User Tools

Site Tools


nibble

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
nibble [2019/07/24 15:29] – [2019] sampozkinibble [2022/12/13 22:47] (current) pajam
Line 7: Line 7:
 ===== Nibble Collection ===== ===== Nibble Collection =====
  
 +==== 2022 ====
  
 +**{{:archive:nibble:nibble_2022_03_digital.pdf|Nibble (3/2022)}}**
 +
 +Vuoden viimeinen Nibble on täällä!
 +Tässä numerossa:
 +  * Nea juo oluita Otaniemessä
 +  * Toimitus juo oluita Hervannassa
 +  * Fuksit tekevät "olutta" kotonaan
 +  * Tastula raivoaa
 +  * Isännistö juo olutta muuten vaan
 +  * Puuhasivuilla: löydä uusi hallitus!
 +
 +The last guild magazine of the year is out! As always, everything is written in Finnish (sorry). Anyway, here's the main gist:
 +  * Nea drinks some beer in Otaniemi
 +  * The staff drinks beers in Hervanta
 +  * Fuksis make "beer" in their homes
 +  * Tastula rages on
 +  * The hosts drink beer just for fun
 +  * Work pages: Where's hallitus 2023?
 +
 +**{{:archive:nibble:fuksinibble_2022.pdf|Nibble (fuksi/2022)}}**
 +
 +//Fuksinibble on täällä! 
 +Toimitus tarjoilee uusille fukseille kiltafaktaa, tutorien esittelyt ja miljoona tervetulotoivotusta.
 +Painoversio on saatavilla hyvin varustelluilla kiltahuoneilla orientaatioviikosta alkaen.//
 +
 +**{{:archive:nibble:nibble-2022-01.pdf|Nibble (1/2022)}}**
 +
 +//Vuoden ensimmäisessä Nibblessä haastatellaan Cadiac, esitellään iso hallitus ja arvostellaan laskiaispullia keskellä kesää. Osaatko täyttää Nibblistikon?//
 +
 +==== 2021 ====
 +
 +**{{:archive:nibble:nibble2021-2.pdf|Nibble (2/2021)}}**
 +
 +//Vuoden viimeisessä Nibblessä muistellaan Rankka-XQ:a ja räjäytetään Pasuuna. Tämän lisäksi kerrotaan faktoja kyykästä ja puhutaan kopoa.//
 +
 +**{{:archive:nibble:fuksinibble_2021.pdf|Nibble (Fuksi/2021)}}**
 +
 +//Fukseille tarkoitettu erikoisnumero, joka sisältää muun muassa fuksivastaaviston ja tutoreiden esittelyn.//
 +
 +**{{:archive:nibble:nibble_1-21.pdf|Nibble (1/2021)}}**
 +
 +//Nibble on tehnyt paluun! Vuoden ensimmäisessä nibblessä uuden hallituksen esittäytyminen ja muuta huikeaa luettavaa.//
 +
 +==== 2020 ====
 +
 +**{{:archive:nibble:fuksinibble_2020_web.pdf|Fuksinibble (fuksi/2020)}}**
 +
 +==== 2019 ====
 +
 +**{{:archive:nibble:fuksinibble2019web.pdf|Fuksinibble (fuksi/2019)}}**
 +
 +//Fuksinibble 2019, eli tietopaketti fukseille//
  
  
Line 14: Line 67:
 **{{:nibble-2018_01-v2.pdf|Paljastusten Nibble (1/2018)}}** **{{:nibble-2018_01-v2.pdf|Paljastusten Nibble (1/2018)}}**
  
-//Paljastusten Nibble, eli Nibble 01/2018//+//Uutuutena vuodelle 2018 fuksinibble julkaistiin ensimmäistä kertaa myös sähköisesti TiTen fuksisivuilla web-mukautettuna versiona. Nibblet postitettiin killan toimesta erillisissä kirjeissä, sillä materiaaleja ei enää saanut liittää yliopiston hyväksymiskirjeiden mukana.//
  
-**{{:archive:nibble:fuksinibble2018_web.pdf|Fuksinibble (fuksi/2018)}}**+**{{:archive:nibble:fuksinibble2018_web.pdf|FuksiNibble (fuksi/2018)}}**
  
-//Vuoden 2018 fukseille tarkoitettu tietopaketti. //+//Paljastusten Nibblessä mm. tehtiin Tampere3-hengessä tutkimusmatka keskustan kampukselle ja pohdittiin mennyttä wappua wappusihteerin näkökulmasta. Paljastuksia tehtiin TiTen taloudesta ja muisteltiin Tampereen menestystä TiTeenien taistoilla.//
  
 ==== 2017 ==== ==== 2017 ====
nibble.1563971384.txt.gz · Last modified: 2019/07/24 15:29 by sampozki