User Tools

Site Tools


hallitushaun_pelisaeaennoet

Tampereen TietoTeekkarikilta ry:n hallitusvalinnan pelisäännöt

Hallitusvalinnassa pyritään reiluuteen ja yhdenvertaisuuteen, avoimuuteen sekä matalaan kynnykseen osallistua.

Hallitukseen hakeminen:

 • Hallitushaku alkaa syksyllä, hyvissä ajoin ennen vaalikokousta.
 • Hakuajan tulee olla vähintään viikko.
 • Hallitus viestii hausta ja sen vaiheista selkeästi jäsenistölle killan kanavissa.
 • Hallitukseen haetaan sähköisellä lomakkeella. Lomaketta hallinnoi hallituksen puheenjohtaja tai, hänen ollessaan estynyt, joku toinen sopiva henkilö.
  • Lomakkeessa kysytään hakemisen kannalta oleellisia kysymyksiä, esimerkiksi haettavaa hallituspestiä.
  • Halutessaan killan jäsen voi ehdottaa uutta haettavaa hallituspestiä lomakkeeseen ennen haun alkua.
  • Lomakkeessa on lisäksi “muu”-kohta, jossa hakija voi hakea haluamaansa hallituspestiin, joka ei ole listassa.

Hakuaikana:

 • Hallitus pitää jäsenistölle avoimen hallituksen kokouksen.
 • Hallitus järjestää hallitushakuinfon, jossa kerrotaan hallituksen ja toimihenkilöiden pesteistä, hallitustoiminnasta ja hallitushakuprosessista.
  • Annetaan tilaisuus puheenjohtajahakijoille kertoa halutessaan ehdokkuudestaan.
  • Muiden pestien kohdalla ei käydä hakijoiden esittelykierrosta.

Hallitushaastattelut:

 • Kaikille puheenjohtajaehdokkaille luovutetaan hallitushakijoiden tiedot. Tämän jälkeen puheenjohtajaehdokkaat haastattelevat hallitushakijat.
 • Haastattelujen sisältöä saa käyttää yleiskokouksessa valintojen perustelemiseksi.
 • Puheenjohtajaehdokkaat voivat päättää haastattelujen sisällöstä.
 • Kaikki hakijat haastatellaan yhdenvertaisesti ja reilusti.
 • Haastatteluissa on kerrallaan vain yksi hakija paikalla.
 • Halutessaan puheenjohtajahakijat voivat yhdessä haastatella ehdokkaita.
 • Puheenjohtajaehdokkaat saavat päättää pitämiensä haastattelujen pituuden, mutta haastattelun maksimiaika tulee olla kaikille hallitushakijoille sama.
  • Halutessaan ajasta voi hieman joustaa, mutta silloin pitää pyrkiä yhdenvertaisuuteen.
  • Rohkaistaan hakijoita tarvittaessa priorisoimaan pestejä, erityisesti jos hakukohteita on paljon.
 • Jos hallituspestiin kuuluu jatkavien toimihenkilöiden kanssa samassa tiimissä toimiminen, niin jatkavat toimihenkilöt voivat puheenjohtajahakijan ja hallituspestiin hakijan halutessa olla läsnä haastattelussa, kuitenkin vain suoraan pestiin liittyvien kysymysten aikana.
  • Esimerkiksi ylitutoria haastatellessa fuksivastaavat voivat näillä järjestelyillä olla paikalla.

Esitysten ja hakijoiden julkaisu:

 • Puheenjohtajahakijat julkaistaan heti hakuajan päätyttyä.
 • Puheenjohtajahakijat muodostavat hallitusesityksensä ja sopivat hallituksen kanssa, miten ne julkaistaan.
  • Puheenjohtajahakijat varmistavat esitykseen valituilta henkilöiltä, että he ovat käytettävissä pesteihin ennen esityksen julkaisua.
  • Mikäli puheenjohtajaehdokas myöhästyy hallitusesitysten julkaisusta, esittäytyminen voidaan julkaista myöhemmin. Viimeistään kuitenkin yleiskokouksessa.
 • Kaikki hakijat julkaistaan aakkosjärjestyksessä hakupesteittäin samaan aikaan kuin julkaistaan puheenjohtajahakijoiden hallitusesitykset.
 • Hakijoista julkaistaan pelkät nimet ja haetut pestit.

Yleiskokous:

 • Yleiskokouksen etenemisestä linjataan killan työjärjestyksessä.
 • Kokouksen puheenjohtaja valvoo keskustelun asiallisuutta.
  • Kokoukseen osallistujien tulee myös itse pitää huoli omien puheenvuorojensa asiallisuudesta.
 • Haastatellaan puheenjohtajaehdokkaat.
  • Jos hakijoita on useampi, heidät haastatellaan samaan aikaan vastausjärjestystä vaihdellen.
   • Jokaisella hakijalla on oltava yhdenvertainen mahdollisuus vastata kaikkiin kysymyksiin.
   • Kokous määrittää vastausajan ennalta.
 • Valitaan puheenjohtaja.
 • Puheenjohtaja esittelee hallitusesityksensä kokoukselle.
  • Kokouksella on mahdollisuus esittää kysymyksiä hallitusesityksen ehdokkaille.
 • Kokous voi halutessaan pyytää puheenjohtajaa sekä esityksessä olevia ehdokkaita poistumaan salista keskustelun ajaksi.
  • Kokous voi pyytää henkilöitä (esim. puheenjohtajaa) takaisin saliin kysyäkseen tarkempia kysymyksiä.
  • Kokous voi halutessaan pyytää myös muita hallituspestiin hakeneita henkilöitä poistumaan keskustelun ajaksi.
  • Kokous voi halutessaan pyytää myös muita hallituspestiin hakeneita haastateltavaksi kokouksessa.
   • Jos monta ihmistä haastatellaan näin samaan aikaan, heillä tulee olla yhdenvertainen mahdollisuus vastata kaikkiin kysymyksiin.
 • Mikäli joku ehdottaa hallitusesityksen kaatamista, äänestetään asiasta.
 • Mikäli hallitusesitystä ei hyväksytä, sovelletaan samoja pelisääntöjä myös uusien hallitusesitysten käsittelyssä.

Tämä dokumentti on voimassa toistaiseksi ja se on hyväksytty killan kokouksessa 12.10.2021.

hallitushaun_pelisaeaennoet.txt · Last modified: 2021/10/15 04:42 by ralliina