User Tools

Site Tools


toimarit

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
Next revisionBoth sides next revision
toimarit [2015/10/12 15:59] no-oratoimarit [2021/01/21 12:14] anni
Line 4: Line 4:
 Tampereen TietoTeekkarikillan toimihenkilöt eli toimarit työskentelevät yhdessä TiTen hallituksen kanssa. Ero varsinaiseen hallitukseen ei ole suuri, eikä se juuri näy arjessa. Yleiskokouksessa valitaan killalle hallituksenmuodostajaehdokas, joka puolestaan esittää killalle hallituksen. Vuodenvaihteen jälkeen tämä hallitus valitsee toimihenkilöt hakemusten ja haastattelujen perusteella. Toimareita on paljon erilaisia, eikä näitä virkoja ole kiveen hakattu, vaan voit myös ehdottaa uutta virkaa! Toimarina on helppo päästä kokemaan, miten kilta pyörii kulissien takana ja kantamaan oman kortensa kekoon. Työmäärät eivät ole päätä huimaavia ja vaihtelevat hieman eri virkojen välillä. Joitakin virkoja voidaan myös jakaa henkilöille, joilla on jo toisia toimarin pestejä, kunhan molemmat hommat tulevat hoidettua. Mitään ennakkovaatimuksia ei ole - harrastuneisuus on extraa - mutta asenne on tärkeintä! Tampereen TietoTeekkarikillan toimihenkilöt eli toimarit työskentelevät yhdessä TiTen hallituksen kanssa. Ero varsinaiseen hallitukseen ei ole suuri, eikä se juuri näy arjessa. Yleiskokouksessa valitaan killalle hallituksenmuodostajaehdokas, joka puolestaan esittää killalle hallituksen. Vuodenvaihteen jälkeen tämä hallitus valitsee toimihenkilöt hakemusten ja haastattelujen perusteella. Toimareita on paljon erilaisia, eikä näitä virkoja ole kiveen hakattu, vaan voit myös ehdottaa uutta virkaa! Toimarina on helppo päästä kokemaan, miten kilta pyörii kulissien takana ja kantamaan oman kortensa kekoon. Työmäärät eivät ole päätä huimaavia ja vaihtelevat hieman eri virkojen välillä. Joitakin virkoja voidaan myös jakaa henkilöille, joilla on jo toisia toimarin pestejä, kunhan molemmat hommat tulevat hoidettua. Mitään ennakkovaatimuksia ei ole - harrastuneisuus on extraa - mutta asenne on tärkeintä!
  
-===== Viimeaikaisia toimihenkilövirkoja =====+===== Mahdollisia toimihenkilövirkoja ===== 
 + 
 +==== Kopo-sopo-apu ==== 
 +Kopo-sopo-apu toimii kopo-sopo-vastaavan kanssa kiinteänä tiiminä. Yhdessä he mm. järjestävät tapahtumia (esim. MOSKA, Miten Vastaat Tenttiin?, kiltakahvit), edustavat kopojen ja sopojen tapaamisissa niin tiedekunnan kuin TREYn tasolla ja pitävät yhteyttä laitokseen ja hallopedeihin. Kopo-sopo-apu myös usein pitää yllä tenttiarkistoa skannailemalla tenttejä ja järjestää opintopiirejä. 
 + 
 +==== Kv-apu ==== 
 +Kansainvälisen toiminnan apu eli kv-apu toimii tiiminä Kv-vastaavan kanssa. He tekevät melko samoja hommia, esim. inTiTenational lautapeli-illat, kv-edunvalvonta, kv- ja suomalaisen jäsenistön tutustuttaminen toisiinsa. Lisäksi kv-tiimi kääntää tarpeen vaatiessa dokumentteja/tekstejä ehtimisen mukaan. 
 + 
 +Englannin kieli on plussaa! 
 + 
 +==== Isännän/Emännän apu ==== 
 +Isännän/Emännän apu toimii isännän/emännän tiiviinä työparina saunojen järjestämisessä. Isännän/emännän apu tekee samoja hommia isännän/emännän kanssa, eikä siten tarkoita sitoutumista ensi vuoden isännäksi/emännäksi rahastonhoitajan avun tavoin. 
 + 
 +Isännistön/emännistön tehtäviin kuuluu saunailtojen ja killan kesätapaamisen järjestäminen sekä yleiskokousten kahvi- ja munkkitarjoilun hoitaminen. Saunailtoihin varataan käyttöön yleensä Teekkarisauna Mörrimöykky. Sitten paikan päällä kuuluu pitää huolta, että sauna on lämmin ja tarjoiltavaa on riittävästi. 
  
 ==== Alumnivastaava ==== ==== Alumnivastaava ====
-Alumnivastaava kehittää jo valmistuneille tai valmistumassa oleville TiTeläisille ohjelmaa, jotta ainakin kerran vuodessa voidaan muistella vanhoja hyviä aikoja. Vuonna 2015 asiaa lähdettiin viemään vähän pitemmälle, ja alumneille oli afterworkkeja sekä Tampereella että Helsingissä 2xvuodessa, keväällä oli wapputapahtuma ja syksyllä alumni-ilta. Alumnitoimintaa siirrettään enemmän ja enemmän TiTTullejosta ollaan kaavailemassa TiTen alumniyhdistystä. Alumnijuttuja ei siis tarvitse tehdä enää yksin, vaan porukalla!+Alumnivastaava kehittää jo valmistuneille tai valmistumassa oleville TiTeläisille ohjelmaa, jotta ainakin kerran vuodessa voidaan muistella vanhoja hyviä aikoja. Vuonna 2015 asiaa lähdettiin viemään vähän pitemmälle, ja alumneille oli afterworkkeja sekä Tampereella että Helsingissä 2xvuodessa, keväällä oli wapputapahtuma ja syksyllä alumni-ilta. Alumnivastaava ylläpitää suhteita TiTTuunjoka on TiTen alumniyhdistys. Alumnijuttuja ei siis tarvitse tehdä enää yksin, vaan porukalla!
  
 Usein tässä pestissä on ollut jo hieman vanhempi kilta-aktiivi, mutta se ei todellakaan mikään vaatimus ole, varsinkaan nyt kun TiTTu on pienen alumnivastaavan tukena :) Myöskään valmistuminen kesken vuoden ei ole ongelma, mutta silloin voi myös miettiä vain TiTTun hallitukseen hakemista. Usein tässä pestissä on ollut jo hieman vanhempi kilta-aktiivi, mutta se ei todellakaan mikään vaatimus ole, varsinkaan nyt kun TiTTu on pienen alumnivastaavan tukena :) Myöskään valmistuminen kesken vuoden ei ole ongelma, mutta silloin voi myös miettiä vain TiTTun hallitukseen hakemista.
Line 13: Line 27:
  
 ==== ATK-apu ==== ==== ATK-apu ====
-Rahiksen tavoin myös ATK-sedällä riittää paljon pieniä hommia, joissa oma pikkuapulainen olisi kätevä. Jos niin rauta kuin softat (erityisesti UNIXiin edes etäisesti liittyvät) ovat kuumottavasti tai jäätävästi palava intohimosi, on tämä homma loistava mahdollisuus parantaa taitojasi ja pistää ne hyötykäyttöön! ATK-apu auttaa ATK-vastaavaa kaikissa killan ATK-järjestelmiin liittyvissä asioissa, joita ovat muun muassa jäsenkoneiden ja myyntikoneen ylläpito, huolto ja päivittäminen, kassakoneen ylläpito, killan verkkosivujen ylläpito ja kehittäminen, palvelimien tunkkaaminen, ja killan tunnuksien hallinnointi eri Internet-palveluissa.+Rahiksen tavoin myös ATK-vastaavalla riittää paljon pieniä hommia, joissa oma pikkuapulainen olisi kätevä. Jos niin rauta kuin softat (erityisesti UNIXiin edes etäisesti liittyvät) ovat kuumottavasti tai jäätävästi palava intohimosi, on tämä homma loistava mahdollisuus parantaa taitojasi ja pistää ne hyötykäyttöön! ATK-apu auttaa ATK-vastaavaa kaikissa killan ATK-järjestelmiin liittyvissä asioissa, joita ovat muun muassa jäsenkoneiden ja myyntikoneen ylläpito, huolto ja päivittäminen, kassakoneen ylläpito, killan verkkosivujen ylläpito ja kehittäminen, palvelimien tunkkaaminen, ja killan tunnuksien hallinnointi eri Internet-palveluissa.
  
-ATK-avulla on erittäin hyvät urakehitysmahdollisuudet, sillä hän saattaa nousta vuoden harjoittelun jälkeen killan ihkaoikeaksi ATK-sedäksi! Rahiksen avun tavoin sitoutuminen urakehitykseen ei kuitenkaan ole pakollista.+ATK-apu myös (vuodesta riippuen) järjestää killan lanit. 
 + 
 +ATK-avulla on erittäin hyvät urakehitysmahdollisuudet, sillä hän saattaa nousta vuoden harjoittelun jälkeen killan ihkaoikeaksi ATK-vastaavaksi! Rahiksen avun tavoin sitoutuminen urakehitykseen ei kuitenkaan ole pakollista.
  
  
 ==== Fuksivastaava ==== ==== Fuksivastaava ====
-Fuksivastaava on vastuussa TiTen fukseista, ja järjestää näille ylitutorin kanssa erinäistä ohjelmaa. Sunnuntaina ennen fuksien saapumista fuksivastaavisto järjestää Varaslähdön fuksivuoteen, orientaatioviikolla Fuksi-Zufén, ja myöhemmin syksyllä FuksiXQ:n ja Fuksivalan. Keväällä on ohjelmassa Laulusitsien ja -saunan järjestys, sekä Fuksijäynien järjestys Wappuaattona. Hommaa riittää näiden tapahtumien ulkopuolellakin fuksien neuvomisen ja fuksipassien leimaamisen muodossa.+Fuksivastaava(t) on vastuussa TiTen fukseista, ja järjestää näille ylitutorin kanssa erinäistä ohjelmaa. Sunnuntaina ennen fuksien saapumista fuksivastaavisto järjestää Varaslähdön fuksivuoteen, orientaatioviikolla Fuksi-Zufén, ja myöhemmin syksyllä FuksiXQ:n ja Fuksivalan. Keväällä on ohjelmassa Laulusitsien ja -saunan järjestys, sekä Fuksijäynien järjestys Wappuaattona. Hommaa riittää näiden tapahtumien ulkopuolellakin fuksien neuvomisen ja fuksipassien leimaamisen muodossa.
  
-Toinen fuksivastaavan pestin osa-alue on olla osa Fuksineuvostoa, joka koostuu kaikkien kiltojen fuksivastaavistoista. Fuksineuvostokin pitää kokouksia, joissa suunnitellaan Beach Partyjä, Kiertoajelua, FuksiWundeRundea, Fuksisitsejä, FuksikyykkääLaskiaisriehaa ja Fuksiolympialaisia. Näissä tapahtumissa on erinäisiä nakkeja ja järjestysvelvollisuuksia eri kiltojen fuksivastaavistoilla.+Toinen fuksivastaavan pestin osa-alue on olla osa Fuksineuvostoa, joka koostuu kaikkien kiltojen fuksivastaavistoista. Fuksineuvostokin pitää kokouksia, joissa suunnitellaan mm. Beach Partyjä, Kiertoajelua,  Fuksisitsejä, Fuksikyykkää ja Laskiaisriehaa. Näissä tapahtumissa on erinäisiä nakkeja ja järjestysvelvollisuuksia eri kiltojen fuksivastaavistoilla.
  
-Fuksivastaava valitaan vasta Wapun jälkeen, toukokouussa.+Fuksivastaava valitaan vasta Wapun jälkeen, toukokuussa.
  
  
Line 33: Line 49:
  
 ==== Kiltamestari ==== ==== Kiltamestari ====
-Kiltamestarilla on kiltahuoneen kehittämisen ja huollon suhteen melko vapaat kädet, ja pestiin hakevan onkin toivottavaa olla varsinainen tekijämies tai -nainen, jolla on (tai joka miettii) ideoita kiltahuoneen viihtyvyyden ja palvelutason parantamiseksi. Hommaan itseensä ei kuulu mitään roskien viemistä, vaan killan irtaimiston ja olotilan ylläpitoa ja parantamista. +Kiltamestarilla on kiltahuoneen kehittämisen ja huollon suhteen melko vapaat kädet, ja pestiin hakevan onkin toivottavaa olla varsinainen tekijämies tai -nainen, jolla on (tai joka miettii) ideoita kiltahuoneen viihtyvyyden ja palvelutason parantamiseksi. Hommaan itseensä ei kuulu mitään roskien viemistä, vaan killan irtaimiston ja olotilan ylläpitoa ja parantamista. Kiltamestarin tehtäviin kuuluu myös kahvin, kaurajuoman, teen ja maidon kiltaan roudaaminen ja kahvipisteen yleinen täyttäminen ja siistiminen.
  
 Nikkarointitaidot ovat aina plussaa, mutta eivät ole vaadittuja. Nikkarointitaidot ovat aina plussaa, mutta eivät ole vaadittuja.
 +
  
  
 ==== Kiltayhdyshenkilö ==== ==== Kiltayhdyshenkilö ====
-TEKin kiltayhdyshenkilöm eli KYHin homma on hyvin yksinkertainen. Tutustu TEKkiin, organisoi fuksien rekry ja kirjoita Nibbleen juttuja. KYHin tulisi olla hieman myyjäluonteinen, kiinnostunut aidosti TEKistä ja esiintymistäkään ei kannata jännittää. KYHin pitää istua muutamat koulutustilaisuudet ja ideontiringit läpi, mutta niissä on kyllä ihan mukavaakin. ;) +TEKin kiltayhdyshenkilön eli KYHin homma on hyvin yksinkertainen. Tutustu TEKkiin, organisoi fuksien rekry ja kirjoita Nibbleen juttuja. KYHin tulisi olla hieman myyjäluonteinen, kiinnostunut aidosti TEKistä ja esiintymistäkään ei kannata jännittää. KYHin pitää istua muutamat koulutustilaisuudet ja ideontiringit läpi, mutta niissä on kyllä ihan mukavaakin. ;) 
  
-Tehtävässä parhaiten pärjää, jos on jo hieman vanhempi opiskelija eli noin 3. vuoden tai vanhempi. Kiltayhdyshenkilön toimarivirasssa tekemistä ei ole ehkä niin paljoa kuin muissa toimariviroissa, joten voit siis hakea KYH hommaa jonkin toisen viran oheen ihan hyvin. KYHin toivotaan sitoutuvan hommaan kahdeksi vuodeksi, jolloin virasta saa eniten irti niin tekijä kuin kiltakin.+Tehtävässä parhaiten pärjää, jos on jo hieman vanhempi opiskelija eli noin 3. vuoden tai vanhempi. Kiltayhdyshenkilön toimarivirassa tekemistä ei ole ehkä niin paljoa kuin muissa toimariviroissa, joten voit siis hakea KYH hommaa jonkin toisen viran oheen ihan hyvin. KYHin toivotaan sitoutuvan hommaan kahdeksi vuodeksi, jolloin virasta saa eniten irti niin tekijä kuin kiltakin.
  
  
-==== Kv-vastaava ==== 
-Kv- eli kansainvälisyysvastaavan toimintaan kuuluu kansainvälisten opiskelijoiden kutsuminen killan tapahtumiin, suomalaisia ja kv-opiskelijoita yhdistävien tapahtumien ideoiminen ja järjestäminen sekä kansainvälisyyden mainostaminen suomalaisille opiskelijoille, erityisesti fukseille. Lisäksi kv-vastaavan pitää osallistua TTYY:n kv-jaoston kokouksiin, jotka kutsuntaa koolle noin neljä kertaa vuodessa.  
  
-Tärkeä osa kv-vastaavan pestiä on yrittää saada integroitua niin tietotekniikkaa opiskelevat vaihtarit (vaihto-opiskelijat, opiskelevat Suomessa lukukauden tai -vuoden) kuin tutkarit (tutkinto-opiskelijat, suorittavat koko tutkintonsa Suomessa) ja ylipäätään kaikki TiTen toiminnasta kiinnostuneet ulkkarit kiltamme jokapäiväiseen toimintaan. Integraation edistäminen on monella tavalla haastavaa, mutta pestin varsinaiset velvollisuudet eivät ole niin vaativia, vaan kv-vastaava saa suorittaa hommansa melko vapain käsin. 
- 
-Toisen kotimaisen eli englannin kielen taitaminen hyvin on tässä pestissä erittäin suotavaa. 
  
  
 ==== Liikuntavastaava ==== ==== Liikuntavastaava ====
-Liikuntavastaavan hommiin TiTellä kuuluu erinäisiin liikuntatapahtumiin ilmottautuminen ja x määrän liikuntatapahtumia järjestäminen vuoden aikana (Megazone). Homma ei kuulosta hirveän vaativaltaeikä se sitä kyllä olekaanVuoden aikana pääsee kokeilemaan esimerkiksi hankifutistahankisählyähankiultimatea (eli oikeastaan kaikkia lajeja, mitä voi suorittaa lumihangessa), sekä vähän perinteisempiäkin lajeja, kuten sählyä ja jalkapalloa+Liikuntavastaavan hommiin TiTellä kuuluu TiTen joukkuueen kasaaminen ja ilmoittaminen erinäisiin liikuntatapahtumiin ja x määrän liikuntatapahtumia järjestäminen vuoden aikana, mmMegazonekyykkäkarsintalajikokeilut. Liikuntavastaava ylläpitää lisäksi killan säbä- ja palloiluvuoroja ja innostaa kiltalaisia liikkumaan.
  
-Hommassa tärkeintä on kerätä mahdollisimman monta pyttyä TiTelle turnauksista (tai ainakin yrittää) ja muistaa, ettei liikunnan tarvitse olla aina niin vakavaa. Jos siis kykenet ottamaan juoksuaskeleita useamman kuin kaksi peräkkäin ja hommat toimarina kiinnostaahae TiTen seuraavaksi liikuntavastaavaksi!+Hommassa tärkeintä on kerätä mahdollisimman monta pyttyä TiTelle turnauksista (tai ainakin yrittää) ja muistaa, ettei liikunnan tarvitse olla aina niin vakavaa. Liikuntavastaava käy lisäksi TUrVoKe:en kaikkien kiltojen liikuntavastaavieneli liikuntajaoston, kokouksissa. Liikuntajaosto ideoi yhdessä ja järjestää mm. WappuWerryttelyn.
  
- +==== Automaattivastaava/Kiltamestarin apu ====
-==== Automaattivastaava ====+
 Automaattivastaavan tehtävä on tilata limua Koff-mieheltä noin kerran kuukaudessa, että koodarit pysyisivät terveenä. Koffin rekka tulee tiistaisin, ja Koff-mies kantaa limut varastoon. Automaattivastaava panee limupullot ja -tölkit limumaattiin. Joskus kolapullot jäävät jumiin maattiin ja silloin on automaattivastaavan lähdettävä korjaamaan tilannetta. Maatti on punainen, ja siinä on yhdeksän linjaa. Suosituin juoma on Coca-Cola, joka sisältää vettä, sokeria, hiilidioksidia, sokerikulööriä, fosforihappoa, luontaisia aromeita ja kasvisuutteita. Automaattivastaavan tehtävä on tilata limua Koff-mieheltä noin kerran kuukaudessa, että koodarit pysyisivät terveenä. Koffin rekka tulee tiistaisin, ja Koff-mies kantaa limut varastoon. Automaattivastaava panee limupullot ja -tölkit limumaattiin. Joskus kolapullot jäävät jumiin maattiin ja silloin on automaattivastaavan lähdettävä korjaamaan tilannetta. Maatti on punainen, ja siinä on yhdeksän linjaa. Suosituin juoma on Coca-Cola, joka sisältää vettä, sokeria, hiilidioksidia, sokerikulööriä, fosforihappoa, luontaisia aromeita ja kasvisuutteita.
  
 Automaattivastaavan tehtävänä on myös hakea tukusta karkkeja/pähkinöitä ja täyttää niillä killan käytävältä löytyvää SnäxiBoksia. SnäxiBoksissa on enemmän linjoja kuin limumaatissa. Kinder Buenot ja Chilipäkinät ovat suosituimpia tuotteita. Automaattivastaavan tehtävänä on myös hakea tukusta karkkeja/pähkinöitä ja täyttää niillä killan käytävältä löytyvää SnäxiBoksia. SnäxiBoksissa on enemmän linjoja kuin limumaatissa. Kinder Buenot ja Chilipäkinät ovat suosituimpia tuotteita.
 +
 +Jonain vuosina on kuitenkin automaattivastaavan hommat laitettu kiltamestariston vastuulle, jolloin yleensä korvaavana toimariroolina on ollut kiltamestarin apu. Kiltamestarin apu luonnollisesti tekee samoja hommia kuin kiltamestari, ja he yhdessä toimivat myös automaattihuoltajina.
 +
 ==== Lukkari ==== ==== Lukkari ====
-Killan musikaalinen sydän, joka laulattaa jäsenistöä tilanteessa kuin tilanteessa tarpeen vaatien. Erityisesti saunalla, saunassa ja saunan ulkopuolella laulattaminen korostuu tässä hommassa, ja lukkarin onkin suotavaa pyrkiä opettamaan lauluja erityisesti fukseille.+Killan musikaalinen sydän, joka laulattaa jäsenistöä tilanteessa kuin tilanteessa tarpeen vaatien. Erityisesti saunalla, saunassa ja saunan ulkopuolella laulattaminen korostuu tässä hommassa, ja lukkarin onkin suotavaa pyrkiä opettamaan lauluja erityisesti fukseille. Lukkari on usein sitseillä se, jolle saa nakittaa lauluja ja joka pelisilmää käyttäen huutaa tarpeen vaatiessa seitsemännen lisäsäkeistön kohdalla kuuluvasti "SKÅL".
  
 Luonnollisesti pestiin hakeva teekkari laulaa mieluummin kuin hyvin! Rasputinta tai muita laulukirjoja ei kuitenkaan tarvitse ulkoa tuntea, mutta kyllä sillä bonuspisteitä saa. Luonnollisesti pestiin hakeva teekkari laulaa mieluummin kuin hyvin! Rasputinta tai muita laulukirjoja ei kuitenkaan tarvitse ulkoa tuntea, mutta kyllä sillä bonuspisteitä saa.
Line 69: Line 83:
  
 ==== Nibblisti ==== ==== Nibblisti ====
-Yllätys yllätys, nibblisti on vastuussa kiltamme omasta lehdestä, Nibblestä. Nibble ilmestyy noin 3-4 kertaa vuodessa, joten nibblistin hommat tiivistyvät noin 1.5kk ennen Nibblen julkaisua. Hommat alkavat+Yllätys yllätys, nibblisti on vastuussa kiltamme omasta lehdestä, Nibblestä. Nibble ilmestyy noin 3-4 kertaa vuodessa, joten nibblistin hommat tiivistyvät noin 1.5 kk ennen Nibblen julkaisua. Hommat alkavat
 sillä, että nibblistit keksivät aiheen Nibblelle ja mahdollisia aiheita jutuille. Sitten nakitetaan hallitus, toimarit, fuksit ja muu jäsenistö kirjoittamaan, tiedustellaan yritysvastaavalta yritysten mainokset ja ruvetaan itse kirjoittamaan jotain juttuja. Lopulta kasaillaan jutut yhteen, etsitään kuvia juttuihin ja toimitetaan koko roska graafikolle.  sillä, että nibblistit keksivät aiheen Nibblelle ja mahdollisia aiheita jutuille. Sitten nakitetaan hallitus, toimarit, fuksit ja muu jäsenistö kirjoittamaan, tiedustellaan yritysvastaavalta yritysten mainokset ja ruvetaan itse kirjoittamaan jotain juttuja. Lopulta kasaillaan jutut yhteen, etsitään kuvia juttuihin ja toimitetaan koko roska graafikolle. 
  
-Nibblistin homma on melko leppoisaa ja omalla ajalla tehtävää. Mitään tiukkoja aikatauluja ei ole, vaan kaikki deadlinet saa itse keksiä. Pitää vain muistaa, että juttuja Nibbleen ei ‘ilmesty’ vaan niitä pitää tingata ja kiristää ihmisiltä. Muuten homma on leppoisaa, kun saa kirjoitella taiteellista roskaa ja googlailla lehtiin täytekuvia (lue: tissejä). Sen verran tarvii olla vastuuntuntoinen, että saa hommat tehtyä, vaikka kukaan ei hönkisikään niskaan, kun dedis on ylitetty parilla viikolla. Nibblistin virkaan yhdistetään helposti valokuvaajan tai lukkarin nakki+Nibblistin homma on melko leppoisaa ja omalla ajalla tehtävää. Mitään tiukkoja aikatauluja ei ole, vaan kaikki deadlinet saa itse keksiä. Pitää vain muistaa, että juttuja Nibbleen ei ‘ilmesty’ vaan niitä pitää tingata ja kiristää ihmisiltä. Muuten homma on leppoisaa, kun saa kirjoitella taiteellista roskaa ja googlailla lehtiin täytekuvia. Sen verran tarvii olla vastuuntuntoinen, että saa hommat tehtyä, vaikka kukaan ei hönkisikään niskaan, kun dedis on ylitetty parilla viikolla. Nibblistin virkaan yhdistetään helposti valokuvaajan tai lukkarin nakki.
- +
- +
-==== Opintovastaava ==== +
-Opintovastaavan hommiin kuuluu M.O.S.K.A.:n (Mitä Opiskella Saadaksesi Kunnon Ammatin) järjestäminen marraskuussa ja opintopiirien järjestäminen killan jäsenille, varsinkin fukseille, viikoittain. Lisäksi hommaasi kuuluu hankkia muun muassa oppikirjoja ja opiskelutarvikkeita killan myytäväksi sekä valmistella prujuja myytäväksi ja tulostettavaksi. Myös tenttilaatikkoon palautettujen tenttien skannaaminen ja lisääminen TiTen tenttiarkistoon mahdollisimman pian tentin jälkeen on tärkeää! Toki voit kaiken tämän lisäksi myös järjestää ja hommailla muita jäsenistön opiskelua parantavia juttuja, jos ideoita vain riittää.+
  
  
Line 85: Line 95:
  
  
-==== Tapahtumavastaava ==== +==== Xq- ja Ulkosuhdevastaava ==== 
-Tapahtumavastaava järjestää vähintään keväällä TiTen vuotisjuhlasitsit, syksyllä upeat Senssibileet ja teemasitsit, mutta tapahtumavastaavana saat itse ideoida ja toteuttaa paljon muutakin, kuten yhteistapahtumia muiden kiltojen kanssa. Tapahtumavastaava saa tukea ja ideointiapua XQ-/Ulkosuhdevastaavaltajoten ihan yksin ei tarvitse koko vuotta touhutaTapahtumavastaavan pesti on kausiluontoinenjoten useimmiten ei ole kuin myyntipäivystyksiä ja kokouksia käytävänä, mutta tapahtumien lähestyessä saattaa tulla muutama uneton yöJos maailman parhaiden bileiden järkkääminen on aina kiinnostanuttämä pesti on sinulle!+Pestin pääasiallinen tehtävä on hoitaa ulkosuhteita muihin Tampereen ja muiden koulujen kiltoihin. Tätä hommaa hoidetaan sekä hallitusten välillä toimimalla yhteyshenkilönä muiden kiltojen hallituksiin ja jäsenistön tasolla järjestämällä Xquja ja muuta toimintaa muiden kaupunkien kanssa. 
 + 
 +Pestiin siis kuuluu aika paljon sähköpostin naputteluatilojen, bussien ja vastaavien varaamista sekä jonkun verran edustamistaSuuritöisin homma mitä tässä pestissä pääsee tekemään on killan Rankka XQun järjestäminen. Siinä tarvitaan suunnitteluakommunikaatiota muiden kaupunkien välillä ja bussien yms. varaamista. Myös budjettien kanssa joutuu jonkun verran säätämään. XQujen järjestämisen lisäksi tässä pestissä perinteisesti autetaan tapahtumavastaavaa muiden tapahtumien järjestämisessäToimitaan siis vuoden ajan melkoisena taisteluparina. 
 + 
 +Tämä pesti vaatii tekijältään siis kykyä suunnitella ja organisoida tapahtumia. Avoimmuudesta ja esiintymishalusta on hyöytyä. Myös paineensietokykyä tarvitaan kun tapahtumat tai xqut on käynnissäsillä vastuu osallistujista ja aikatauluista on silloin sinulla. Pesti myös antaa paljon kun pääsee toteuttamaan itseään ja siinä samalla saa niitä tärkeitä kontakteja ympäri koulun, Suomen (ja pohjoismaiden) ylipäänsä.
  
  
Line 92: Line 106:
 Valokuvaajan hommiin kuuluu lähinnä killan tapahtumien ikuistaminen ja kuvien lisääminen TiTen galleriaan. Valokuvaajan tehtävä on siinä mielessä tärkeä, että ihmisten muistikuvat usein ovat sumuisia, joita kuvat eivät saisi olla. Kuvien tallentaminen on tärkeää, sillä niitä tarvitaan moniin eri julkaisuihin, kuten Nibbleen ja historiikkiin. Lisäksi valokuvaaja ottaa naamakuvat hallituksesta ja tutoreista.  Valokuvaajan hommiin kuuluu lähinnä killan tapahtumien ikuistaminen ja kuvien lisääminen TiTen galleriaan. Valokuvaajan tehtävä on siinä mielessä tärkeä, että ihmisten muistikuvat usein ovat sumuisia, joita kuvat eivät saisi olla. Kuvien tallentaminen on tärkeää, sillä niitä tarvitaan moniin eri julkaisuihin, kuten Nibbleen ja historiikkiin. Lisäksi valokuvaaja ottaa naamakuvat hallituksesta ja tutoreista. 
  
-Valokuvaajalle olisi suositeltavaa omistaa kamera, jotta kuvaaminen helpottuisi. Kameran ei välttämättä tarvitse olla mikään ammattitason digijärkkäri varustettuna 10 eri putkellavaan siihen sopii myös esimerkiksi halvempi ja vanhempi digijärkkäri. Joskus kuvat on voitu ottaa myös joko pokkarilla tai kaverilta lainatulla järkkärillä.+Valokuvaajan ei tarvitse itse omistaa kameraa ja tarvittaessa pestiin saa perehdytystäjos kuvaus vain kiinnostaa
  
 Valokuvaajan hommat ovat melko vähäisiä, joten yleensä valokuvaajan virka yhdistetään johonkin muuhun toimihenkilövirkaan, kuten nibblisti tai graafikko. Valokuvaajan tulisi kuitenkin olla aktiivinen, mitä killan tapahtumissa pyörimiseen tulee. Lisäksi kameraa tulisi kantaa mukana excursioilla, kuten RankkaXQ:lla ja Titeenien Taistoissa. Valokuvaajan hommat ovat melko vähäisiä, joten yleensä valokuvaajan virka yhdistetään johonkin muuhun toimihenkilövirkaan, kuten nibblisti tai graafikko. Valokuvaajan tulisi kuitenkin olla aktiivinen, mitä killan tapahtumissa pyörimiseen tulee. Lisäksi kameraa tulisi kantaa mukana excursioilla, kuten RankkaXQ:lla ja Titeenien Taistoissa.
 +
  
 ==== Vuosijuhlatoimikunnan puheenjohtaja ==== ==== Vuosijuhlatoimikunnan puheenjohtaja ====
-Vuosijuhlatoimikunnan puheenjohtaja on vastuussa vuosijuhlaprojektista yhdessä vuosijuhlatoimikunnan kanssa. Vuosijuhlatoimikunnan vastuulla on vuosijuhlien, silliksen ja mahdollisesti muiden juhlavuositapahtumien järjestäminen. +Vuosijuhlatoimikunnan puheenjohtaja on vastuussa vuosijuhlaprojektista yhdessä vuosijuhlatoimikunnan kanssa. Vuosijuhlatoimikunnan vastuulla on vuosijuhlien, silliksen ja mahdollisesti muiden juhlavuositapahtumien järjestäminen. Vuosijuhlatoiminta perustetaan aikaisintaan seuraavan kerran vuonna 2019. 
 + 
 +====  Yritysvastaavan apu ==== 
 +Yristysvastaavan apu auttaa killan yritysvastaavaa eri näköisissä hommissa. Hommia riittää, joihin kuuluu  IT-Hekuman järjestämistä, suhteiden luomista ja ylläpitämistä yrityksiin. Toisin sanottuna tehtävä on yritysvastaavan oikeana kätenä toimimista. Pestistä saa hyvää kokemusta sekä suhteita tulevaa uraa varten. 
 + 
 +==== Arkistoidut pestit ==== 
 + 
 +Nämä pestit eivät enää ole toiminnassa, mutta laitetaan ne pohjalle piiloon inspiraatiota antamaan: 
 + 
 +=== eSports-vastaava === 
 + 
 +eSports-vastavaa vastaa kaikesta killan jo olemassa olevasta eSports-toiminnasta ja uuden toiminnan kehittämisestä. eSports-vastaava johtaa ja näyttää suuntaa killan elektronisen urheilun kulttuurille. Vastaava suunnittelee ja järjestää tapahtumat yhdessä hallituksen kanssa ja hankkii niihin nakkiapua tarvittaessa hallituksen ulkopuolelta.  
 + 
 +Tällä hetkellä killan vuosittaiseen eSports-toimintaan kuuluu ainakin nämä: kolmet TiTe-lanit ja yhdet yhteislanit Lanitan kanssa, kaksi Games Done Swiftly tapahtumaa, ainakin yksi Hearthstone-turnaus, Wapun Tekken Tournament ja Crash Team Racing -turnaus. Vuoden isoin tapahtuma on Akateeminen Kynäriliiga, mutta vuonna 2017 sen tilalle saatetaan kehittää jotakin muuta. Sinä olet vastuussa AKL:n seuraajasta.  
 + 
 +Lisäksi mahdollisuuksien mukaan yritetään järjestää: yhteistilaus toiseen tai molempiin Assembly-tietokonetapahtumiin, uusia lajikokeiluja (menneisyydestä esim NHL-turnaus) ja toteuttaa jäsenistön esittämiä ideoita.  
 + 
 +eSports-vastaavan pesti ei ole tarpeellinen enää, sillä Tr3 Gamers -kerho hoitaa nykyään suurinta osaa eSports-tapahtumista. TiTe tekee edelleen paljon yhteistyötä Tr3 Gamersin kanssa! 
toimarit.txt · Last modified: 2023/11/26 14:30 by aapokrki