User Tools

Site Tools


merkkiohjesaeaentoe

This is an old revision of the document!


Tampereen TietoTeekkarikillan merkkiohjesääntö

Nämä säännöt on TietoTeekkarikillan yleiskokous hyväksynyt 24.4.2003.

1. Killan merkki ja tunnus

Tampereen TietoTeekkarikillan virallinen merkki koostuu:

  • Tampereen teknillisen yliopiston logon hammasrattaasta, väriltään harmaa (heksadesimaalinen värikoodi #C0C0C0) mustalla reunuksella.
  • Merkin keskellä lukee “TiTe” mustalla Cheltenham Bold -fontilla. Kirjainten reunat ovat valkoiset.
  • Rattaan alapuolella kiertää teksti TAMPERE ja yläpuolella kiertää teksti TIETOTEEKKARIKILTA, molemmat mustalla Swiss Bold-fontilla.

Killan virallisena tunnuksena toimii Tampereen TietoTeekkarikillan merkki ilman TIETOTEEKKARIKILTA- ja TAMPERE-tekstejä.

2. Merkistö

2.1 Puheenjohtajan edustusmerkki

Tampereen TietoTeekkarikillan puheenjohtajan edustusmerkki on 15-millimetrinen kullattu killan tunnus, jota kannetaan kiltanauhan keskellä. Merkin kanssa ei käytetä muita merkkejä. Merkkiä käytetään juhlallisissa tilaisuuksissa, joissa on käytössä akateemiset kunniamerkit. Puheenjohtajat säilyttävät oikeuden merkin kantoon myös kautensa jälkeen.

2.2 Hallituksen edustusmerkki

Tampereen TietoTeekkarikillan hallituksen jäsenen edustusmerkki on 15-millimetrinen hopeoitu killan tunnus, jota kannetaan kiltanauhan keskellä. Merkin kanssa ei käytetä muita merkkejä. Merkkiä käytetään juhlallisissa tilaisuuksissa, joissa on käytössä akateemiset kunniamerkit. Hallituksen edustusmerkin käyttöoikeus on voimassa vain hallituksen jäsenen ollessa virassa. Killan toimihenkilöt tunnustetaan tämän säännön puitteissa myös killan hallituksen jäseniksi.

2.3 Puheenjohtajan edustuspinssi

Tampereen TietoTeekkarikillan puheenjohtajan edustuspinssi on killan virallisesta tunnuksesta tehty 10-millimetrinen kullattu pinssi. Pinssiä käytetään siistissä vaatetuksessa vasemman rinnan päällä. Puvun takin kanssa pinssi kiinnitetään vasempaan kauluskäänteeseen. Puheenjohtajat säilyttävät oikeuden pinssin kantoon myös kautensa jälkeen.

2.4 Hallituksen edustuspinssi

Tampereen TietoTeekkarikillan hallituksen jäsenten edustuspinssi on killan virallisesta tunnuksesta tehty 10-millimetrinen hopeinen pinssi. Pinssiä käytetään siistissä vaatetuksessa vasemman rinnan päällä. Puvun takin kanssa pinssi kiinnitetään vasempaan kauluskäänteeseen. Hallituksen edustuspinssin käyttöoikeus säilyy myös hallitusvuoden jälkeen. Killan toimihenkilöt tunnustetaan tämän säännön puitteissa myös killan hallituksen jäseniksi.

2.5 Kunniamerkki

Killan kunniamerkki on 30-millimetrinen kullattu killan tunnus, jota kannetaan leveässä kiltanauhassa. Kunniamerkki korvaa muut kiltanauhaan kiinnitettävät merkit. Merkkiä käytetään juhlallisissa tilaisuuksissa, joissa on käytössä akateemiset kunniamerkit. Kunniamerkkiä ovat oikeutetut kantamaan killan kunniajäsenet. Kunniajäseneksi voidaan killan sääntöjen mukaan kutsua henkilö, joka on “erityisesti ansioitunut killan toiminnassa tai muuten merkittävästi edistänyt sen pyrkimyksiä”. Uusille kunniajäsenille kunniamerkit myönnetään killan vuosijuhlilla tai muussa juhlavassa tilaisuudessa.

2.6 Ansiomerkki

Killan ansiomerkki on 30-millimetrinen hopeoitu killan tunnus, jota kannetaan leveässä kiltanauhassa. Ansiomerkki myönnetään tunnustuksena henkilölle, joka on aktiivisesti edistänyt killan toimintaa tai sen jäsenten etua. Merkkiä käytetään juhlallisissa tilaisuuksissa, joissa on käytössä akateemiset kunniamerkit. Ansiomerkki jaetaan killan vuosijuhlilla tai muussa juhlavassa tilaisuudessa. Wanhan Kähmyn tai killan hallituksen tehtävään nimittämän muun henkilön kokoon kutsuma toimikunta myöntää ansiomerkit. Jäsenistö voi tehdä esityksiä ansiomerkkien saajista.

3. Killan nauhat

Killan nauhoja ovat kiltanauha ja leveä kiltanauha. Nauhoja kannetaan joko kokomittaisena oikealta olkapäältä vasemmalle lonkalle tai ruusukkeena vasemmassa rintapielessä. Nauhoja kannetaan juhlallisissa tilaisuuksissa, joissa on käytössä akateemiset kunniamerkit. Killan nauhojen kanssa voidaan kantaa enintään kahta muuta nauhaa, jos niitä koskevat säännöt sen sallivat. Useampaa nauhaa kannetaan arvojärjestyksessä, arvokkain ylimpänä. Kiltanauhaa ja leveää kiltanauhaa ei kanneta yhdessä.

Kiltanauha on 30 millimetrin levyinen nauha, jossa värit ovat musta-hopea-musta mittasuhteissa 1:1:1. Kiltanauhan käyttöoikeus on kaikilla killan nykyisillä ja entisillä jäsenillä.

Leveä kiltanauha on 60 millimetrin levyinen nauha, jossa värit musta-hopea-musta mittasuhteessa 1:1:1. Leveää kiltanauhaa ovat oikeutettuja käyttämään vain killan kunniamerkin tai ansiomerkin saaneet, eikä sitä ikinä käytetä ilman siihen kiinnitettyä kunnia- tai ansiomerkkiä.

Killan nauhaa ei saa luovuttaa henkilölle, jolla ei ole sen käyttöoikeutta.

4. Standaari

Killan standaari on standaari, jossa on killan merkki. Standaari voi­daan myön­tää kil­lan hal­li­tuk­sen pää­tök­sel­lä killan ulkopuoliselle hen­ki­löl­le tai yh­tei­söl­le, joka on toi­min­nal­laan tai teoil­laanedis­tä­nyt kil­lan pyr­ki­myk­siä. Standaari myönnetään vuosijuhlilla tai muussa juhlavassa tilaisuudessa. Killan standaari myönnetään myös killan uusille kunniajäsenille.

5. Liput

5.1 Virallinen lippu

Killan lipun pohjaväri on valkoinen. Lipussa on killan tunnus.

5.1.1 Virallisen lipun käyttö

Lippua käytetään killan juhla- ja kunniatilaisuuksissa. Lippua voidaan myös käyttää muissa tilaisuuksissa, jolloin päätöksen käyttämisestä tekee killan hallitus. Lippua seuraa kahden (2) killan jäsenen lippuvartio, kun lippua kannetaan ilman suojusta. Lipunkantaja ja lippuvartio käyttävät tamperelaista teekkarilakkia.

5.1.2 Kunnianosoitukset

Lippu tekee kunniaa valtion päämiehelle, Suomen lipulle, kansallislaululle ja vainajille. Lippu tekee kunniaa siten, että se hitaasti lasketaan 45 asteen kulmaan ja tämän jälkeen nostetaan ylös.

5.1.3 Lipun poistaminen käytöstä

Killan lippu hävitetään polttamalla etanolilla kostutettuna keskiyöllä. Lipun polttamisen jälkeen lauletaan Ikuisen teekkarin laulu.

5.2 Sotalippu

5.2.1 Sotalipun käyttö

Sotalippua käytetään sekä sodan että rauhan aikana, mutta eri tarkoituksiin. Killan ollessa sotatilassa lippua käytetään kohottamaan jäsenistön moraalia sotapyrkimyksen edistämiseksi. Rauhan aikana lippua käytetään keräämään jäsenistö kokoon sekä ilmaisemaan killan läsnäoloa.

5.2.2 Kunninanosoitukset

Lippu tekee kunniaa killan istuvalle puheenjohtajalle sekä killan taistoissa kaatuneille. Lippu tekee kunniaa siten, että se hitaasti lasketaan 45 asteen kulmaan ja tämän jälkeen nostetaan ylös.

5.2.3 Sotalipun poistaminen käytöstä

Sotalippu hävitetään polttamalla jaloviinaan kostutettuna laulaen tilanteeseen sopivaa marssilaulua.

6. Vuoden TiTeläinen

7. Ohjesäännön muuttaminen

8. Ohjesäännön voimaantulo

merkkiohjesaeaentoe.1549886706.txt.gz · Last modified: 2019/02/11 14:05 by mihef