User Tools

Site Tools


kilta

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
kilta [2015/10/07 00:30] zackykilta [2022/11/08 16:53] (current) – [Viralliset dokumentit] ple
Line 10: Line 10:
   * [[hallituspestit|Hallituspestien kuvaukset]]   * [[hallituspestit|Hallituspestien kuvaukset]]
   * [[toimarit|Toimihenkilöpestien kuvaukset]]   * [[toimarit|Toimihenkilöpestien kuvaukset]]
 +  * [[officers|Officer posts in English]]
 +  * [[hallituspestien_vastuualueet|Hallituspestien vastuualueet vuosittain]]
  
 ==== Viralliset dokumentit ==== ==== Viralliset dokumentit ====
 Täältä löydätte kiltaan liittyviä virallisia dokumentteja: Täältä löydätte kiltaan liittyviä virallisia dokumentteja:
-  * [[Päätösluettelot]] 
-  * [[Merkkiohjesääntö]] 
   * [[killan_saeaennoet|Killan säännöt]]   * [[killan_saeaennoet|Killan säännöt]]
-  * [[http://www.ttyy.fi/ylioppilaskunta/saannosto/saannot|TTYY:n säännöt]] +  * [[tyoejaerjestys|Killan työjärjestys]] 
-  * [[http://www.ttyy.fi/ylioppilaskunta/saannosto/merkki-ja-lippuohjesaanto|TTYY:n merkkija lippuohjesääntö]]+  * [[strategia|Killan strategia 2022-2025]] 
 +  * [[yhdenvertaisuussuunnitelma| Yhdenvertaisuussuunnitelma]] 
 +  * [[Merkkiohjesääntö]] (Unofficial translation in English[[decoration_guidelines|Decoration Guidelines]]) 
 +  * [[hallitushaun_pelisaeaennoet|Hallitushaun pelisäännöt]] (Unofficial translation in English[[rulesOfBoardSelection|Rules of board selection]]) 
 +  * [[taloustoimikunnan_tyoejaerjestys|Taloustoimikunnan työjärjestys]] 
 +  * [[toiminnan_suunnittelu|Killan toimintasuunnitelmat ja -kertomukset]] (vaatii [[accounts|TiTe-tunnuksen]]) 
 +  * [[yleiskokoukset|Yleiskokousten pöytäkirjat]] (vaatii [[accounts|TiTe-tunnuksen]]) 
 +  * [[killan_vanhat_saeaennoet|Killan vanhat säännöt (pre 27.12.2017)]]
  
 +Muiden tahojen hyödyllisiä dokumentteja:
 +  * [[https://trey.fi/ylioppilaskunta/ohjaavat-dokumentit|TREY:n säännöt ja asiakirjat]]
 +  * [[https://trey.fi/media/merkkiohjesaanto_julkaistu.pdf|TREY:n merkkiohjesääntö]]
 +  * [[https://tampereenteekkarit.fi/yhdistys/saannot/|Tampereen Teekkarien säännöt sekä merkkiohjesäännöt]]
 +
 +==== Käyttöohjeet ====
 +Täältä löydät käyttöohjeita erinäisiin asioihin:
 +  * [[Kiltanauha]]
 +  * [[Guild sashes]]
 +  * [[kokoustamisen_abc|Kokoustamisen ABC]]
 +  * [[kokouksen_kaesiohjelma|Lyhyt kokousohje]] (in English: [[general_meeting_handbook|Short guide to general meetings]])
 ==== Historian lehtien havinaa ==== ==== Historian lehtien havinaa ====
 Rakkaan kiltamme historiasta löytyy tarkempaa tietoa täältä: Rakkaan kiltamme historiasta löytyy tarkempaa tietoa täältä:
   * [[Historia]]   * [[Historia]]
kilta.1444167027.txt.gz · Last modified: 2015/10/07 00:30 by zacky