektronisen urheilun kulttuurille. Vastaava suunnittelee ja järjestää tapahtumat yhdessä hallituksen kanssa ja hankkii niihin nakkiapua tarvittaessa hallituksen ulkopuolelta.

Tällä hetkellä killan vuosittaiseen eSports-toimintaan kuuluu ainakin nämä: kolmet TiTe-lanit ja yhdet yhteislanit Lanitan kanssa, kaksi Games Done Swiftly tapahtumaa, ainakin yksi Hearthstone-turnaus, Wapun Tekken Tournament ja Crash Team Racing -turnaus. Vuoden isoin tapahtuma on Akateeminen Kynäriliiga, mutta vuonna 2017 sen tilalle saatetaan kehittää jotakin muuta. Sinä olet vastuussa AKL:n seuraajasta.

Lisäksi mahdollisuuksien mukaan yritetään järjestää: yhteistilaus toiseen tai molempiin Assembly-tietokonetapahtumiin, uusia lajikokeiluja (menneisyydestä esim NHL-turnaus) ja toteuttaa jäsenistön esittämiä ideoita.

eSports-vastaavan pesti ei ole tarpeellinen enää, sillä Tr3 Gamers -kerho hoitaa nykyään suurinta osaa eSports-tapahtumista. TiTe tekee edelleen paljon yhteistyötä Tr3 Gamersin kanssa!

toimarit.txt · Last modified: 2023/11/29 15:08 by joonasyr