User Tools

Site Tools


hallituspestien_vastuualueet

2014

Puheenjohtaja
 • Muiden hallituksen jäsenten potkiminen, jotta hommat tulevat hoidettua
 • Nakittaminen, homman kasassa pitäminen
 • Suhteet yo-kuntaan, muihin kiltoihin ja tiedekuntaan
 • Kokousten kutsuminen ja esityslistojen luonti
Sihteeri
 • Pöytäkirjat kokouksista
 • Pöytäkirjojen huolehtiminen tarkistettavaksi ja yo-kuntaan (myös niiden kokousten, joissa sihteerinä toiminut joku muu)
 • Toimittaa kokouksissa jaetut tehtävät kokouksen jälkeen
 • Päätösluettelot killan nettisivuille
Rahastonhoitaja
 • Laskut, laskutukset
 • Kulukorvausten ja laskujen esittely kokouksissa
 • Kirjanpito
 • Tilinpäätös, talousarvio
Tiedotusvastaava/Varapuheenjohtaja
 • Tiedotus killan tapahtumista ja toiminnasta killan tiedotuskanavia pitkin
 • Tiedotus killan ulkopuolisesta toiminnasta linjauksen mukaan
 • Sähköisen ilmoitustaulun päivittäminen
 • Sähköpostilistojen ylläpito
 • Puheenjohtajan tuuraaminen hänen ollessaan estynyt
Yritysvastaava
 • Suhteet yrityksiin
 • Yritysyhteistyöpakettien mainostaminen
 • Siistit excut, rekrysaunojen organisointi
 • Vuosijuhlasitsien sponsorit
 • IT-Hekuman päävastuu
Hyvinvointivastaava
 • Alkoholittoman toiminnan organisointi ja kehittäminen
 • Sosiaalipoliittiset asiat ja toiminta
 • Killan liikuntatoiminnan organisointi ja kehittäminen
 • Killan liikuntavälineistön ylläpito
 • Joukkueiden ilmoittaminen ja kerääminen liikuntatapahtumiin
 • Killan liikuntavuorojen varaaminen
Isäntä ja emäntä
 • Saunailtojen järjestäminen
 • Kiltahuoneen siisteys
 • Kahvinkeittimen ja jääkaapin huolto (emäntä)
 • Kahvin ja maidon hankkiminen (emäntä)
 • Muiden virvokkeiden ja laulukirjojen saatavuus (isäntä)
 • VaihTISSITsit (isäntä juomat, emäntä menu)
 • Pullojen hoitaminen pois killasta (isäntä)
XQ-/Ulkosuhdevastaava & Tapahtumavastaava
 • Epäsiistit XQ:t (Titeenien taistot, RankkaXQ, Kauppakadun approbatur)
 • FuksiXQ yhdessä fuksivastaaviston kanssa
 • SiistiXQ yhdessä yritysvastaavan kanssa
 • Senssibileet
 • Vuosijuhlasitsit ja teemasitsit
 • Muut tapahtumat, jotka eivät ole saunailtoja, fuksitapahtumia tai yritysrekryjä
 • Killan ulkosuhteet, sisarkiltojen ja muiden halukkaiden opiskelijajärjestöjen vierailujen järjestelyt
Ylitutor & Fuksivastaava
 • Kaikki fuksitoiminta ja niiden järjestelyt
 • Varaslähtö, Fuksisauna, FuksiXQ, Fuksivala, Laulusauna, Lakkien jako ja Kaste
 • Nakkifuksien hankkiminen eri tapahtumiin
 • Fuksitiedotus
ATK-vastaava
 • Ylläpitää killan ATK-laitteita, -järjestelmiä ja -sovelluksia
 • Ylläpitää killan verkkosivustoa
 • Ylläpitää killan sisäverkkoa
 • Kouluttaa hallitusta ATK:n käytössä
 • Perehdyttää ATK-apulaisen ATK-vastaavan tehtäviin
 • Demohässäkän järjestäminen
ATK-Hermanni
 • ATK-vastaavan avustaminen
 • Ylläpitää killan ATK-laitteita, -järjestelmiä ja -sovelluksia
 • Ylläpitää killan verkkosivustoa
 • Ylläpitää killan sisäverkkoa
 • Perehtyy killan ATK:hon
 • Lanien järjestäminen
Automaatti-/eSports-vastaava
 • Automaattien täyttäminen, huolto ja kolikkojen tyhjennys
 • Automaateissa myytävien tuotteiden hankinta
 • Tyhjien pullojen huolto (myös luentosalien TiTe-korit, laitostyyppien varastot)
 • Lanien järjestäminen
 • Killan eSports-toiminnan käynnistys ja kehittäminen
 • Yhteydet Lanitaan
Rahiksen apu
 • Muut myyntituotteet (haalarimerkit, rintamerkit, tuopit)
 • Käteiskassat
Opintovastaava
 • Opintomateriaalien tilaus
 • Prujujen vastaanotto ja siirtäminen kopiokoneille
 • Tiedotus prujukäytännöstä
 • Kopiokoneen ylläpito
 • Prujuihin liittyvät myyntituotteet (kannet, kierreselät)
 • Tenttiarkisto
 • Päävastuu M.O.S.K.A:sta
 • Oppimista tukevien tapahtumien (esim. opintopiirit) suunnittelu ja organisointi
 • Suhteet laitokseen, hallopedeihin ja koulutusohjelman johtoon
Päätoimittaja
 • Päävastuu Nibblestä, toimitus ja ideoiminen
 • Ihmisten potkiminen juttujen saamiseksi
 • Nibblen julkaiseminen netissä
Nibblisti/KiltaKapteeni
 • Nibblen toimitus ja ideoiminen
 • Ihmisten potkiminen juttujen saamiseksi
 • Nibblen julkaiseminen netissä
 • Kiltahuoneen kunnostus ja kehittäminen
 • Herwantapelin huolto ja ylläpito
Alumnivastaava/Valokuvaaja
 • Killan alumnitoiminnan tehostaminen ja kehitys
 • Killan tapahtumien kuvaaminen mahdollisimman suurella volyymilla
Valokuvaaja/Graafikko/Encore
 • Killan tapahtumien kuvaaminen mahdollisimman suurella volyymilla
 • Painotuotteet, julisteet tapahtumiin
 • Nibblen taitto
KV-vastaava
 • Killan kansainvälisen toiminnan parantaminen ja asioiden hoito
 • KV-opiskelijoiden yhteyshenkilö
 • Kansainvälistymisen mainostaminen jäsenistölle
Teekkarikulttuurivastaava
 • Killan laulu- ja teekkarikulttuurin edistäminen
 • Fuksien jäynä- ja härwelitiimien mentorointi Wappuna
 • Laulukoulutuksen järjestäminen fukseille
 • Laulusauna yhdessä fuksivastaaviston kanssa
 • Lukkarointi esim. sitseillä.
 • Laululäsyt yhdessä graafikon ja tapahtumavastaaviston kanssa

2015

Puheenjohtaja
 • Muiden hallituksen jäsenten potkiminen, jotta hommat tulevat hoidettua
 • Nakittaminen, homman kasassa pitäminen
 • Suhteet yo-kuntaan, muihin kiltoihin ja tiedekuntaan
 • Kokousten kutsuminen ja esityslistojen luonti
Sihteeri
 • Pöytäkirjat kokouksista
 • Pöytäkirjojen huolehtiminen tarkistettavaksi ja yo-kuntaan (myös niiden kokousten, joissa sihteerinä toiminut joku muu)
 • Toimittaa kokouksissa jaetut tehtävät kokouksen jälkeen
 • Päätösluettelot killan nettisivuille
Rahastonhoitaja
 • Laskut, laskutukset
 • Kulukorvausten ja laskujen esittely kokouksissa
 • Kirjanpito
 • Tilinpäätös, talousarvio
Tiedotusvastaava
 • Tiedotus killan tapahtumista ja toiminnasta killan tiedotuskanavia pitkin
 • Tiedotus killan ulkopuolisesta toiminnasta linjauksen mukaan
 • Sähköisen ilmoitustaulun päivittäminen
 • Sähköpostilistojen ylläpito
 • Killan laulu- ja teekkarikulttuurin edistäminen
 • Laulukoulutuksen järjestäminen fukseille mahdollisuuksien mukaan
 • Laulusauna yhdessä fuksivastaaviston kanssa
 • Lukkarointi esim. sitseillä.
 • Laululäsyt yhdessä graafikon ja tapahtumavastaaviston kanssa
Yritysvastaava/Varapuheenjohtaja
 • Suhteet yrityksiin
 • Yritysyhteistyöpakettien mainostaminen
 • Siistit excut, rekrysaunojen organisointi
 • Vuosijuhlasitsien sponsorit
 • IT-Hekuman päävastuu
 • Puheenjohtajan tuuraaminen hänen ollessaan estynyt
Sopo- ja eSports-vastaava
 • Alkoholittoman toiminnan organisointi ja kehittäminen
 • Sosiaalipoliittiset asiat ja toiminta (hyvinvointiviikko, yhdenvertaisuuskysely, yhdenvertaisuussuunnitelman toteutuminen)
 • Killan eSports-tapahtumien järjestäminen
 • Lanien järjestäminen
Isäntä ja emäntä
 • Saunailtojen järjestäminen
 • Kiltahuoneen siisteys
 • Kahvinkeittimen ja jääkaapin ylläpito (emäntä)
 • Kahvin ja maidon hankkiminen (emäntä)
 • Muiden virvokkeiden ja laulukirjojen saatavuus (isäntä)
 • Vaihtissitsit (isäntä juomat, emäntä menu)
 • Hervantapelin ylläpito (isäntä)
 • Pullojen hoitaminen pois killasta (isäntä)
 • Varaston ja myyntikaapin siisteyden valvominen yhdessä automaattivastaavan kanssa
XQ-/Ulkosuhdevastaava & Tapahtumavastaava
 • Epäsiistit XQ:t (RankkaXQ, Kauppakadun approbatur, muut excut)
 • FuksiXQ:jen järjestäminen yhdessä fuksivastaaviston kanssa
 • Siistien XQ:jen järjestäminen yhdessä yritysvastaavan kanssa
 • Muut tapahtumat, jotka eivät ole saunailtoja, fuksitapahtumia tai yritysrekryjä
 • Vuotissitsit ja teemasitsit
 • Senssibileet
 • Killan ulkosuhteet, sisarkiltojen ja muiden halukkaiden opiskelijajärjestöjen vierailujen järjestelyt
Ylitutor & Fuksivastaava
 • Kaikki fuksitoiminta ja sen järjestelyt
 • Varaslähtö, Fuksisauna, FuksiXQ:t, Fuksivala, Laulusauna, Lakkien jako ja kaste
 • Nakkifuksien hankkiminen eri tapahtumiin
 • Fuksitiedotus
ATK-vastaava
 • Ylläpitää killan ATK-laitteita, -järjestelmiä ja –sovelluksia
 • Ylläpitää killan verkkosivustoa
 • Ylläpitää killan sisäverkkoa
 • Kouluttaa hallitusta ATK:n käytössä.
 • Perehdyttää ATK-apulaisen ATK-vastaavan tehtäviin.
 • Järjestää demohässäkän yhdessä atk-apulaisen kanssa
 • Ylläpitää suhteita Lanitaan ja Modeemiin
ATK-apu
 • ATK-vastaavan avustaminen
 • Ylläpitää killan ATK-laitteita, -järjestelmiä ja –sovelluksia
 • Ylläpitää killan verkkosivustoa
 • Ylläpitää killan sisäverkkoa
 • Perehtyy killan ATK:hon
 • Lanien järjestäminen
Hiilihappo- ja mässyvastaava
 • Automaattien täyttäminen, huolto ja kolikkojen tyhjennys
 • Automaateissa myytävien tuotteiden hankinta
 • Tyhjien pullojen noutaminen palautettaviksi (myös luentosalien TiTe-korit ja laitosten tiloissa olevat korit)
Liikuntavastaava
 • Killan liikuntatoiminnan organisointi ja kehittäminen (Megazone, kyykkäkarsinnat, jalkapallo-ottelut)
 • Killan liikuntavälineistön ylläpito
 • Joukkueiden ilmoittaminen ja kerääminen liikuntatapahtumiin
 • Killan liikuntavuorojen varaaminen
Rahiksen apu
 • Muut kuin prujuihin liittyvät myyntituotteet (haalarimerkit, rintamerkit, tuopit)
 • Käteiskassat
 • Laskujen, kulukorvausten ja käteisostojen esittely kokouksissa rahastonhoitajan ollessa estynyt
Opintovastaava
 • Opintomateriaalien tilaus
 • Prujujen vastaanotto ja siirtäminen kopiokoneille
 • Tiedotus prujukäytännöstä
 • Kopiokoneen ylläpito
 • Prujuihin liittyvät myyntituotteet (esim. kannet, kierreselät)
 • Tenttiarkisto
 • Päävastuu M.O.S.K.A:sta
 • Oppimista tukevien tapahtumien (esim. opintopiirit) suunnittelu ja organisointi
 • Suhteet laitokseen, hallopedeihin, koulutusohjelman johtoon ja ylioppilaskunnan koulutuspoliittiseen sektoriin
 • Ylioppilaskunnan koulutuspoliittisen linjan noudattaminen killan toiminnassa
Kiltamestari
 • Kiltahuoneen kunnostus ja kehittäminen
 • Herwantapelin huolto ja ylläpito
 • Myyntikaapin siisteyden valvominen
Päätoimittaja
 • Päävastuu Nibblestä, toimitus ja ideoiminen
 • Ihmisten potkiminen juttujen saamiseksi
 • Nibblen julkaiseminen netissä
Nibblisti
 • Nibblen toimitus ja ideoiminen
 • Ihmisten potkiminen juttujen saamiseksi
 • Nibblen julkaiseminen netissä
Graafikko
 • Painotuotteet, julisteet tapahtumiin
 • Nibblen taitto
Alumnivastaava
 • Killan alumnitoiminnan tehostaminen ja kehitys yhteistyössä TiTTu ry:n kanssa
 • Yhteydenpito ja suhteet alumneihin
International Paparazzi
 • Killan tapahtumien kuvaaminen mahdollisimman suurella volyymilla
 • Killan kansainvälisen toiminnan parantaminen ja asioiden hoito
 • Kv-opiskelijoiden yhteyshenkilö
 • Kansainvälistymisen mainostaminen jäsenistölle

2016

Puheenjohtaja
 • Muiden hallituksen jäsenten potkiminen, jotta hommat tulevat hoidettua
 • Nakittaminen, homman kasassa pitäminen
 • Suhteet yo-kuntaan, muihin kiltoihin ja tiedekuntaan
 • Kokousten kutsuminen ja esityslistojen luonti
Sihteeri
 • Pöytäkirjat kokouksista
 • Pöytäkirjojen huolehtiminen tarkistettavaksi ja yo-kuntaan (myös niiden kokousten, joissa sihteerinä toiminut joku muu)
 • Toimittaa kokouksissa jaetut tehtävät kokouksen jälkeen
 • Päätösluettelot killan nettisivuille
Rahastonhoitaja
 • Laskut, laskutukset
 • Kulukorvausten ja laskujen esittely kokouksissa
 • Kirjanpito
 • Tilinpäätös, talousarvio
 • Rahastonhoitajan avun perehdyttäminen tehtäväänsä
Tiedotusvastaava
 • Tiedotus killan tapahtumista ja toiminnasta killan tiedotuskanavia pitkin
 • Tiedotus killan ulkopuolisesta toiminnasta linjauksen mukaan
 • Sähköisen ilmoitustaulun päivittäminen
 • Sähköpostilistojen ylläpito
 • Päävastuu someviestinnästä
Yritysvastaava ja Yritysvastaavan apu
 • Suhteet yrityksiin
 • Yritysyhteistyöpakettien mainostaminen
 • Rekrysaunojen organisointi
 • Vuosijuhlien sponsorit yhdessä vuosijuhlatiimin kanssa
 • IT-Hekuman päävastuu
 • Yritysvastaavan avun perehdyttäminen (yritysvastaava)
Koulutus- ja sosiaalipoliittinen vastaava, Lukkari
 • Alkoholittoman toiminnan organisointi ja kehittäminen
 • Sosiaalipoliittiset asiat ja toiminta (hyvinvointiviikko, yhdenvertaisuuskysely, yhdenvertaisuussuunnitelman toteutuminen)
 • Opintomateriaalien tilaus
 • Prujujen vastaanotto ja siirtäminen kopiokoneille
 • Tiedotus prujukäytännöstä
 • Kopiokoneen ylläpito
 • Prujuihin liittyvät myyntituotteet (kannet, kierreselät)
 • Tenttiarkisto
 • Päävastuu M.O.S.K.A:sta
 • Oppimista tukevien tapahtumien (esim. opintopiirit) suunnittelu ja organisointi
 • Suhteet laitokseen, hallopedeihin, koulutusohjelman johtoon ja ylioppilaskunnan koulutuspoliittiseen sektoriin
 • Laitosyhteistyön kehittäminen
 • Ylioppilaskunnan koulutuspoliittisen linjan noudattaminen killan toiminnassa
 • Uuden kurssien palautejärjestelmän suunnittelu ja kehittäminen
 • Kopiokoneen uusiminen
 • Laulu- ja teekkarikulttuurin edistäminen
 • Laulukoulutuksen järjestäminen fukseille mahdollisuuksien mukaan
 • Laulusauna yhdessä fuksivastaaviston kanssa
 • Lukkarointi esim. sitseillä.
 • Laululäsyt yhdessä graafikon ja tapahtumavastaaviston kanssa
Isäntä ja emäntä
 • Saunailtojen järjestäminen
 • Kiltahuoneen siisteys
 • Kahvinkeittimen ja jääkaapin ylläpito
 • Kahvin ja maidon hankkiminen
 • Muiden virvokkeiden ja laulukirjojen saatavuus
 • Vaihtissitsit
 • Pullojen hoitaminen pois killasta
 • Varaston ja myyntikaapin siisteyden valvominen yhdessä automaattivastaavan kanssa
XQ-/Ulkosuhdevastaava//Varapuheenjohtaja & Tapahtumavastaava, Kiltayhdyshenkilö
 • Epäsiistit XQ:t (RankkaXQ, Kauppakadun approbatur), muut excut
 • FuksiXQ:n järjestäminen yhdessä fuksivastaaviston kanssa
 • Muut tapahtumat, jotka eivät ole saunailtoja, fuksitapahtumia, yritysrekryjä tai digitaalista kulttuuritoimintaa
 • Teemasitsit
 • Senssibileet
 • TEK-yhteistyö (kiltayhdyshenkilö)
 • Killan ulkosuhteet, sisarkiltojen ja muiden halukkaiden opiskelijajärjestöjen vierailujen järjestelyt
 • Puheenjohtajan tuuraaminen hänen ollessaan estynyt (varapuheenjohtaja)
Ylitutor & Fuksivastaava
 • Kaikki fuksitoiminta ja sen järjestelyt
 • Varaslähtö, Fuksisauna, FuksiXQ:t, Fuksivala, Laulusauna, Lakkien jako ja kaste
 • Nakkifuksien hankkiminen eri tapahtumiin
 • Fuksitiedotus
ATK-vastaava
 • Ylläpitää killan ATK-laitteita, -järjestelmiä ja –sovelluksia
 • Ylläpitää killan verkkosivustoa
 • Ylläpitää killan sisäverkkoa
 • Kouluttaa hallitusta ATK:n käytössä.
 • Perehdyttää ATK-apulaisen ATK-vastaavan tehtäviin.
 • Järjestää demohässäkän yhdessä atk-apulaisen kanssa
 • Ylläpitää suhteita Lanitaan ja Modeemiin
ATK-apu
 • ATK-vastaavan avustaminen
 • Ylläpitää killan ATK-laitteita, -järjestelmiä ja -sovelluksia
 • Ylläpitää killan verkkosivustoa
 • Ylläpitää killan sisäverkkoa
 • Perehtyy killan ATK:hon
 • Lanien järjestäminen yhdessä eSports-vastaavan kanssa
Kola- ja KarkkiKapteeni
 • Automaattien täyttäminen, huolto ja kolikkojen tyhjennys
 • Automaateissa myytävien tuotteiden hankinta
 • Killan varaston järjestyksestä huolehtiminen
 • Tyhjien pullojen noutaminen palautettaviksi (myös luentosalien TiTe-korit ja laitosten tiloissa olevat korit)
Liikuntavastaava
 • Killan liikuntatoiminnan organisointi ja kehittäminen (Megazone, kyykkäkarsinnat, jalkapallo-ottelut)
 • Killan liikuntavälineistön ylläpito
 • Joukkueiden ilmoittaminen ja kerääminen liikuntatapahtumiin
 • Killan liikuntavuorojen varaaminen
 • Jäsenistön innostaminen osallistumaan liikuntatoimintaan kampuksella
Rahiksen apu
 • Muut kuin prujuihin liittyvät myyntituotteet (haalarimerkit, rintamerkit, tuopit)
 • Käteiskassat
 • Rahastonhoitajan pestiin perehtyminen
 • Laskujen, kulukorvausten ja käteisostojen esittely kokouksissa rahastonhoitajan ollessa estynyt
Kiltamestari
 • Kiltahuoneen kunnostus ja kehittäminen
 • Herwantapelin huolto ja ylläpito
 • Myyntikaapin siisteyden valvominen
Päätoimittaja
 • Päävastuu Nibblestä, toimitus ja ideoiminen
 • Ihmisten potkiminen juttujen saamiseksi
 • Nibblen julkaiseminen netissä
Nibblisti
 • Nibblen toimitus ja ideoiminen
 • Ihmisten potkiminen juttujen saamiseksi
 • Nibblen julkaiseminen netissä
Ulkomaankirjeenvaihtaja
 • Killan kansainvälisen toiminnan parantaminen ja asioiden hoito
 • Kv-opiskelijoiden yhteyshenkilö
 • Kansainvälistymisen mainostaminen jäsenistölle
 • Juttujen kirjoittaminen Nibbleen
Mediajäbä
 • Killan tapahtumien kuvaaminen mahdollisimman suurella volyymilla
 • Painotuotteet, julisteet tapahtumiin
 • Nibblen taitto yhdessä Nibble-konsultti Noora Pirttilahden kanssa
 • Muu grafiikka
 • Taltiointi ja editointi
Alumnivastaava
 • Killan alumnitoiminnan tehostaminen ja kehitys yhteistyössä TiTTu ry:n kanssa
 • Yhteydenpito ja suhteet alumneihin
Vuosijuhlatoimikunnan puheenjohtaja
 • Vetää valittua vuosijuhlatoimikuntaa.
 • Järjestää yhdessä vuosijuhlatoimikunnan kanssa hyvät ja ikimuistoiset 25v-juhlat
 • Järjestää yhdessä vuosijuhlatoimikunnan ja hallituksen kanssa uskomattoman huikean Ruffen kierroksen
eSports-vastaava
 • Lanien järjestäminen yhdessä ATK-vastaaviston kanssa
 • Perinteeksi muodostuneiden eSports-tapahtumien järjestäminen
 • Killan eSports-toiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen

2017

Puheenjohtaja
 • Muiden hallituksen jäsenten potkiminen, jotta hommat tulevat hoidettua
 • Nakittaminen, homman kasassa pitäminen
 • Suhteet yo-kuntaan, muihin kiltoihin ja tiedekuntaan
 • Kokousten kutsuminen koolle ja esityslistojen luonti
Sihteeri
 • Pöytäkirjat kokouksista
 • Pöytäkirjojen huolehtiminen tarkistettavaksi ja yo-kuntaan (myös niiden kokousten, joissa sihteerinä toiminut joku muu)
 • Toimittaa kokouksissa jaetut tehtävät kokouksen jälkeen
 • Päätösluettelot killan nettisivuille
Rahastonhoitaja
 • Laskut, laskutukset
 • Kulukorvausten ja laskujen esittely kokouksissa
 • Kirjanpito
 • Tilinpäätös, talousarvio
 • Perehdyttää rahastonhoitajan avun rahastonhoitajan tehtäviin.
Tiedotusvastaava
 • Tiedotus killan tapahtumista ja toiminnasta killan tiedotuskanavia pitkin
 • Tiedotus killan ulkopuolisesta toiminnasta linjauksen mukaan
 • Sähköisen ilmoitustaulun päivittäminen
 • Sähköpostilistojen ylläpito
 • Someviestinnän hallinta ja kehittäminen
Yritysvastaava ja Yritysvastaavan avut
 • Yritysvastaavan apujen perehdytys (yritysvastaava)
 • Suhteet yrityksiin
 • Yritysyhteistyöpakettien mainostaminen
 • Rekrysaunojen organisointi
 • Yritysvierailujen sopiminen excursioille yhdessä XQ-vastaavan kanssa
 • Vuosijuhlasitsien sponsorit
 • IT-Hekuman päävastuu
 • Rekrysaunojen ja yritysexcursioiden (Tampereen sisällä) organisointi
Isäntä & Isännän apustaja
 • Saunailtojen järjestäminen
 • Muiden virvokkeiden ja laulukirjojen saatavuus
 • VaihTISSITsien päävastuu
 • Herwantapelin ylläpito
 • Pullojen hoitaminen pois killasta
XQ-/Ulkosuhdevastaava
 • Epäsiistit XQ:t (RankkaXQ, Kauppakadun Approbatur)
 • FuksiXQ yhdessä fuksivastaaviston kanssa
 • MuuXQ yhdessä yritysvastaavan kanssa
 • Muut tapahtumat, jotka eivät ole saunailtoja, fuksitapahtumia, digitaalista kulttuuritoimintaa tai yritysrekryjä
 • Arpasitsit yhdessä tapahtumavastaavan kanssa
 • Killan ulkosuhteet, sisarkiltojen ja muiden halukkaiden opiskelijajärjestöjen vierailujen järjestelyt
 • Yhteistyö tapahtumavastaavan kanssa
Tapahtumavastaava
 • Vuosijuhlat ja arpasitsit
 • Muut sitsit pois lukien laulusitsit
 • Senssibileet
 • Muut tapahtumat, jotka eivät ole saunailtoja, fuksitapahtumia, digitaalista kulttuuritoimintaa tai yritysrekryjä
 • Yhteistyö XQ-vastaavan kanssa
Ylitutor & Fuksivastaava
 • Kaikki fuksitoiminta ja sen järjestelyt
 • Varaslähtö, Fuksisauna, FuksiXQ, Fuksivala, Laulusauna, Lakkien jako ja kaste
 • Nakkifuksien hankkiminen eri tapahtumiin
 • Fuksitiedotus
 • Tutortoiminnan ohjaaminen
ATK-vastaava
 • Ylläpitää killan ATK-laitteita, -järjestelmiä ja -sovelluksia
 • Ylläpitää killan verkkosivustoja
 • Ylläpitää killan sisäverkkoa
 • Kouluttaa hallitusta ATK:n käytössä
 • Perehdyttää ATK-avun ATK-vastaavan tehtäviin
KV-vastaava
 • Killan kansainvälisen toiminnan parantaminen
 • KV-opiskelijoiden yhteyshenkilö
 • Kansainvälistymisen mainostaminen jäsenistölle
 • KV-tapahtumien järjestäminen
 • KV-tutortoiminnan ohjaaminen
Koulutus- ja sosiaalipoliittinen vastaava
 • Alkoholittoman toiminnan organisointi ja kehittäminen
 • Sosiaalipoliittiset asiat ja toiminta (hyvinvointiviikko, yhdenvertaisuuskysely, yhdenvertaisuussuunnitelman toteutuminen)
 • Killan opintomateriaalit
 • Prujujen vastaanotto ja siirtäminen kopiokoneille
 • Kopiokoneen ylläpito
 • Tenttiarkisto
 • Päävastuu M.O.S.K.A:sta
 • Oppimista tukevat tapahtumat ml. Opintopiiri
 • Suhteet laitokseen, hallopedeihin, koulutusohjelman johtoon ja ylioppilaskunnan koulutuspoliittiseen ja sosiaalipoliittiseen sektoriin
ATK-apu
 • ATK-vastaavan avustaminen
 • Ylläpitää killan ATK-laitteita, -järjestelmiä ja -sovelluksia
 • Ylläpitää killan verkkosivustoja
 • Ylläpitää killan sisäverkkoa
 • Perehtyy killan ATK:hon
 • Lanien järjestäminen yhdessä eSports-vastaavan kanssa
 • Automaattien täyttäminen, huolto ja kolikkojen tyhjennys
 • Automaateissa myytävien tuotteiden hankinta
 • Killan varaston järjestyksestä huolehtiminen
 • Tyhjien pullojen noutaminen palautettaviksi
Liikuntavastaava
 • Killan liikuntatoiminnan organisointi ja kehittäminen (Megazone, kyykkäkarsinnat, jalkapallo-ottelut, lajikokeilut)
 • Killan liikuntavälineistön ylläpito
 • Joukkueiden ilmoittaminen ja kerääminen liikuntatapahtumiin
 • Killan liikuntavuorojen varaaminen
 • Jäsenistön innostaminen osallistumaan liikuntatoimintaan kampuksella
Rahastonhoitajan apu
 • Myyntituotteet, joita ei ole nakitettu muiden vastuulle (haalarimerkit, rintamerkit, tuopit)
 • Käteiskassat
 • Rahastonhoitajan pestiin perehtyminen
 • Laskujen, kulukorvausten ja käteisostojen esittely kokouksissa rahastonhoitajan ollessa estynyt
Kiltamestari
 • Kiltahuoneen kunnostus ja kehittäminen
 • Herwantapelin huolto ja ylläpito
 • Kiltahuoneen, myyntikaapin ja varaston siisteyden ylläpidon valvominen
 • Kahvipisteen ja jääkaapin ylläpito
 • Kahvin, maidon ja teen hankkiminen
Päätoimittaja, KV-vastaavan apu
 • Päävastuu Nibblestä, toimitus ja ideoiminen
 • Ihmisten potkiminen juttujen saamiseksi
 • Nibblen julkaiseminen netissä
 • KV-vastaavan avustaminen
 • Mainosten hankkiminen Nibbleen
Somevastaava & Nibblisti
 • Nibblen toimitus ja ideoiminen
 • Ihmisten potkiminen juttujen saamiseksi
 • Nibblejuttujen kirjoittaminen
 • Killan sometiedotus ja hypetys yhteistyössä tiedotusvastaavan kanssa
Graafikko & Valokuvaaja
 • Killan tapahtumien kuvaaminen mahdollisimman suurella volyymilla
 • Painotuotteet, julisteet tapahtumiin
 • Nibblen taitto
 • Muu grafiikka
 • Taltiointi ja editointi
Alumnivastaava
 • Killan alumnitoiminnan tehostaminen ja kehitys yhteistyössä TiTTu ry:n kanssa
 • Yhteydenpito ja suhteet alumneihin
 • Esiintyjien hankkiminen M.O.S.K.A.-tapahtumaan yhdessä koulutus- ja sosiaalipoliittisen vastaavan kanssa
eSports-vastaava & Lukkari
 • Lanien järjestäminen yhdessä ATK-vastaaviston kanssa
 • eSports-tapahtumien järjestäminen (mm. GDD, peliturnaukset)
 • Killan laulu- ja teekkarikulttuurin edistäminen
 • Laulukoulutuksen järjestäminen fukseille mahdollisuuksien mukaan
 • Laulusauna yhdessä fuksivastaaviston kanssa
 • Lukkarointi esim. sitseillä
 • Laululäsyt yhdessä graafikon ja tapahtumavastaaviston kanssa
Koodauskerhovastaava
 • Koodauskerhotoiminnan ideoiminen ja toteutus
 • Demohässäkkä
 • Tietotekniikan harrastuneisuuteen liittyvät tapahtumat
Vanha kähmy
 • Katselu ja huutelu

2018

Puheenjohtaja
 • Muiden hallituksen jäsenten potkiminen, jotta hommat tulevat hoidettua
 • Nakittaminen, homman kasassa pitäminen
 • Suhteet yo-kuntaan, muihin kiltoihin ja tiedekuntaan
 • Kokousten kutsuminen ja esityslistojen luonti
Sihteeri
 • Pöytäkirjat hallituksen kokouksista
 • Pöytäkirjojen huolehtiminen tarkistettavaksi ja yo-kuntaan (myös niiden kokousten, joissa sihteerinä toiminut joku muu)
 • Toimittaa kokouksissa jaetut tehtävät kokouksen jälkeen
 • Päätösluettelot killan nettisivuille
 • Varaa kokoustilat yhdessä puheenjohtajan kanssa
Rahastonhoitaja
 • Laskut, laskutukset
 • Kulukorvausten ja laskujen esittely kokouksissa
 • Kirjanpito
 • Tilinpäätös, talousarvio
 • Perehdyttää rahastonhoitajan avun rahastonhoitajan tehtäviin.
Tiedotusvastaava
 • Tiedotus killan tapahtumista ja toiminnasta killan tiedotuskanavia pitkin
 • Tiedotus killan ulkopuolisesta toiminnasta linjauksen mukaan
 • Sähköisen ilmoitustaulun päivittäminen
 • Sähköpostilistojen ylläpito
 • Someviestinnän hallinta ja kehittäminen
Yritysvastaava
 • Suhteet yrityksiin
 • Yritysyhteistyöpakettien mainostaminen
 • Rekrysaunojen organisointi
 • Yritysvierailujen sopiminen excursioille yhdessä XQ-vastaavan kanssa
 • Vuosijuhlasitsien sponsorit
 • IT-Hekuman päävastuu
 • Perehdyttää yritysvastaavan avun yritysvastaavan tehtäviin
Isäntä & isännän apu
 • Saunailtojen järjestäminen
 • Muiden virvokkeiden ja laulukirjojen saatavuus
 • VaihTISSITsien päävastuu
 • Herwantapelin ylläpito yhdessä kiltamestarin kanssa
 • Pullojen hoitaminen pois killasta
XQ- ja ulkosuhdevastaava
 • Epäsiistit XQ:t (RankkaXQ, Kauppakadun approbatur)
 • FuksiXQ yhdessä fuksivastaaviston kanssa
 • MuuXQ yhdessä yritysvastaavan kanssa
 • Muut tapahtumat, jotka eivät ole saunailtoja, fuksitapahtumia, digitaalista kulttuuritoimintaa tai yritysrekryjä yhdessä tapahtumavastaavan kanssa
 • Arpasitsit ja senssibileet yhdessä tapahtumavastaavan kanssa
 • Killan ulkosuhteet, sisarkiltojen ja muiden halukkaiden opiskelijajärjestöjen vierailujen järjestelyt
Koulutus- ja sosiaalipoliittinen vastaava
 • Alkoholittoman toiminnan organisointi ja kehittäminen
 • Sosiaalipoliittiset asiat ja toiminta (hyvinvointiviikko, yhdenvertaisuuskysely, yhdenvertaisuussuunnitelman toteutuminen)
 • Laitosyhteistyön kehittäminen
 • Uuden kurssien palautejärjestelmän suunnittelu ja kehittäminen
 • Hallopedtoiminnan ylläpito
Ylitutor & fuksivastaava
 • Kaikki fuksitoiminta ja sen järjestelyt
 • Varaslähtö, Fuksisauna, FuksiXQ, Fuksivala, Fuksisitsit, Laulusauna, lakkien jako ja kaste
 • Nakkifuksien hankkiminen eri tapahtumiin
 • Fuksitiedotus
 • Tutortoiminnan ohjaaminen
ATK-vastaava
 • Ylläpitää killan ATK-laitteita, -järjestelmiä ja -sovelluksia
 • Ylläpitää killan verkkosivustoja
 • Ylläpitää killan sisäverkkoa
 • Kouluttaa hallitusta ATK:n käytössä.
 • Perehdyttää ATK-apulaisen ATK-vastaavan tehtäviin.
KV-vastaava
 • Killan kansainvälisen toiminnan parantaminen
 • KV-opiskelijoiden yhteyshenkilö
 • Kansainvälistymisen mainostaminen jäsenistölle
 • KV-tapahtumien järjestäminen
 • KV-tutortoiminnan ohjaaminen
 • Yhteistyö kansainvälisiin kerhoihin
Tapahtumavastaava
 • Vuosijuhlat ja arpasitsit
 • Muut sitsit pois lukien laulusitsit
 • Senssibileet
 • Muut tapahtumat, jotka eivät ole saunailtoja, fuksitapahtumia, digitaalista kulttuuritoimintaa tai yritysrekryjä
 • Yhteistyö XQ-vastaavan kanssa
Opintovastaava
 • Koulutus- ja sosiaalipoliittisen vastaavan auttaminen
 • Killan opintomateriaaleista huolehtiminen
 • Prujujen vastaanotto ja siirto kopiokoneelle
 • Tenttiarkisto
 • Kopiokoneen ylläpito
 • Oppimista tukevat tapahtumat ml. opintopiiri
 • Koodauskerhotoiminnan ideoiminen ja toteutus yhdessä web-toimikunnan puheenjohtajan kanssa
 • Tietotekniikan harrastuneisuuteen liittyvät tapahtumat yhdessä web-toimikunnan puheenjohtajan kanssa
ATK-apu
 • ATK-vastaavan avustaminen
 • Ylläpitää killan ATK-laitteita, -järjestelmiä ja -sovelluksia
 • Ylläpitää killan verkkosivustoja
 • Ylläpitää killan sisäverkkoa
 • Perehtyy killan ATK:hon
 • Lanien järjestäminen yhdessä eSports-vastaavan kanssa
 • Demohässäkkä
Automaattivastaava
 • Automaattien täyttäminen, huolto ja kolikkojen tyhjennys
 • Automaateissa myytävien tuotteiden hankinta
 • Killan varaston järjestyksestä huolehtiminen
 • Tyhjien pullojen noutaminen palautettaviksi
 • Yhteydenpito TEA-clubiin
Liikuntavastaava
 • Killan liikuntatoiminnan organisointi ja kehittäminen (Megazone, kyykkäkarsinnat, jalkapallo-ottelut, lajikokeilut)
 • Killan liikuntavälineistön ylläpito
 • Joukkueiden ilmoittaminen ja kerääminen liikuntatapahtumiin
 • Killan liikuntavuorojen varaaminen
 • Jäsenistön innostaminen osallistumaan liikuntatoimintaan kampuksella
Rahastonhoitajan apu ja KV-apu
 • Myyntituotteet, joita ei ole nakitettu muiden vastuulle (haalarimerkit, rintamerkit, tuopit)
 • Käteiskassat
 • Rahastonhoitajan pestiin perehtyminen
 • Laskujen, kulukorvausten ja käteisostojen esittely kokouksissa rahastonhoitajan ollessa estynyt
 • KV-vastaavan avustaminen
 • Laskuttaminen
Kiltamestari
 • Kiltahuoneen kunnostus ja kehittäminen
 • Herwantapelin huolto ja ylläpito
 • Kiltahuoneen, myyntikaapin ja varaston siisteyden ylläpidon valvominen
 • Kahvipisteen ja jääkaapin ylläpito
 • Kahvin, maidon, pitsan ja teen hankkiminen
Päätoimittaja
 • Päävastuu Nibblestä, toimitus ja ideoiminen
 • Ihmisten potkiminen juttujen saamiseksi
 • Nibblen julkaiseminen netissä
 • Mainosten hankkiminen nibbleen
 • Nibblen lähettäminen yhteistyötahoille
Laulava nibblisti
 • Nibblen toimitus ja ideoiminen
 • Ihmisten potkiminen juttujen saamiseksi
 • Nibblejuttujen kirjoittaminen
 • Killan sometiedotus ja hypetys yhteistyössä tiedotusvastaavan kanssa
 • Killan laulu- ja teekkarikulttuurin edistäminen
 • Laulukoulutuksen järjestäminen fukseille mahdollisuuksien mukaan
 • Laulusauna yhdessä fuksivastaaviston kanssa
 • Lukkarointi esim. sitseillä.
 • Laululäsyt yhdessä graafikon ja tapahtumavastaaviston kanssa
Valokuvaaja-graafikko
 • Killan tapahtumien kuvaaminen mahdollisimman suurella volyymilla
 • Painotuotteet, julisteet tapahtumiin
 • Nibblen taitto
 • Muu grafiikka
Web-toimikunnan puheenjohtaja
 • Web-toimikunnan kasaaminen ja johtaminen
 • Päävastuu uusien verkkosivujen kehittämisestä killalle
 • Koodauskerhotoiminnan ideoiminen ja toteutus yhdessä opintovastaavan kanssa
 • Tietotekniikan harrastuneisuuteen liittyvät tapahtumat yhdessä opintovastaavan kanssa
Yritysvastaavan apu
 • Suhteet yrityksiin
 • Yritysyhteistyöpakettien mainostaminen
 • Rekrysaunojen organisointi
 • Yritysvierailujen sopiminen excursioille yhdessä XQ-vastaavan kanssa
 • Vuosijuhlasitsien sponsorit
 • Yritysvastaavan auttaminen
 • Yritysvastaavan pestiin perehtyminen
ATK-nibblisti
 • Nibblen toimitus ja ideoiminen
 • Ihmisten potkiminen juttujen saamiseksi
 • Nibblejuttujen kirjoittaminen
 • ATK-vastaaviston auttaminen
 • Ihmisten kannustaminen juttujen saamiseksi
ZyrkTEK
 • Lanien järjestäminen yhdessä ATK-vastaaviston kanssa
 • eSports-tapahtumien järjestäminen (mm. gdd, peliturnaukset) - Killan tapahtumien kuvaaminen mahdollisimman suurella volyymilla
 • Valokuvien julkaisu killan galleriassa
 • Killan historian digitointi ja historiaportaalin toteutuksen vetovastuu
 • Yhteys TEK:iin
 • TEK-sponsoroinnin hankkiminen killan tapahtumiin ja Nibbleen
Wanha kaehmy
 • Järjestömuistin ylläpitäminen
 • Hallituksen neuvominen ja tukeminen
 • Yhdistyslain toteutumisen valvominen

2019

Puheenjohtaja
 • Muiden hallituksen jäsenten potkiminen, jotta hommat tulevat hoidettua
 • Nakittaminen, homman kasassa pitäminen
 • Suhteet yo-kuntaan, muihin kiltoihin, labraan, tiedekuntaan ja teekkariyhdistykseen
 • Kokousten kutsuminen ja esityslistojen luonti
 • Hallituksen yhteishengen luomisen avustaminen
 • Hallituslaisten hyvinvoinnista huolehtiminen
 • Kokoustilojen varaaminen
 • Toimintasuunnitelman toteutumisen valvominen
Sihteeri
 • Pöytäkirjat kokouksista
 • Pöytäkirjojen huolehtiminen tarkistettavaksi
 • Toimittaa kokouksissa jaetut tehtävät kokouksen jälkeen
 • Päätösluettelot killan nettisivuille
 • Pieni kappale tiedotukseen mitä tehtiin ja mitä päätettiin
Rahastonhoitaja
 • Laskut, laskutukset
 • Kulukorvausten ja laskujen esittely kokouksissa
 • Kirjanpito
 • Tilinpäätös, talousarvio
 • Perehdyttää rahastonhoitajan avun rahastonhoitajan tehtäviin.
Tiedotusvastaava
 • Tiedotus killan tapahtumista ja toiminnasta killan tiedotuskanavia pitkin
 • Tiedotus killan ulkopuolisesta toiminnasta linjauksen mukaan
 • Sähköisen ilmoitustaulun päivittäminen
 • Sähköpostilistojen ylläpito
 • Someviestinnän hallinta ja kehittäminen yhdessä mahdollisen somevastaavan kanssa
Yritysvastaava
 • Suhteet yrityksiin
 • Yritysyhteistyöpakettien sopiminen, ylläpito ja kehittäminen
 • Rekrysaunojen organisointi
 • Yritysvierailujen sopiminen excursioille yhdessä XQ-vastaavan kanssa
 • IT-Hekuman päävastuu
 • Yritysyhteistyön kehittäminen
 • Yritysvastaavan avun perehdyttäminen
Isäntä
 • Saunailtojen järjestäminen
 • Muiden virvokkeiden ja laulukirjojen saatavuus
 • VaihTISSITsien päävastuu
 • Hervantapelin ylläpito yhdessä kiltamestarin kanssa
 • Pullojen hoitaminen pois killasta
 • Killan kesätapaamisen järjestäminen
XQ-/Ulkosuhdevastaava
 • Epäsiistit XQ:t (Rankka-XQ, Kauppakadun approbatur)
 • Fuksi-XQ yhdessä fuksivastaaviston kanssa
 • MuuXQ yhdessä yritysvastaavan kanssa
 • Muut tapahtumat, jotka eivät ole saunailtoja, fuksitapahtumia, digitaalista kulttuuritoimintaa tai yritysrekryjä yhdessä tapahtumavastaavan kanssa
 • Arpasitsit ja senssibileet yhdessä tapahtumavastaavan kanssa
 • Killan ulkosuhteet, sisarkiltojen ja muiden halukkaiden opiskelijajärjestöjen vierailujen järjestelyt
 • Pyrkii järjestämään Kissa-XQ ja Pupu-XQ
Ylitutor & Fuksivastaava
 • Kaikki fuksitoiminta ja sen järjestelyt
 • Varaslähtö, Fuksisauna, Fuksi-XQ, Fuksivala, Laulusauna, Lakkien jako ja kaste, Fuksi-Zufé, TiTen fuksisitsit
 • Nakkifuksien hankkiminen eri tapahtumiin
 • Fuksitiedotus
 • Tutortoiminnan ohjaaminen ja palkitseminen sekä tutoreiden rekrytointi
ATK-vastaava
 • Ylläpitää killan ATK-laitteita, -järjestelmiä ja -sovelluksia
 • Ylläpitää killan verkkosivustoa
 • Ylläpitää killan sisäverkkoa
 • Kouluttaa hallitusta ATK:n käytössä.
 • Perehdyttää ATK-apulaisen ATK-vastaavan tehtäviin.
 • Johtaa ATK-toimikuntaa
KV-vastaava
 • Killan kansainvälisen toiminnan parantaminen
 • KV-opiskelijoiden yhteyshenkilö
 • Kansainvälistymisen mainostaminen jäsenistölle
 • KV-tapahtumien järjestäminen
 • KV-tutortoiminnan ohjaaminen
 • Valvoo kaksikielisen tiedotuksen toteutumista
Koulutus- ja sosiaalipoliittinen vastaava
 • Toimii kiinteänä yksikkönä yhteistyössä koposoponapun <3 kanssa.
 • Osallistaa jäsenistöä koulutus- ja sosiaalipoliittiseen keskusteluun.
 • Toimii killan äänenä vaikuttamassa yliopisto-organisaation eri tasojen päätöksenteossa.
 • Luo ja ylläpitää killan hallituksen ja jäsenistön suhteita laboratorion ja yliopiston henkilökuntaan, tiedekunnan muihin järjestöihin, hallopedeihin sekä muihin relevantteihin sidosryhmiin.
 • Luo näkyvyyttä ajankohtaisille koulutus- ja sosiaalipoliittisille teemoille, kuten vaaleille, sekä muilla keinoin parantaa jäsenistön valmiuksia valvoa omia etujaan.
 • Järjestää “Miten vastaat tenttiin” -workshopin, kiltakahveja, Tietotekniikan yön sekä muita koulutus- ja sosiaalipoliittisiin teemoihin liittyviä tapahtumia.
 • Ottaa killan puolen vetovastuuta yhdessä tietotekniikan laboratorion kanssa kehitettävästä TiTeläisen peruskurssista.
 • Lanseeraa keskustelukanavan kilta-aktiiveille ja laboratorion henkilökunnalle, sekä toimii yhdyshenkilönä laboratorion ja killan välillä.
 • Parantaa jäsenistön tietoisuutta halloped-toiminnasta, kuuntelee ja välittää eteenpäin jäsenistön ja sidosryhmien koulutus- ja sosiaalipoliittisia murheita ja toiveita, sekä selvittää mahdollisia vääryyksiä yhdessä hallopedien kanssa.
 • Parantaa kansainvälisten opiskelijoiden valmiuksia osallistua koulutus- ja sosiaalipoliittiseen keskusteluun ja edunvalvontaan edistämällä näkyvyyttä ja kansainvälistä ilmapiiriä.
 • Koordinoi killan koulutus- ja sosiaalipoliittista viestintää.
 • Suorittaa tarpeen mukaan muutakin koulutus- tai sosiaalipoliittista edunvalvontaa.
Vuosijuhlavastaava
 • Järjestää 28. vuosijuhlat tapahtumavastaavan avustuksella
 • Toimii tapahtumavastaavan apuna muiden tapahtumien järjestämisessä
 • Järjestää yristysvastaaviston kanssa vuosijuhlasponssit
Fuksivastaava
 • Ylitutorin kanssa
 • Kaikki fuksitoiminta ja sen järjestelyt
 • Varaslähtö, Fuksisauna, FuksiXQ, Fuksivala, Fuksisitsit, Laulusauna, lakkien jako ja kaste
 • Nakkifuksien hankkiminen eri tapahtumiin
 • Fuksitiedotus
 • Tutortoiminnan ohjaaminen
Wanha Kähmy
 • Järjestömuistin ylläpitäminen
 • Hallituksen neuvominen ja tukeminen
 • Yhdistyslain toteutumisen valvominen
 • Puheenjohtajan ohjaaminen oikeaan toimintaan
Tapahtumavastaava
 • Arpasitsit
 • Muut sitsit pois lukien killan fuksisitsit
 • Senssibileet
 • Muut tapahtumat, jotka eivät ole saunailtoja, fuksitapahtumia, digitaalista kulttuuritoimintaa tai yritysrekryjä
 • Yhteistyö XQ-vastaavan kanssa
ATK-apu
 • ATK-vastaavan avustaminen
 • Ylläpitää killan ATK-laitteita, järjestelmiä ja -sovelluksia
 • Ylläpitää killan verkkosivustoja
 • Ylläpitää killan sisäverkkoa
 • Perehtyy killan ATK:hon
 • Lanien järjestäminen
 • Demohässäkkä
Kiltamestari
 • Kiltahuoneen kunnostus ja kehittäminen
 • Herwantapelin huolto ja ylläpito isännistön kanssa
 • Kiltahuoneen, myyntikaapin ja varaston siisteyden ylläpidon valvominen automaattivastaavan kanssa
 • Kahvipisteen ja jääkaapin ylläpito - kahvin, maidon ja teen hankkiminen
Liikuntavastaava
 • Killan liikuntatoiminnan organisointi ja kehittäminen (Megazone, kyykkäkarsinnat, jalkapallo-ottelut, lajikokeilut)
 • Killan liikuntavälineistön ylläpito
 • Joukkueiden ilmoittaminen ja kerääminen liikuntatapahtumiin
 • Killan liikuntavuorojen varaaminen
 • Jäsenistön innostaminen osallistumaan liikuntatoimintaan kampuksella
Arkistonti- ja alumnivastaava
 • Hallituksen koulutusmateriaalin päivittäminen
 • Asiakirjojen digitointi
 • Dokumentoinnin tehostaminen
 • Killan historian dokumentointi wikiin
 • Killan alumnitoiminnan tehostaminen ja kehitys yhteistyössä TiTTu ry:n kanssa
 • Yhteydenpito ja suhteet alumneihin
 • Esiintyjien hankkiminen M.O.S.K.A-tapahtumaan yhdessä koulutus- ja sosiaalipoliittisen vastaavan kanssa
Graafikko ja somemestari
 • Killan sometiedotuksen johtaminen
 • Hypetys yhteistyössä kaikkien kanssa
 • Killan tapahtumien kuvaaminen mahdollisimman suurella volyymilla
 • Painotuotteet, julisteet tapahtumiin
 • Nibblen taitto päätoimittajan kanssa
 • Muu grafiikka
 • Taltiointi ja editointi
Päätoimittaja
 • Päävastuu Nibblestä, toimitus ja ideoiminen
 • Ihmisten potkiminen juttujen saamiseksi
 • Nibblen julkaiseminen netissä
 • Nibblen taitto
Rahastonhoitajan apu
 • Rahastonhoitajan avustaminen
 • Myyntituotteet, joita ei ole nakitettu muiden vastuulle (haalarimerkit, rintamerkit, tuopit)
 • Käteiskassat
 • Rahastonhoitajan pestiin perehtyminen
 • Laskujen, kulukorvausten ja käteisostojen esittely kokouksissa rahastonhoitajan ollessa estynyt
 • Laskutus rahastonhoitajan kanssa
Yritysvastaavan apu
 • Suhteet yrityksiin
 • Yritysyhteistyöpakettien sopiminen ylläpito + kehittäminen
 • Rekrysaunojen organisointi
 • Yritysvierailujen sopiminen excursioille yhdessä XQ-vastaavan kanssa
 • Yritysvastaavan auttaminen
 • Yritysvastaavan pestiin perehtyminen
 • Mainosten hankkiminen nibbleen
Kv-apu
 • Alla olevat KV-vastaavan kanssa
 • Killan kansainvälisen toiminnan parantaminen
 • KV-opiskelijoiden yhteyshenkilö
 • Kansainvälistymisen mainostaminen jäsenistölle
 • KV-tapahtumien järjestäminen
 • KV-tutortoiminnan ohjaaminen
 • Valvoo kaksikielisen tiedotuksen toteutumista
 • Toimii tarvittaessa toisen kielen oikolukijana
Teekkarikulttuurivastaava ja valokuvaaja
 • Käy teekkarimuseokoulutuksen ja järjestää teekkarimuseokierroksia
 • Huolehtii teekkarikulttuurin ylläpidosta
 • Killan laulu- ja teekkarikulttuurin edistäminen
 • Rohkaisee killan jäseniä teekkarikulttuurin itsenäiseen luomiseen esim. jäynien muodossa
 • Laulukoulutuksen järjestäminen fukseille mahdollisuuksien mukaan
 • Laulusauna yhdessä fuksivastaaviston kanssa
 • Lukkarointi esim. sitseillä.
 • Laululäsyt yhdessä graafikon ja tapahtumavastaaviston kanssa
 • Taltiointi yhdessä graafikon kanssa erityisesti TiTen tapahtumissa
 • Ottaa hallituksen potrettikuvat
Kopo-sopo-apu
 • Toimii kiinteänä yksikkönä yhteistyössä koposopovastaavan kanssa.
 • Osallistaa jäsenistöä koulutus- ja sosiaalipoliittiseen keskusteluun.
 • Toimii killan äänenä vaikuttamassa yliopisto-organisaation eri tasojen päätöksenteossa.
 • Luo ja ylläpitää killan hallituksen ja jäsenistön suhteita laboratorion ja yliopiston henkilökuntaan, tiedekunnan muihin järjestöihin, hallopedeihin sekä muihin relevantteihin sidosryhmiin.
 • Luo näkyvyyttä ajankohtaisille koulutus- ja sosiaalipoliittisille teemoille, kuten vaaleille, sekä muilla keinoin parantaa jäsenistön valmiuksia valvoa omia etujaan.
 • Järjestää “Miten vastaat tenttiin” -workshopin, kiltakahveja, Tietotekniikan yön sekä muita koulutus- ja sosiaalipoliittisiin teemoihin liittyviä tapahtumia.
 • Ottaa killan puolen vetovastuuta yhdessä tietotekniikan laboratorion kanssa kehitettävästä TiTeläisen peruskurssista.
 • Lanseeraa keskustelukanavan kilta-aktiiveille ja laboratorion henkilökunnalle, sekä toimii yhdyshenkilönä laboratorion ja killan välillä.
 • Parantaa jäsenistön tietoisuutta halloped-toiminnasta, kuuntelee ja välittää eteenpäin jäsenistön ja sidosryhmien koulutus- ja sosiaalipoliittisia murheita ja toiveita, sekä selvittää mahdollisia vääryyksiä yhdessä hallopedien kanssa.
 • Parantaa kansainvälisten opiskelijoiden valmiuksia osallistua koulutus- ja sosiaalipoliittiseen keskusteluun ja edunvalvontaan edistämällä näkyvyyttä ja kansainvälistä ilmapiiriä.
 • Koordinoi killan koulutus- ja sosiaalipoliittista viestintää.
 • Suorittaa tarpeen mukaan muutakin koulutus- tai sosiaalipoliittista edunvalvontaa.
Emäntä
 • Kaikki allaoleva toiminta isännän kanssa
 • Saunailtojen järjestäminen
 • Muiden virvokkeiden ja laulukirjojen saatavuus
 • VaihTISSITsien päävastuu
 • Herwantapelin ylläpito yhdessä kiltamestarin kanssa
 • Pullojen hoitaminen pois killasta
Opinto- ja automaattivastaava
 • Automaattien täyttäminen, huolto ja kolikkojen tyhjennys
 • Automaateissa myytävien tuotteiden hankinta
 • Killan varaston järjestyksestä huolehtiminen
 • Tyhjien pullojen noutaminen palautettaviksi
 • Opintopiirien järjestäminen
 • Tenttiarkiston ylläpitäminen

2020

Puheenjohtaja
 • Muiden hallituksen jäsenten potkiminen, jotta hommat tulevat hoidettua
 • Nakittaminen, homman kasassa pitäminen
 • Suhteet yo-kuntaan, muihin kiltoihin, labraan, tiedekuntaan ja teekkariyhdistykseen
 • Kokousten kutsuminen ja esityslistojen luonti
 • Hallituksen yhteishengen luomisen avustaminen
 • Hallituslaisten hyvinvoinnista huolehtiminen
 • Kokoustilojen varaaminen
 • Toimintasuunnitelman toteutumisen valvominen
 • Hallituksen Trellon ylläpito yhdessä sihteerin kanssa
Sihteeri
 • Pöytäkirjat kokouksista
 • Pöytäkirjojen huolehtiminen tarkastettavaksi
 • Hallituksen Trellon ylläpito yhdessä puheenjohtajan kanssa
 • Päätösluettelot killan nettisivuille
 • Pieni kappale tiedotukseen mitä tehtiin ja mitä päätettiin
Rahastonhoitaja
 • Laskut, laskutukset
 • Kulukorvausten ja laskujen esittely kokouksissa
 • Kirjanpito
 • Tilinpäätös, talousarvio
 • Perehdyttää rahastonhoitajan avun rahastonhoitajan tehtäviin.
Viestintävastaava, varapuheenjohtaja
 • Tiedotus killan tapahtumista ja toiminnasta killan tiedotuskanavia pitkin
 • Tiedotus killan ulkopuolisesta toiminnasta linjauksen mukaan
 • Sähköisen ilmoitustaulun päivittäminen
 • Sähköpostilistojen ylläpito
 • Someviestinnän hallinta ja kehittäminen yhdessä mahdollisen somevastaavan kanssa
 • Hallinnollisten Asioiden valmistelu yhdessä puheenjohtajan kanssa
 • Kokousten johtaminen puheenjohtajan ollessa estynyt
Yritysvastaava
 • Suhteet yrityksiin
 • Yritysyhteistyöpakettien sopiminen, ylläpito ja kehittäminen
 • Rekrysaunojen organisointi
 • Yritysvierailujen sopiminen excursioille yhdessä XQ-vastaavan kanssa
 • IT-Hekuman päävastuu
 • Yritysyhteistyön kehittäminen
 • Yritysvastaavan avun perehdyttäminen
Emäntä ja emännän apu
 • Saunailtojen järjestäminen
 • VaihTISSITsien päävastuu
 • Herwantapelin ylläpito yhdessä kiltamestarin kanssa
 • Pullojen hoitaminen pois killasta
 • Killan kesätapaamisen järjestäminen
Tapahtumavastaava
 • Arpasitsit
 • Muut sitsit pois lukien killan fuksisitsit
 • Senssibileet
 • Muut tapahtumat, jotka eivät ole saunailtoja, fuksitapahtumia, digitaalista kulttuuritoimintaa tai yritysrekryjä
 • Yhteistyö XQ-vastaavan kanssa
 • Tapahtumatoimikunnan johtaminen
Ylitutor & fuksivastaavat
 • Kaikki fuksitoiminta ja sen järjestelyt
 • Varaslähtö, Fuksisauna, Fuksi-XQ, Fuksivala, Laulusauna, Lakkien jako ja kaste, Fuksi-Zufé, TiTen fuksisitsit
 • Nakkifuksien hankkiminen eri tapahtumiin
 • Fuksitiedotus
 • Tutortoiminnan ohjaaminen ja palkitseminen sekä tutoreiden rekrytointi
 • Yhteyksien ylläpitäminen Fuksineuvostoon ja Hoviin
ATK-vastaava
 • Ylläpitää killan ATK-laitteita, -järjestelmiä ja -sovelluksia
 • Ylläpitää killan verkkosivustoa
 • Ylläpitää killan sisäverkkoa
 • Kouluttaa hallitusta ATK:n käytössä.
 • Perehdyttää ATK-apulaisen ATK-vastaavan tehtäviin.
 • Johtaa ATK-toimikuntaa
KV-vastaava ja KV-apu
 • Killan kansainvälisen toiminnan parantaminen
 • KV-opiskelijoiden yhteyshenkilö
 • Kansainvälistymisen mainostaminen jäsenistölle
 • KV-tapahtumien järjestäminen
 • KV-tutortoiminnassa avustaminen
 • Valvoo englanninkielisen tiedotuksen toteutumista
 • Valvoo TiTen dokumenttien englanniksi kääntämisen toteutumista
Koulutus- ja sosiaalipoliittinen vastaava
 • Toimii kiinteänä yksikkönä yhteistyössä koposoponavun kanssa.
 • Osallistaa jäsenistöä koulutus- ja sosiaalipoliittiseen keskusteluun.
 • Toimii killan äänenä vaikuttamassa yliopisto-organisaation eri tasojen päätöksenteossa.
 • Luo ja ylläpitää killan hallituksen ja jäsenistön suhteita yksikön ja yliopiston henkilökuntaan, tiedekunnan muihin järjestöihin, hallopedeihin sekä muihin relevantteihin sidosryhmiin.
 • Luo näkyvyyttä ajankohtaisille koulutus- ja sosiaalipoliittisille teemoille, kuten vaaleille, sekä muilla keinoin parantaa jäsenistön valmiuksia valvoa omia etujaan.
 • Järjestää Miten vastaat tenttiin -workshopin, kiltakahveja, Tietotekniikan yön sekä muita koulutus- ja sosiaalipoliittisiin teemoihin liittyviä tapahtumia.
 • Ottaa killan puolen vetovastuuta yhdessä tietotekniikan yksikön kanssa kehitettävästä TiTeläisen peruskurssista.
 • Lanseeraa keskustelukanavan kilta-aktiiveille ja yksikön henkilökunnalle, sekä toimii yhdyshenkilönä laboratorion ja killan välillä.
 • Parantaa jäsenistön tietoisuutta halloped-toiminnasta, kuuntelee ja välittää eteenpäin jäsenistön ja sidosryhmien koulutus- ja sosiaalipoliittisia murheita ja toiveita, sekä selvittää mahdollisia vääryyksiä yhdessä hallopedien kanssa.
 • Parantaa kansainvälisten opiskelijoiden valmiuksia osallistua koulutus- ja sosiaalipoliittiseen keskusteluun ja edunvalvontaan edistämällä näkyvyyttä ja kansainvälistä ilmapiiriä.
 • Koordinoi killan koulutus- ja sosiaalipoliittista viestintää.
 • Suorittaa tarpeen mukaan muutakin koulutus- tai sosiaalipoliittista edunvalvontaa.
Vuosijuhlavastaava
 • Järjestää 29. vuosijuhlat tapahtumavastaavan avustuksella
 • Toimii tapahtumavastaavan apuna muiden tapahtumien järjestämisessä
 • Järjestää yristysvastaaviston kanssa vuosijuhlasponssit
Wanha Kähmy
 • Järjestömuistin ylläpitäminen
 • Hallituksen neuvominen ja tukeminen
 • Yhdistyslain toteutumisen valvominen
 • Puheenjohtajan ohjaaminen oikeaan toimintaan
TiTeenimajurit
 • TiTeenien järjestäminen yhdessä TiTeenitoimikunnan kanssa
 • Jäsenistöstä koostuvien joukkojemme taistelutahdon ylläpito
 • Eeppisten puitteiden järjestäminen kaikkien Suomen tietoteekkarien taistelutantereeksi
 • Tapahtumakateuden luominen ulkopaikkakunnille
 • Totaalisen dominanssin ASSERtoiminen muiden paikkakuntien yli tekemällä merkittävästi paremmat TiTeenit kuin kukaan muu tällä kierroksella
XQ-/ulkosuhdevastaava
 • Epäsiistit XQ:t (Rankka-XQ, Kauppakadun approbatur)
 • Fuksi-XQ yhdessä fuksivastaaviston kanssa
 • MuuXQ yhdessä yritysvastaavan kanssa
 • Muut tapahtumat, jotka eivät ole saunailtoja, fuksitapahtumia, digitaalista kulttuuritoimintaa tai yritysrekryjä yhdessä tapahtumavastaavan kanssa
 • Arpasitsit ja Senssibileet yhdessä tapahtumavastaavan kanssa
 • Killan ulkosuhteet, sisarkiltojen ja muiden halukkaiden opiskelijajärjestöjen vierailujen järjestelyt
 • Siisti-XQ:n järjestäminen
ATK-apu
 • ATK-vastaavan avustaminen
 • Ylläpitää killan ATK-laitteita, -järjestelmiä ja -sovelluksia
 • Ylläpitää killan verkkosivustoja
 • Ylläpitää killan sisäverkkoa
 • Perehtyy killan ATK:hon
 • Lanien järjestäminen
 • Demohässäkkä
Kiltamestari ja kiltamestarin apu
 • Kiltahuoneen kunnostus ja kehittäminen
 • Herwantapelin huolto ja ylläpito emännistön kanssa
 • Kiltahuoneen, myyntikaapin ja varaston siisteyden ylläpito
 • Kahvipisteen ja jääkaapin ylläpito - kahvin, maidon ja teen hankkiminen
 • Automaattien täyttäminen, huolto ja kolikkojen tyhjennys
 • Automaateissa myytävien tuotteiden hankinta
 • Killan varaston järjestyksestä huolehtiminen
Alumnivastaava ja päätoimittaja
 • Killan alumnitoiminnan järjestäminen ja kehittäminen
 • Yhteydenpito ja yhteistyö TiTTu ry:n kanssa
 • Yhteydenpito ja suhteet alumneihin
 • Esiintyjien hankkiminen M.O.S.K.A-tapahtumaan yhdessä koulutus- ja sosiaalipoliittisen vastaavan kanssa
 • Päävastuu Nibblestä, toimitus ja ideoiminen, tarvittaessa myös grafiikat ja taitto
 • Nibble-toimikunnan johtaminen
 • Nibblen julkaiseminen netissä
Rahastonhoitajan apu
 • Rahastonhoitajan avustaminen
 • Myyntituotteet, joita ei ole nakitettu muiden vastuulle (haalarimerkit, rintamerkit, tuopit)
 • Käteiskassat killassa ja tapahtumissa
 • Rahastonhoitajan pestiin perehtyminen
 • Laskujen, kulukorvausten ja käteisostojen esittely kokouksissa rahastonhoitajan ollessa estynyt
 • Laskutus rahastonhoitajan kanssa
Yritysvastaavan apu
 • Suhteet yrityksiin
 • Yritysyhteistyöpakettien sopiminen ylläpito + kehittäminen
 • Rekrysaunojen organisointi
 • Yritysvierailujen sopiminen excursioille yhdessä XQ-vastaavan kanssa
 • Yritysvastaavan auttaminen
 • Yritysvastaavan pestiin perehtyminen
 • Mainosten hankkiminen nibbleen
Valokuvaaja
 • Taltiointi erityisesti TiTen tapahtumissa
 • Ottaa hallituksen potrettikuvat
Kopo-sopo-apu
 • Toimii kiinteänä yksikkönä yhteistyössä koposopovastaavan kanssa.
 • Osallistaa jäsenistöä koulutus- ja sosiaalipoliittiseen keskusteluun.
 • Toimii killan äänenä vaikuttamassa yliopisto-organisaation eri tasojen päätöksenteossa.
 • Luo ja ylläpitää killan hallituksen ja jäsenistön suhteita yksikön ja yliopiston henkilökuntaan, tiedekunnan muihin järjestöihin, hallopedeihin sekä muihin relevantteihin sidosryhmiin.
 • Luo näkyvyyttä ajankohtaisille koulutus- ja sosiaalipoliittisille teemoille, kuten vaaleille, sekä muilla keinoin parantaa jäsenistön valmiuksia valvoa omia etujaan.
 • Järjestää Miten vastaat tenttiin -workshopin, kiltakahveja, opintopiirejä, Tietotekniikan yön sekä muita koulutus- ja sosiaalipoliittisiin teemoihin liittyviä tapahtumia.
 • Ottaa killan puolen vetovastuuta yhdessä tietotekniikan yksikön kanssa kehitettävästä TiTeläisen peruskurssista.
 • Lanseeraa keskustelukanavan kilta-aktiiveille ja yksikön henkilökunnalle, sekä toimii yhdyshenkilönä laboratorion ja killan välillä.
 • Parantaa jäsenistön tietoisuutta halloped-toiminnasta, kuuntelee ja välittää eteenpäin jäsenistön ja sidosryhmien koulutus- ja sosiaalipoliittisia murheita ja toiveita, sekä selvittää mahdollisia vääryyksiä yhdessä hallopedien kanssa.
 • Parantaa kansainvälisten opiskelijoiden valmiuksia osallistua koulutus- ja sosiaalipoliittiseen keskusteluun ja edunvalvontaan edistämällä näkyvyyttä ja kansainvälistä ilmapiiriä.
 • Koordinoi killan koulutus- ja sosiaalipoliittista viestintää.
 • Suorittaa tarpeen mukaan muutakin koulutus- tai sosiaalipoliittista edunvalvontaa.
Web-toimikunnan puheenjohtaja
 • Web-toimikunnan kasaaminen ja johtaminen
 • Päävastuu uusien verkkosivujen kehittämisestä killalle
Lukkari
 • Killan laulu- ja teekkarikulttuurin edistäminen
 • Laulukoulutuksen järjestäminen fukseille mahdollisuuksien mukaan
 • Laulusauna yhdessä fuksivastaaviston kanssa
 • Lukkarointi esim. sitseillä.
 • Laululäsyt yhdessä graafikon ja tapahtumavastaaviston kanssa
IT-kansleri
 • Killan järjestelmien päivittäminen
 • ATK-toimikunnan johtaminen yhdessä ATK-vastaaviston kanssa

30-v historiikkitoimari

 • Koostaa killan 30-v historiikki
 • Tarkempi to do excelissä
TEK-vastaava
 • Pitää yhteyttä TEKkiin
 • TEK-sponsoroinnin hankkiminen killan tapahtumiin ja Nibbleen
 • TEK-infojen järjestäminen uusille fukseille syksyllä
 • TEKin edustaminen killan tapahtumissa (makkaran paisto)
30-v vujutoimari
 • TiTen 30-v vuosijuhlien järjestäminen
 • Vujutoimikunnan johtaminen

2021

Puheenjohtaja
 • Muiden hallituksen jäsenten potkiminen, jotta hommat tulevat hoidettua
 • Nakittaminen, homman kasassa pitäminen
 • Suhteet yo-kuntaan, muihin kiltoihin, yksikköön, tiedekuntaan ja teekkariyhdistykseen
 • Kokousten kutsuminen ja esityslistojen luonti
 • Hallituksen yhteishengen luomisen avustaminen
 • Hallituslaisten hyvinvoinnista huolehtiminen
 • Kokoustilojen varaaminen
 • Toimintasuunnitelman toteutumisen valvominen
 • Hallituksen Trellon ylläpito yhdessä sihteerin kanssa
Sihteeri
 • Pöytäkirjat kokouksista
 • Pöytäkirjojen huolehtiminen tarkistettavaksi
 • Hallituksen Trellon ylläpito yhdessä puheenjohtajan kanssa
 • Päätösluettelot killan nettisivuille ja uutiskirjeeseen
Rahastonhoitaja, Varapuheenjohtaja
 • Laskut, laskutukset
 • Kulukorvausten ja laskujen esittely kokouksissa
 • Kirjanpito
 • Tilinpäätös, talousarvio
 • Rahastonhoitajan avun perehdyttäminen rahastonhoitajan tehtäviin
 • Hallinnollisten asioiden valmistelu yhdessä puheenjohtajan kanssa
 • Kokousten johtaminen puheenjohtajan ollessa estynyt
Viestintävastaava
 • Tiedotus killan tapahtumista ja toiminnasta killan tiedotuskanavia pitkin
 • Tiedotus killan ulkopuolisesta toiminnasta linjauksen mukaan
 • Sähköisen ilmoitustaulun päivittäminen
 • Sähköpostilistojen ja Telegram-ryhmien ylläpito
 • Someviestinnän hallinta ja kehittäminen yhdessä mahdollisen somevastaavan kanssa
Yritysvastaava
 • Suhteet yrityksiin
 • Yritysyhteistyöpakettien sopiminen, ylläpito ja kehittäminen
 • Rekrytapahtumien organisointi
 • Yritysvierailujen sopiminen excursioille yhdessä XQ-vastaavan kanssa
 • IT-Hekuman päävastuu
 • Yritysyhteistyön kehittäminen
 • Yritysvastaavan avun perehdyttäminen
Isäntä
 • Saunailtojen järjestäminen
 • VaihTISSITsien päävastuu
 • Herwantapelin ylläpito yhdessä kiltamestarin kanssa
 • Pullojen hoitaminen pois killasta
 • Killan kesätapaamisen järjestäminen
Tapahtumavastaava
 • Arpasitsit
 • Muut sitsit pois lukien killan fuksisitsit
 • Senssibileet
 • Muut tapahtumat, jotka ei ole muiden sektoreiden vastuulla
 • Yhteistyö XQ-vastaavan kanssa
 • Tapahtumatoimikunnan johtaminen
 • Neuvoo muita sektoreita tarvittaessa tapahtumien järjestämisessä
Ylitutor ja Fuksivastaavat
 • Kaikki fuksitoiminta ja sen järjestelyt
 • Varaslähtö, Fuksisauna, Fuksi-XQ, Fuksivala, Laulusauna, Lakkien jako ja kaste + Fuksi-Zufé, TiTen fuksisitsit
 • Vähintään yksi alkoholiton tapahtuma orientaatioviikolla
 • Nakkifuksien hankkiminen eri tapahtumiin
 • Fuksitiedotus
 • Tutortoiminnan ohjaaminen ja palkitseminen sekä tutoreiden rekrytointi
 • Yhteyksien ylläpitäminen fuksineuvostoon ja hoviin
ATK-vastaava
 • Killan ATK-laitteiden, -järjestelmien ja -sovelluksien ylläpito
 • Killan verkkosivuston ylläpito
 • Killan sisäverkon ylläpito
 • Hallituksen kouluttaminen ATK:n käytössä
 • ATK-avun perehdyttäminen ATK-vastaavan tehtäviin
 • ATK-toimikunnan johtaminen
KV-vastaava ja KV-apu
 • Killan kansainvälisen toiminnan parantaminen
 • KV-opiskelijoiden yhteyshenkilönä toimiminen
 • Kansainvälistymisen mainostaminen jäsenistölle
 • KV-tapahtumien järjestäminen
 • KV-tutortoiminnassa fuksivastaaviston avustaminen
 • Englanninkielisen tiedotuksen toteutumisen valvominen
 • TiTen dokumenttien englanniksi kääntämisen valvominen
Koulutuspoliittinen vastaava
 • Jäsenistön osallistaminen koulutus- ja sosiaalipoliittiseen keskusteluun sekä heidän valmiuksiensa parantaminen omien etujen valvomiseen
 • Näkyvyyden luomiminen ajankohtaisille koulutus- ja sosiaalipoliittisille teemoille
 • Killan äänenä toimiminen yliopisto-organisaation eri tasojen päätöksenteossa
 • Killan hallituksen ja jäsenistön suhteiden ylläpitäminen laboratorion ja yliopiston henkilökuntaan, muihin järjestöihin, hallopedeihin sekä muihin relevantteihin sidosryhmiin
 • M.O.S.K.A:n, opintopiirien, opintoaiheisen workshopin, kiltakahvien, Tietotekniikan yön sekä muiden koulutus- ja sosiaalipoliittisiin teemoihin liittyvien tapahtumien järjestäminen
 • Kansainvälisten opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksien parantaminen yhteistyössä kv-vastaavan kanssa
 • Killan koulutus- ja sosiaalipoliittisen viestinnän koordinoiminen
 • Killan tenttiarkiston ylläpito ja parantaminen
 • Fuksien tutustuttaminen Halloped-toimintaan
 • Hallopedien perehdytyksen valvominen
ATK-apu
 • ATK-vastaavan avustaminen
 • Ylläpitää killan ATK-laitteita, -järjestelmiä ja -sovelluksia
 • Ylläpitää killan verkkosivustoja
 • Ylläpitää killan sisäverkkoa
 • Perehtyy killan ATK:hon
 • Lanien järjestäminen
 • Demohässäkkä
Graafikko
 • Tapahtumajulisteiden suunnittelu ja taittaminen
 • Hallitustekstiilien suunnittelu ja tilaaminen
 • Hallituksen Telegram-stickerpackin ylläpitäminen
 • Laululäsyjen taittaminen yhdessä tapahtumavastaavan ja lukkarin kanssa
 • IT-Hekumalehden taittaminen ennen IT-Hekumaa
 • Killalle grafiikan tuottaminen pyydettäessä
Isännän apu
 • Isännän(ja muiden) avustaminen käytännön tehtävissä tapahtumissa/killassa
 • Saunan lämmitys ja juomien viilennys
 • Tilojen ja tapahtumien valmistelut
 • Juomaostokset, ruokaostokset
 • Tilojen varaukset
IT-kansleri
 • Killan järjestelmien päivittäminen
 • ATK-toimikunnan johtaminen yhdessä ATK-vastaaviston kanssa
Kiltamestari ja kiltamestarin apu
 • Kiltahuoneen kunnostus ja kehittäminen
 • Herwantapelin huolto ja ylläpito isännistön kanssa
 • Kiltahuoneen, myyntikaapin ja varaston siisteyden ylläpito
 • Kahvipisteen ja jääkaapin ylläpito - kahvin, maidon ja teen hankkiminen
 • Automaattien täyttäminen, huolto ja kolikkojen tyhjennys
 • Automaateissa myytävien tuotteiden hankinta
 • Killan varaston järjestyksestä huolehtiminen
Koulutuspoliittisen vastaavan apu
 • Jäsenistön osallistaminen koulutus- ja sosiaalipoliittiseen keskusteluun sekä heidän valmiuksiensa parantaminen omien etujen valvomiseen
 • Killan äänenä toimiminen yliopisto-organisaation eri tasojen päätöksenteossa
 • Luo ja ylläpitää killan hallituksen ja jäsenistön suhteita yksikön ja yliopiston henkilökuntaan, tiedekunnan muihin järjestöihin, hallopedeihin sekä muihin relevantteihin sidosryhmiin
 • Luo näkyvyyttä ajankohtaisille koulutus- ja sosiaalipoliittisille teemoille, kuten vaaleille, sekä muilla keinoin parantaa jäsenistön valmiuksia valvoa omia etujaan.
 • M.O.S.K.A:n, opintopiirien, opintoaiheisen workshopin, kiltakahvien, Tietotekniikan yön sekä muiden koulutus- ja sosiaalipoliittisiin teemoihin liittyvien tapahtumien järjestäminen
 • Parantaa jäsenistön tietoisuutta halloped-toiminnasta
 • Kansainvälisten opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksien parantaminen yhteistyössä kv-vastaavan kanssa
 • Avustaa killan koulutus- ja sosiaalipoliittista viestintää
 • Suorittaa tarpeen mukaan muutakin koulutus- tai sosiaalipoliittista edunvalvontaa
 • Killan tenttiarkiston ylläpito ja parantaminen
Liikuntavastaava
 • Päätehtävänä killan jäsenten liikuttaminen
 • Liikuntavuorojen pyörittäminen heti kunhan korona helpottaa
 • Liikuntatapahtumien järkkääminen (esim. mehtäreissu)
 • Lajikokeiluiden järjestäminen
 • Yhteistyö muiden kiltojen liikuntavastaavien kanssa
Lukkari & Alumnivastaava
 • Killan alumnitoiminnan järjestäminen ja kehittäminen
 • Yhteydenpito ja yhteistyö TiTTu ry:n ja TTY-alumni ry:n kanssa
 • Yhteydenpito ja suhteet alumneihin
 • Esiintyjien hankkiminen M.O.S.K.A-tapahtumaan yhdessä koulutus- ja sosiaalipoliittisen vastaavan kanssa
 • Killan laulu- ja teekkarikulttuurin edistäminen
 • Laulukoulutuksen järjestäminen fukseille mahdollisuuksien mukaan
 • Laulusauna yhdessä fuksivastaaviston kanssa
 • Lukkarointi esim. sitseillä.
 • Laululäsyt yhdessä graafikon ja tapahtumavastaaviston kanssa
 • “Sitsien järkkäyksen checklist”:n kokoaminen
Päätoimittaja
 • Nibble-toimikunnan johtaminen
 • Päävastuu Nibblestä, toimitus ja ideoiminen sekä grafiikat ja taitto yhteistyössä Nibble-toimikunnan kanssa
 • Nibblen julkaiseminen netissä sekä fyysisesti tarpeen mukaan
Rahastonhoitajan apu
 • Rahastonhoitajan avustaminen
 • Myyntituotteet, joita ei ole nakitettu muiden vastuulle (haalarimerkit, rintamerkit, tuopit)
 • Käteiskassat killassa ja tapahtumissa
 • Rahastonhoitajan pestiin perehtyminen
 • Laskujen, kulukorvausten ja käteisostojen esittely kokouksissa rahastonhoitajan ollessa estynyt
 • Laskutus rahastonhoitajan kanssa
TEK-kiltayhdyshenkilö
 • Pitää yhteyttä TEKkiin
 • TEK-sponsoroinnin hankkiminen killan tapahtumiin ja Nibbleen
 • TEK-infojen järjestäminen uusille fukseille syksyllä
 • TEKin edustaminen killan tapahtumissa (makkaran paisto)
Titeenimajurit
 • Titeenien järjestäminen yhdessä Titeenitoimikunnan kanssa
 • Jäsenistöstä koostuvien joukkojemme taistelutahdon ylläpito
 • Eeppisten puitteiden järjestäminen kaikkien Suomen tietoteekkarien taistelutantereeksi
 • Tapahtumakateuden luominen ulkopaikkakunnille
 • Totaalisen dominanssin ASSERtoiminen muiden paikkakuntien yli tekemällä merkittävästi paremmat Titeenit kuin kukaan muu tällä kierroksella
Valokuvaaja
 • Taltiointi erityisesti TiTen tapahtumissa
 • Ottaa hallituksen potrettikuvat
Wanha Kähmy
 • Järjestömuistin ylläpitäminen
 • Hallituksen neuvominen ja tukeminen
 • Yhdistyslain toteutumisen valvominen
 • Puheenjohtajan ohjaaminen oikeaan toimintaan
Web-toimikunnan vetäjä
 • Web-toimikunnan johtaminen
 • Päävastuu uusien verkkosivujen kehittämisestä killalle
Yhdenvertaisuusvastaava
 • Edistää yhdenvertaisuuden toteutumista killan toiminnassa
 • Luo killan yhdenvertaisuussuunnitelman
 • Vastaa killan mahdollisten häirintätapausten käsittelystä
 • Järjestää hallitukselle koulutuksen aiheesta (YO-kunnan kautta)
Yritysvastaavan avut
 • Suhteet yrityksiin
 • Yritysyhteistyöpakettien sopiminen ylläpito + kehittäminen
 • Rekrytapahtumien organisointi
 • Yritysvierailujen sopiminen excursioille yhdessä XQ-vastaavan kanssa
 • Yritysvastaavan auttaminen
 • Yritysvastaavan pestiin perehtyminen
 • Mainosten hankkiminen nibbleen
XQ- ja ulkosuhdevastaava
 • Epäsiistit XQ:t (Rankka-XQ, Kauppakadun approbatur)
 • Fuksi-XQ yhdessä fuksivastaaviston kanssa
 • MuuXQ yhdessä yritysvastaavan kanssa
 • Tapahtumasektorin tapahtumat yhdessä tapahtumavastaavan kanssa
 • Killan ulkosuhteet, sisarkiltojen ja muiden halukkaiden opiskelijajärjestöjen vierailujen järjestelyt
 • Siisti-XQ:n järjestäminen
30-v. Historiikkivastaava
 • Killan 30-v historiikin päävastuu
 • Historiikkitoimikunnan vetäminen ja tukeminen
 • Tekstien editointi ja kokoaminen
30-v. Vuosijuhlavastaava
 • TiTen 30-v vuosijuhlien järjestäminen
 • Vujutoimikunnan johtaminen

2022

Puheenjohtaja
 • Muiden hallituksen jäsenten potkiminen, jotta hommat tulevat hoidettua
 • Nakittaminen, homman kasassa pitäminen
 • Suhteet yo-kuntaan, muihin kiltoihin, yksikköön, tiedekuntaan ja teekkariyhdistykseen
 • Kokousten kutsuminen
 • Hallituksen yhteishengen luomisen avustaminen
 • Hallituslaisten hyvinvoinnista huolehtiminen
 • Kokoustilojen varaaminen
 • Toimintasuunnitelman toteutumisen valvominen
 • Hallituksen Trellon ylläpito yhdessä sihteerin kanssa
Sihteeri
 • Pöytäkirjat kokouksista
 • Esityslistan luonti
 • Pöytäkirjojen huolehtiminen tarkistettavaksi
 • Hallituksen Trellon ylläpito yhdessä puheenjohtajan kanssa
 • Päätösluettelot killan nettisivuille ja uutiskirjeeseen
Rahastonhoitaja, Varapuheenjohtaja
 • Laskut, laskutukset
 • Kulukorvausten ja laskujen esittely kokouksissa
 • Kirjanpito
 • Tilinpäätös, talousarvio
 • Rahastonhoitajan avun perehdyttäminen rahastonhoitajan tehtäviin
 • Hallinnollisten asioiden valmistelu yhdessä puheenjohtajan kanssa
 • Kokousten johtaminen puheenjohtajan ollessa estynyt
 • Sijoitustyöryhmän johtaminen
 • Taloustoimikunnassa edustaminen
Viestintävastaava
 • Tiedotus killan tapahtumista ja toiminnasta killan tiedotuskanavia pitkin
 • Tiedotus killan ulkopuolisesta toiminnasta linjauksen mukaan
 • Sähköisen ilmoitustaulun päivittäminen
 • Sähköpostilistojen ja Telegram-ryhmien ylläpito
 • Someviestinnän hallinta ja kehittäminen yhdessä sometoimihenkilön kanssa
Yritysvastaava
 • Suhteet yrityksiin
 • Yritysyhteistyöpakettien sopiminen, ylläpito ja kehittäminen
 • Rekrytapahtumien organisointi
 • Yritysvierailujen sopiminen excursioille yhdessä XQ-vastaavan kanssa
 • IT-Hekuman päävastuu
 • Yritysyhteistyön kehittäminen
 • Yritysvastaavan avun perehdyttäminen
Isäntä
 • Saunailtojen järjestäminen
 • Hallituksenvaihdon päävastuu
 • Herwantapelin ylläpito yhdessä kiltamestarin kanssa
 • Pullojen hoitaminen pois killasta
 • Killan kesätapaamisen järjestäminen
 • Munkkien hankinta oikealla hillolla
Tapahtumavastaava ja Tapahtumavastaavan apu
 • Arpasitsit
 • Muut sitsit pois lukien killan fuksisitsit
 • Senssibileet
 • Muut tapahtumat, jotka ei ole muiden sektoreiden vastuulla
 • Yhteistyö XQ-vastaavan kanssa
 • Tapahtumatoimikunnan johtaminen
 • Neuvoo muita sektoreita tarvittaessa
Ylitutor ja Fuksivastaavat
 • Kaikki fuksitoiminta ja sen järjestelyt
 • Varaslähtö, Fuksisauna, Fuksi-XQ, Fuksivala, Laulusauna, Lakkien jako ja kaste + Fuksi-Zufé, TiTen fuksisitsit
 • Vähintään yksi alkoholiton tapahtuma orientaatioviikolla
 • Nakkifuksien hankkiminen eri tapahtumiin
 • Fuksitiedotus
 • Tutortoiminnan ohjaaminen ja palkitseminen sekä tutoreiden rekrytointi
 • Yhteyksien ylläpitäminen fuksineuvostoon ja hoviin
ATK-vastaava
 • Killan ATK-laitteiden, -järjestelmien ja -sovelluksien ylläpito
 • Killan verkkosivuston ylläpito
 • Killan sisäverkon ylläpito
 • Hallituksen kouluttaminen ATK:n käytössä
 • ATK-avun perehdyttäminen ATK-vastaavan tehtäviin
 • ATK-toimikunnan johtaminen
KV-vastaava ja KV-apu
 • Killan kansainvälisen toiminnan parantaminen
 • KV-opiskelijoiden yhteyshenkilönä toimiminen
 • Kansainvälistymisen mainostaminen jäsenistölle
 • KV-tapahtumien järjestäminen
 • KV-tutortoiminnassa fuksivastaaviston avustaminen
 • Englanninkielisen tiedotuksen toteutumisen valvominen
 • TiTen dokumenttien englanniksi kääntämisen valvominen
Koulutuspoliittinen vastaava
 • Jäsenistön osallistaminen koulutus- ja sosiaalipoliittiseen keskusteluun sekä heidän valmiuksiensa parantaminen omien etujen valvomiseen
 • Näkyvyyden luomiminen ajankohtaisille koulutus- ja sosiaalipoliittisille teemoille
 • Killan äänenä toimiminen yliopisto-organisaation eri tasojen päätöksenteossa
 • Killan hallituksen ja jäsenistön suhteiden ylläpitäminen laboratorion ja yliopiston henkilökuntaan, muihin järjestöihin, hallopedeihin sekä muihin relevantteihin sidosryhmiin
 • M.O.S.K.A:n, opintopiirien, kiltakahvien, Tietotekniikan yön sekä muiden koulutus- ja sosiaalipoliittisiin teemoihin liittyvien tapahtumien järjestäminen
 • Kansainvälisten opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksien parantaminen yhteistyössä kv-vastaavan kanssa
 • Killan koulutus- ja sosiaalipoliittisen viestinnän koordinoiminen
 • Killan tenttiarkiston ylläpito ja parantaminen
 • Fuksien tutustuttaminen Halloped-toimintaan
 • Hallopedien perehdytyksen valvominen
 • Koulutuspoliittisen toimikunnan johtaminen
ATK-apu
 • ATK-vastaavan avustaminen
 • Ylläpitää killan ATK-laitteita, -järjestelmiä ja -sovelluksia
 • Ylläpitää killan verkkosivustoja
 • Ylläpitää killan sisäverkkoa
 • Perehtyy killan ATK:hon
 • Lanien järjestäminen
 • Demohässäkkä
Graafikko
 • Tapahtumajulisteiden suunnittelu ja taittaminen
 • Hallitustekstiilien suunnittelu ja tilaaminen
 • Hallituksen Telegram-stickerpackin ylläpitäminen
 • Laululäsyjen taittaminen yhdessä tapahtumavastaavan ja lukkarin kanssa
 • IT-Hekumalehden taittaminen ennen IT-Hekumaa
 • Killalle grafiikan tuottaminen pyydettäessä
Isännän apu
 • Isännän(ja muiden) avustaminen käytännön tehtävissä tapahtumissa/killassa
 • Saunan lämmitys ja juomien viilennys
 • Tilojen ja tapahtumien valmistelut
 • Juomaostokset, ruokaostokset
Hallintopäällikkö
 • Hallinnollisten prosessien dokumentointi ja kehittäminen
 • Muiden prosessien dokumentointi ja kehittäminen yhdessä muiden hallituksen jäsenten kanssa
 • Varastotilojen organisoinnin kehittäminen
 • Toimintasuunnitelman toteutumisen valvominen yhdessä puheenjohtajan kanssa
 • Hallituksen Trellon ylläpito yhdessä sihteerin kanssa
 • Toimikuntien palkitsemisen suunnittelu
Kiltamestari ja kiltamestarin apu
 • Kiltahuoneen kunnostus ja kehittäminen
 • Herwantapelin huolto ja ylläpito isännistön kanssa
 • Kiltahuoneen, myyntikaapin ja varaston siisteyden ylläpito
 • Kahvipisteen ja jääkaapin ylläpito - kahvin, maidon ja teen hankkiminen
 • Automaattien täyttäminen, huolto ja kolikkojen tyhjennys
 • Automaateissa myytävien tuotteiden hankinta
 • Killan varaston järjestyksestä huolehtiminen
Koulutuspoliittisen vastaavan apu & Sometoimihenkilö
 • Jäsenistön osallistaminen koulutus- ja sosiaalipoliittiseen keskusteluun sekä heidän valmiuksiensa parantaminen omien etujen valvomiseen
 • Killan äänenä toimiminen yliopisto-organisaation eri tasojen päätöksenteossa
 • Luo ja ylläpitää killan hallituksen ja jäsenistön suhteita yksikön ja yliopiston henkilökuntaan, tiedekunnan muihin järjestöihin, hallopedeihin sekä muihin relevantteihin sidosryhmiin
 • Luo näkyvyyttä ajankohtaisille koulutus- ja sosiaalipoliittisille teemoille, kuten vaaleille, sekä muilla keinoin parantaa jäsenistön valmiuksia valvoa omia etujaan.
 • M.O.S.K.A:n, opintopiirien, kiltakahvien, Tietotekniikan yön sekä muiden koulutus- ja sosiaalipoliittisiin teemoihin liittyvien tapahtumien järjestäminen
 • Parantaa jäsenistön tietoisuutta halloped-toiminnasta
 • Kansainvälisten opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksien parantaminen yhteistyössä kv-vastaavan kanssa
 • Avustaa killan koulutus- ja sosiaalipoliittista viestintää
 • Suorittaa tarpeen mukaan muutakin koulutus- tai sosiaalipoliittista edunvalvontaa
 • Killan tenttiarkiston ylläpito ja parantaminen
 • Päävastuu yhteishakumainonnasta
 • Somekanavien pyörittäminen viestintävastaavan kanssa
Liikuntavastaava
 • Päätehtävänä killan jäsenten liikuttaminen
 • Liikuntavuorojen pyörittäminen heti kunhan korona helpottaa
 • Liikuntatapahtumien järkkääminen (esim. mehtäreissu)
 • Lajikokeiluiden järjestäminen
 • Yhteistyö muiden kiltojen liikuntavastaavien kanssa
Lukkari & TEK-kiltayhdyshenkilö
 • Killan laulu- ja teekkarikulttuurin edistäminen
 • Laulukoulutuksen järjestäminen fukseille mahdollisuuksien mukaan
 • Laulusauna yhdessä fuksivastaaviston kanssa
 • Lukkarointi esim. sitseillä.
 • Laululäsyt yhdessä graafikon ja tapahtumavastaaviston kanssa
 • Pitää yhteyttä TEKkiin
 • TEK-sponsoroinnin hankkiminen killan tapahtumiin ja Nibbleen
 • TEK-infojen järjestäminen uusille fukseille syksyllä
 • TEKin edustaminen killan tapahtumissa
Päätoimittaja
 • Nibble-toimikunnan johtaminen
 • Päävastuu Nibblestä, toimitus ja ideoiminen sekä grafiikat ja taitto yhteistyössä Nibble-toimikunnan kanssa
 • Nibblen julkaiseminen netissä sekä fyysisesti tarpeen mukaan
 • Postittaa kannatusjäsenmaksun maksaneille alumneille killan lehden kotiin.
Rahastonhoitajan apu
 • Rahastonhoitajan avustaminen
 • Myyntituotteet, joita ei ole nakitettu muiden vastuulle (haalarimerkit, rintamerkit, tuopit)
 • Käteiskassat killassa ja tapahtumissa
 • Rahastonhoitajan pestiin perehtyminen
 • Laskujen, kulukorvausten ja käteisostojen esittely kokouksissa rahastonhoitajan ollessa estynyt
 • Laskutus rahastonhoitajan kanssa
Titeenimajurit
 • Titeenien järjestäminen yhdessä Titeenitoimikunnan kanssa
 • Jäsenistöstä koostuvien joukkojemme taistelutahdon ylläpito
 • Eeppisten puitteiden järjestäminen kaikkien Suomen tietoteekkarien taistelutantereeksi
 • Tapahtumakateuden luominen ulkopaikkakunnille
 • Totaalisen dominanssin ASSERtoiminen muiden paikkakuntien yli tekemällä merkittävästi paremmat Titeenit kuin kukaan muu tällä kierroksella
Valokuvaaja
 • Taltiointi erityisesti TiTen tapahtumissa
 • Tapahtumakuvien julkaisu titen galleriassa
 • Ottaa hallituksen potrettikuvat
Wanha Seppä
 • Järjestömuistin ylläpitäminen
 • Hallituksen neuvominen ja tukeminen
 • Yhdistyslain ja yhdistyksen sääntöjen toteutumisen valvominen
 • Puheenjohtajan ohjaaminen oikeaan toimintaan
 • Hallituksen perehdytysmateriaalien kehittäminen yhteistyössä muun hallituksen kanssa
 • Killan palkitsemistoiminnan organisointi
Yhdenvertaisuusvastaava
 • Edistää yhdenvertaisuuden toteutumista killan toiminnassa
 • Jäsenistölle kyselyt yhdenvertaisuuden toteutumisesta (seuranta)
 • Luo toimintaohjeita mm. tapahtumiin
 • Luo/päivittää killan yhdenvertaisuussuunnitelman
 • Vastaa killan mahdollisten häirintätapausten käsittelystä
 • Järjestää hallitukselle koulutuksen aiheesta (YO-kunnan kautta)
Yritysvastaavan avut
 • Suhteet yrityksiin
 • Yritysyhteistyöpakettien sopiminen ylläpito + kehittäminen
 • Rekrytapahtumien organisointi
 • Yritysvierailujen sopiminen excursioille yhdessä XQ-vastaavan kanssa
 • Yritysvastaavan auttaminen
 • Yritysvastaavan pestiin perehtyminen
 • Mainosten hankkiminen nibbleen
XQ- ja ulkosuhdevastaava
 • Epäsiistit XQ:t (Rankka-XQ, Kauppakadun approbatur)
 • Fuksi-XQ yhdessä fuksivastaaviston kanssa
 • MuuXQ yhdessä yritysvastaavan kanssa
 • Tapahtumasektorin tapahtumat yhdessä tapahtumavastaavan kanssa
 • Killan ulkosuhteet, sisarkiltojen ja muiden halukkaiden opiskelijajärjestöjen vierailujen järjestelyt
 • Siisti-XQ:n järjestäminen
30-v. Historiikkivastaava
 • Killan 30-v historiikin päävastuu
 • Historiikkitoimikunnan vetäminen ja tukeminen
 • Tekstien editointi ja kokoaminen
30-v. Vuosijuhlavastaava
 • TiTen 30-v vuosijuhlien järjestäminen
 • Vujutoimikunnan johtaminen
hallituspestien_vastuualueet.txt · Last modified: 2022/01/19 20:13 by ple