User Tools

Site Tools


kunniajaesenet

Tampereen TietoTeekkarikillan kunniajäsenet:

Hannula Esko
Heino Mikapetteri
Kellomäki Pertti
Kulmala Leena
Laukkala Jari Pekka
Manninen Ismo
Nordberg Marko
Nurmi Juha
Ruonavaara Markku
Seppä Juha
Virtanen Ari
Karjalainen Peter
Kurki-Suonio Reino
Linden Mikael
Markkula Pekka
Haikala Ilkka
Järvinen Hannu-Matti
Melakoski-Vistbacka Suvi
Siiskonen Antti
Venäläinen Petja
Visuri Petra
Mäkelä Markus
Kalliomäki Johanna
Vuorinen Jyri
Rintala Matti
Isohanni Essi
Pietikäinen Olli
Vainio Jarkko
Kilamo Terhi
Kajander Masi
Korpelainen Veli-Matti
Nikula Tommi

kunniajaesenet.txt · Last modified: 2022/04/24 02:48 by mihef