User Tools

Site Tools


kokouksen_kaesiohjelma

Johdanto

Yhdistyksen kokous (tai kavereiden kesken yleiskokous) on tilaisuus, jossa yhdistyksen jäsenet pääsevät vaikuttamaan yhdistyksen asioihin. TiTen sääntöjen mukaan vain varsinaiset jäsenet saavat äänestää, ulko- ja kannatusjäsenet saavat olla kokouksissa läsnä sekä esittää puheenvuoroja.

Yleiskokouksissa yhdistyksen jäsenet ohjaavat yhdistyksen toimintaa keskustelemalla ja äänestämällä käsiteltävistä asioista. Jokaisella äänioikeutetulla on yksi ääni.

Kokouksen onnistuminen vaatii jokaiselta osanottajalta muiden kunnioitusta asioista keskustellessa. TiTessä jäsenistön on mahdollista tutustua kokousmateriaaleihin etukäteen sekä kommentoida niitä. Osallistujien valmistautuminen sujuvoittaa kokouksen kulkua huomattavasti.

Tässä ohjeessa käsitellään kokoustamisen pääasioita lyhyesti TiTen näkökulmasta. Mikäli haluat tutustua asioihin tarkemmin, alkuun pääset helposti Kokoustamisen ABC:n avulla.

Ennen kokousta

Ennen kokousta jäsenistölle lähetetään kokouskutsu, esityslista ja käsiteltävät asiakirjat (talousarvio, tilinpäätös, muokattavat säännöt tai muut paperit jne.).

Kokouskutsu:

  • lähetetään viimeistään seitsemää vuorokautta ennen kokousta sähköpostilla.
  • asetetaan näkyville killan ilmoitustaululle.

Kutsussa kerrotaan kokouksen aika sekä paikka, ja liitteenä on esityslista. Esityslista on käytännössä hallituksen ehdotus kokouksessa käsiteltävistä asioista. Lista hyväksytään kokouksessa, ja kokous voi muuttaa sitä.

Kokouksen aikana

Kokouksessa käsitellään asiat esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Kokouksen puheenjohtaja kertoo kokoukselle, mitä kulloinkin tapahtuu. Asioiden käsittely noudattaa allaolevan kuvan mukaista kaavaa.

Aluksi asia esitellään, jonka jälkeen kokouksen puheenjohtaja avaa keskustelun. Keskustelun aikana asiasta voidaan tehdä päätösesityksiä. Vähintään yhden henkilön täytyy kannattaa esitystä, jotta se voidaan ottaa huomioon. Kannattaminen tehdään sanomalla niin ääneen. Äänestys voi olla avoin kättennostoäänestys tai suljettu lippuäänestys. Jos kokous on asiasta yksimielinen, äänestystä ei tarvita. Lopuksi päätös kirjataan pöytäkirjaan.

Kokouksen jälkeen

Kokouksen jälkeen sihteeri viimeistelee pöytäkirjan. Kokouksessa valitut pöytäkirjantarkastajat tarkastavat pöytäkirjan virheiden varalta. Pöytäkirjat lisätään tarkistuksen jälkeen Wikiin (kirjautumiseen tarvitset TiTe-tunnukset).

kokouksen_kaesiohjelma.txt · Last modified: 2022/10/21 13:39 by ple