User Tools

Site Tools


merkkiohjesaeaentoe

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
Last revisionBoth sides next revision
merkkiohjesaeaentoe [2020/02/05 11:54] – [8. Ohjesäännön voimaantulo] mihefmerkkiohjesaeaentoe [2020/08/12 11:50] – [Tampereen TietoTeekkarikillan merkkiohjesääntö] mihef
Line 1: Line 1:
 ====== Tampereen TietoTeekkarikillan merkkiohjesääntö ====== ====== Tampereen TietoTeekkarikillan merkkiohjesääntö ======
-Nämä säännöt on Tampereen TietoTeekkarikilta ry:n yleiskokous hyväksynyt 30.1.2019.+Nämä säännöt on Tampereen TietoTeekkarikilta ry:n yleiskokous hyväksynyt 04.02.2020.
  
 <spoiler | Kommentit> Spoileroidut tekstit ovat taustatietoja, perusteluita muotoiluille ja päätöksille sekä muita kommentteja ohjesäännön ymmärtämisen avuksi. Ne eivät ole osa virallista sääntöä. </spoiler> <spoiler | Kommentit> Spoileroidut tekstit ovat taustatietoja, perusteluita muotoiluille ja päätöksille sekä muita kommentteja ohjesäännön ymmärtämisen avuksi. Ne eivät ole osa virallista sääntöä. </spoiler>
Line 64: Line 64:
  
 ===== 3. Killan nauhat ===== ===== 3. Killan nauhat =====
-Killan nauhoja ovat kiltanauha ja leveä kiltanauha. Nauhoja kannetaan joko kokomittaisena oikealta olkapäältä vasemmalle lonkalle tai ruusukkeena vasemmassa rintapielessä. Nauhoja kannetaan juhlallisissa tilaisuuksissa, joissa on käytössä akateemiset kunniamerkit. Killan nauhojen kanssa voidaan kantaa enintään kahta muuta nauhaa, jos niitä koskevat säännöt sen sallivat. Useampaa nauhaa kannetaan arvojärjestyksessä, arvokkain ylimpänä ja ruusukkeina kannettaessa arvokkaimman ruusukkeen määräämässä rintapielessä. Kiltanauhaa ja leveää kiltanauhaa ei kanneta yhdessä.+Killan nauhoja ovat kiltanauha ja leveä kiltanauha. Nauhoja kannetaan joko kokomittaisena oikealta olkapäältä vasemmalle lonkalle tai ruusukkeena oikeassa rintapielessä. Nauhoja kannetaan juhlallisissa tilaisuuksissa, joissa on käytössä akateemiset kunniamerkit. Killan nauhojen kanssa voidaan kantaa enintään kahta muuta nauhaa, jos niitä koskevat säännöt sen sallivat. Useampaa nauhaa kannetaan arvojärjestyksessä, arvokkain ylimpänä ja ruusukkeina kannettaessa arvokkaimman ruusukkeen määräämässä rintapielessä. Kiltanauhaa ja leveää kiltanauhaa ei kanneta yhdessä.
  
 <spoiler |Kommentteja> Käytössäännöt määrittävät toki myös, että nauhaa kannetaan frakissa liivin alla ja, että nauha ei saa koskettaa kantajan ihoa. Näitä ei kuitenkaan haluttu kirjata erikseen sääntöön, koska kuuluvat ns. yleiseen etikettiin. Nauhaa myydään kokomittaisena (koko kehon olalta olalle kiertävänä) ja puolikkaana kiltahuoneella. </spoiler> <spoiler |Kommentteja> Käytössäännöt määrittävät toki myös, että nauhaa kannetaan frakissa liivin alla ja, että nauha ei saa koskettaa kantajan ihoa. Näitä ei kuitenkaan haluttu kirjata erikseen sääntöön, koska kuuluvat ns. yleiseen etikettiin. Nauhaa myydään kokomittaisena (koko kehon olalta olalle kiertävänä) ja puolikkaana kiltahuoneella. </spoiler>
merkkiohjesaeaentoe.txt · Last modified: 2022/12/28 22:50 by ple