User Tools

Site Tools


teekkarisanasto

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
teekkarisanasto [2020/05/23 15:36] mihefteekkarisanasto [2022/05/22 16:17] (current) tupsu
Line 1: Line 1:
 ===== Teekkarisanasto ===== ===== Teekkarisanasto =====
    
-**Huom!** Sivu on vielä vasta puoleksi valmis. Parin päivän (/viikon/kuukauden/jotain) päästä täältä löytyy varmaan paljon enemmän kivaa. +Tästä löytyy kaikenlaisia enemmän tai vähemmän hyödyllisiä sanoja ja konsepteja, josta yliopistolla on puhetta. Sivun pohjana on käytetty vuoden 2018 [[https://issuu.com/tty-yokunta/docs/fi_tervetuloa_teekkariksi_2018_nett|FuksiAnturia]].
-  +
-Tästä löytyy kaikenlaisia enemmän tai vähemmän hyödyllisiä sanoja ja konsepteja, josta yliopistolla on puhetta. Tän artikkelin pohjana on käytetty vuoden 2018 [[https://issuu.com/tty-yokunta/docs/fi_tervetuloa_teekkariksi_2018_nett|FuksiAnturia]].+
    
 ==== A ==== ==== A ====
teekkarisanasto.txt · Last modified: 2022/05/22 16:17 by tupsu